Bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas nuo birželio 1 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo ir formalius reikalavimus atitinkantį pageidavimą pateikė 20 601 asmuo (2017 m. – 23 488). Šių metų priėmime prašymus pateikė 8 106 profesinę kvalifikaciją siekiantys įgyti moksleiviai su pagrindiniu išsilavinimu ar dar jo neturintys. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą pateikė 13 819 prašymų.

Iš visų pateikusių prašymus 19 773 (2017 m. – 21 129) buvo kviečiami pasirašyti sutartis su profesinėmis mokyklomis. Iš  7 267 pakviestų neįgijusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą 7 262 asmenys pasirašė profesinio mokymo sutartis. Daugiausia jų Alytaus profesinio rengimo centre – 479, kiek mažiau – Marijampolės profesinio rengimo centre – 428. Iš 12 029 vidurinį išsilavinimą turinčių pakviestųjų profesijos mokysis 9 895 asmenys. Didžioji dalis šių asmenų –– pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą (1 266) ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą (821).

Įgijusieji pagrindinį išsilavinimą ir dar jo neturintys daugiausia sutarčių sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programoje, kiek mažiau – Paslaugų asmenims bei Architektūros ir statybos švietimo sričių programose. Didžiausią šių moksleivių skaičių surinko Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa Kauno technikos profesinio mokymo centre, čia pasirašytos 99 sutartys. Daug moksleivių surinko ir Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa, kurią Vilniaus statybininkų rengimo centre pasirinko 94 mokiniai. Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre pasirinko 86, o Automobilių mechaniko mokymo programą Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje – 84 vidurinio išsilavinimo dar neturintys jaunuoliai.

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų šiemet taip pat mokysis Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programoje. Populiarios Verslo ir administravimo bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programos. Populiariausia šių sričių mokymo programa – Paramediko, kurią Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre pasirinko 171 moksleivis, ir Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre. Pastarąją rinkosi 161 asmuo. Nemažai sutarčių pasirašyta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomose Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje (155) ir Masažuotojo (124) mokymo programose bei Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vykdomoje Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje (123).

 

Priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Mokykla Sutarčių skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 282 1 267 1 549
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 191 821 1 012
Šiaulių profesinio rengimo centras 347 415 762
Kauno technikos profesinio mokymo centras 301 442 743
Alytaus profesinio rengimo centras 479 244 723
Marijampolės profesinio rengimo centras 428 180 608
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 80 466 546
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 169 367 536
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras 169 332 501
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 111 374 485
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 144 266 410
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 121 279 400
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 187 162 349
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras 233 110 343
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla 144 179 323
Kauno informacinių technologijų mokykla 116 192 308
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 127 146 273
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 117 151 268
Mažeikių politechnikos mokykla 179 88 267
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 142 120 262
Kauno taikomosios dailės mokykla 49 194 243
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla 52 180 232
Klaipėdos technologijų mokymo centras 123 106 229
Zarasų žemės ūkio mokykla 87 131 218
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 147 66 213
Klaipėdos turizmo mokykla 153 60 213
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 136 76 212
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 138 69 207
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 77 129 206
Utenos regioninis profesinio mokymo centras 74 131 205
Šilutės žemės ūkio mokykla 106 89 195
Vilkijos žemės ūkio mokykla 60 125 185
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 41 137 178
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 93 82 175
Kėdainių profesinio rengimo centras 114 57 171
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla 56 105 161
Plungės technologijų ir verslo mokykla 119 38 157
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 82 73 155
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 46 102 148
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras 113 35 148
Jonavos politechnikos mokykla 75 71 146
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 80 66 146
Švenčionių profesinio rengimo centras 35 110 145
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras 97 44 141
Joniškio žemės ūkio mokykla 88 51 139
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 57 73 130
Žeimelio žemės ūkio mokykla 60 58 118
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ 0 115 115
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla 79 34 113
Anykščių technologijos mokykla 30 78 108
Simno žemės ūkio mokykla 56 44 100
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 42 56 98
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 41 52 93
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 57 33 90
Aukštadvario žemės ūkio mokykla 55 33 88
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla 31 55 86
Tauragės profesinio rengimo centras 86 0 86
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 57 23 80
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla 29 43 72
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 0 71 71
Klaipėdos laivininkų mokykla 47 23 70
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla 52 16 68
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 38 20 58
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 30 16 46
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 0 42 42
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras 34 7 41
Alytaus dailiųjų amatų mokykla 7 24 31
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras 0 31 31
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 15 12 27
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla 21 0 21
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 11 8 19
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras 19 0 19
IŠ VISO 7 262 9 895 17 157

 

Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis viso priėmimo metu

Švietimo sritis Sutarčių skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą Įgiję vidurinį išsilavinimą IŠ VISO
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 2 249 1 784 4 033
Paslaugos asmenims 1 856 1 516 3 372
Verslas ir administravimas 480 1 662 2 142
Architektūra ir statyba 1 261 878 2 139
Informacijos ir ryšio technologijos 399 698 1 097
Gamyba ir perdirbimas 355 580 935
Sveikatos priežiūra 0 901 901
Menai 278 407 685
Žemės ūkis 242 405 647
Socialinė gerovė 18 526 544
Transporto paslaugos 102 398 500
Žuvininkystė 0 64 64
Saugos paslaugos 0 53 53
Miškininkystė 22 23 45
IŠ VISO 7 262 9 895 17 157

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 99
2 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 94
3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 86
4 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių mechaniko mokymo programa 84
5 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektromechaniko mokymo programa 81
6 Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras Apdailininko (statybininko) mokymo programa 63
6 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 63
7 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 60
8 Klaipėdos technologijų mokymo centras Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa 58
8 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 58
9 Kauno technikos profesinio mokymo centras Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 56
10 Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 54
10 Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 54
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Paramediko mokymo programa 171
2 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 161
3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 155
4 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo mokymo programa 124
5 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 123
6 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 96
7 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 93
8 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 92
9 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa 81
10 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 78

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915