Kokius dokumentus turiu pateikti, jei išsilavinimą įgijau užsienyje?

Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai pateikiami kartu su švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma.

Esu ne Lietuvos pilietis (-ė), kokius dokumentus turiu pateikti?

Dokumentus, patvirtinančius, teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje