Baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etapas, skirtas tik pagrindinį išsilavinimą turintiems ar jo neturintiems asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Jie turėjo galimybę rinktis iš 525 mokymo programų 75 profesinio mokymo įstaigose. Pasirašyti sutartis su mokymo įstaigomis pakviesti 4 733 stojantieji, iš jų 4 705 gaus valstybės finansavimą. Nemaža pakviestųjų dalis – 3 677 asmenys – mokydamiesi profesijos įgys ir vidurinį išsilavinimą.

Daugiausia mokinių – net 365 – pasirinko Marijampolės profesinio rengimo centrą, toliau rikiuojasi Alytaus profesinio rengimo centras (303 mokiniai), Šiaulių profesinio rengimo centras (257), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (227), Kauno technikos profesinio mokymo centras (209).

Daugiausia jaunuolių (1 484) kviečiami mokytis Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programose, Paslaugų asmenims srities programas pasirinko 1 180 stojančiųjų, Architektūros ir statybos programas – 750.

Daugiausia (66) profesinio mokymo sutarčių pasirašyti kviečiama į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomą Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą. Kauno technikos profesinio mokymo centro Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa sulauks 62 moksleivių, į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Automobilių mechaniko mokymo programą mokytis pakviesti 58 stojantieji.

Gavusieji kvietimą iki liepos 12 d. kviečiami pasirašyti profesinio mokymo sutartis profesinio mokymo įstaigose. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.

Tik pagrindinį išsilavinimą turinčių ir jo neturinčių asmenų priėmimas dar vyks dviejų rugpjūčio mėnesį vyksiančių priėmimo etapų metu, nors šiuose etapuose didžiąją dalį mokytis profesijos siekiančių asmenų sudarys asmenys, jau turintys vidurinį išsilavinimą ir net bent vieną profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu profesijos siekti po vidurinio išsilavinimo užsiregistravo jau per 6,5 tūkst. asmenų. Valstybė iš viso šiemet yra skyrusi daugiau nei 20 000 valstybės finansuojamų vietų.

Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis pagrindinio priėmimo I-ojo etapo metu

Švietimo sritis Kviečiama asmenų
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 1 484
Paslaugos asmenims 1 180
Architektūra ir statyba 750
Verslas ir administravimas 362
Informacijos ir ryšio technologijos 316
Gamyba ir perdirbimas 222
Menai 203
Žemės ūkis 143
Transporto paslaugos 46
Miškininkystė 17
Socialinė gerovė 10

Pagrindinio priėmimo I-ojo etapo kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius

Mokykla Kviečiama asmenų
Marijampolės profesinio rengimo centras 365
Alytaus profesinio rengimo centras 303
Šiaulių profesinio rengimo centras 257
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 227
Kauno technikos profesinio mokymo centras 209
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 156
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 133
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 118
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 110
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 110
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 109
Klaipėdos technologijų mokymo centras 108
Klaipėdos turizmo mokykla 107
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 104
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 103
Kauno informacinių technologijų mokykla 102
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 91
Plungės technologijų ir verslo mokykla 89
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 86
Mažeikių politechnikos mokykla 86
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 87
Kėdainių profesinio rengimo centras 81
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 74
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 72
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 74
Joniškio žemės ūkio mokykla 71
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 69
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 62
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 60
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 60
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 60
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 55
Šilutės žemės ūkio mokykla 49
Tauragės profesinio rengimo centras 50
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 49
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 46
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 45
Kauno taikomosios dailės mokykla 42
Zarasų žemės ūkio mokykla 41
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 39
Jonavos politechnikos mokykla 37
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 37
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 36
Klaipėdos laivininkų mokykla 33
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 32
Simno žemės ūkio mokykla 31
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 27
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 27
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 25
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 25
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 24
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 23
Švenčionių profesinio rengimo centras 23
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 23
Anykščių technologijos mokykla 21
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 19
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 19
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 18
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 17
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 15
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 15
Žeimelio žemės ūkio mokykla 16
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 10
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 8
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 5
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 4
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 4

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915