Pagrindinį išsilavinimą turintys ir jo neturintys asmenys, siekiantys įgyti profesinę kvalifikaciją, jau pasirašė profesinio mokymo sutartis ir gaus valstybės finansavimą. Pirmajame etape sudarytos 4 262 sutartys. 3 279 jaunuoliai mokydamiesi profesijos sieks įgyti ir vidurinį išsilavinimą.

Pageidaujantys mokytis profesinėse mokyklose daugiausia sutarčių pasirašė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programose (1 400), kiek mažiau – Paslaugų asmenims (1 020). Taip pat populiari Architektūra ir statyba, kurią pasirinko 688 asmenys.

Daugiausia mokinių (340) pagrindinio priėmimo pirmajame etape sulaukė Marijampolės profesinio rengimo centras, kiek mažiau (296) – Alytaus profesinio rengimo centras ir Šiaulių profesinio rengimo centras (223). Panašus skaičius mokinių sutartis pasirašė Kauno technikos profesinio mokymo centre (179) ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (176). 140 sutarčių pasirašyta Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Daugiausia sutarčių – po 55 – pasirašyta Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje Kauno technikos profesinio mokymo centre ir Automobilių mechaniko mokymo programoje Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Keliais mokiniais mažiau (52) mokytis pasirinko Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.

Taip pat populiari Automobilių elektromechaniko mokymo programa, kurią Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje pasirinko 49 asmenys. Po 48 sutartis pasirašė tiek Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, tiek Klaipėdos technologijų mokymo centre norintys mokytis Kirpėjo modulinėje profesinio mokymo programoje. Į populiariausiųjų dešimtuką pateko ir tokios programos kaip virėjo, baldžiaus, apdailininko.

Prasideda antrasis pagrindinio priėmimo etapas, kuriame prašymų teikimas truks iki rugpjūčio 1 d., kvietimai bus teikiami iki rugpjūčio 6 d., o sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 10 dienos. Šiame etape bus nagrinėjami visi prašymai (išskyrus sudariusiųjų mokymo sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų) į visas pirminio ir tęstinio mokymo programas, bus galima pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas mokymo vietas.

Jau teikę prašymus, bet dar nekviesti pirmajame etape arba nepasirašę sutarčių ir norintys dalyvauti antrajame etape asmenys  gali keisti pageidavimų eiliškumą ar įtraukti naujų pageidavimų. Laukiama ir naujų prašymų. Juos gali teikti asmenys, neturintys išsilavinimo arba jau turintys vidurinį ar ir aukštąjį išsilavinimą. Bus skirstomos vietos, dar neužimtos ar nepanaudotos pirmajame etape. Jų yra per 15 tūkstančių.

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga Sutarčių skaičius
Marijampolės profesinio rengimo centras 340
Alytaus profesinio rengimo centras 296
Šiaulių profesinio rengimo centras 223
Kauno technikos profesinio mokymo centras 179
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 176
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 140
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 122
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 116
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 104
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 102
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 102
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 101
Klaipėdos technologijų mokymo centras 98
Klaipėdos turizmo mokykla 91
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 91
Kauno informacinių technologijų mokykla 89
Mažeikių politechnikos mokykla 83
Plungės technologijų ir verslo mokykla 83
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 81
Kėdainių profesinio rengimo centras 74
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 72
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 71
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 70
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 67
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 64
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 58
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 58
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 54
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 51
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 50
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 49
Šilutės žemės ūkio mokykla 48
Joniškio žemės ūkio mokykla 47
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 47
Tauragės profesinio rengimo centras 45
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 45
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 43
Zarasų žemės ūkio mokykla 39
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 37
Jonavos politechnikos mokykla 36
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 36
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 33
Kauno taikomosios dailės mokykla 31
Klaipėdos laivininkų mokykla 31
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 30
Simno žemės ūkio mokykla 30
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 27
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 27
Švenčionių profesinio rengimo centras 23
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 23
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 22
Anykščių technologijos mokykla 21
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 20
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 19
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 19
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 18
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 17
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 17
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 13
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 13
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 12
Žeimelio žemės ūkio mokykla 11
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 8
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 6
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 5
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 4
Viešoji įstaiga Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” 4
Druskininkų amatų mokykla 0
Mokykla “Art of Beauty” 0
Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 0
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 0
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 0
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 0
Vilkijos žemės ūkio mokykla 0
Iš viso 4 262

 Pasirašytos sutartys švietimo srityse

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 1 400
Paslaugos asmenims 1 020
Architektūra ir statyba 688
Verslas ir administravimas 305
Informacijos ir ryšio technologijos 279
Gamyba ir perdirbimas 213
Menai 174
Žemės ūkis 115
Transporto paslaugos 45
Miškininkystė 13
Socialinė gerovė 10
Žuvininkystė 0
Sveikatos priežiūra 0
Saugos paslaugos 0

Programų dešimtukas

Eil. nr. Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
1-2 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 55
1-2 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių mechaniko mokymo programa 55
3 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 52
4 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektromechaniko mokymo programa 49
5-6 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 48
5-6 Klaipėdos technologijų mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 48
7 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 46
8 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 44
9 Alytaus profesinio rengimo centras Baldžiaus mokymo programa 43
10-11 Šiaulių profesinio rengimo centras Apdailininko (statybininko) mokymo programa 38
10-11 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) mokymo programa 38

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915