Nuo liepos 13 d. iki rugpjūčio 1 d. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas, kuriame  bus nagrinėjami visi prašymai (išskyrus sudariusiųjų mokymo sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų) į visas pirminio ir tęstinio mokymo programas, bus galima pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas mokymo vietas. Šiame etape kvietimai bus teikiami iki rugpjūčio 6 d., o sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 10 dienos.

Jau teikę prašymus, bet dar nekviesti pirmajame etape arba nepasirašę sutarčių ir norintys dalyvauti antrajame etape asmenys  gali keisti pageidavimų eiliškumą ar įtraukti naujų pageidavimų. Laukiama ir naujų prašymų. Juos gali teikti asmenys, neturintys išsilavinimo arba jau turintys vidurinį ar ir aukštąjį išsilavinimą. Bus skirstomos vietos, dar neužimtos ar nepanaudotos pirmajame etape. Jų yra per 15 tūkstančių.

Švietimo sritis Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 2 842
Paslaugos asmenims 2 304
Architektūra ir statyba 1 763
Verslas ir administravimas 2 447
Informacijos ir ryšio technologijos 1 424
Gamyba ir perdirbimas 1 590
Menai 609
Žemės ūkis 525
Transporto paslaugos 679
Miškininkystė 62
Socialinė gerovė 752
Žuvininkystė 75
Sveikatos priežiūra 715
Saugos paslaugos 90
Iš viso 15 877

 

 Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt