Monthly Archives

gegužės 2018

Informacija stojantiesiems

By | Naujienos | No Comments

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės jau nuo birželio 1 dienos. Stojantieji galės pasirinkti mokymo programas 75 profesinio mokymo įstaigose.

Neįgijusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus – pirmąjį ir antrąjį. Šie stojantieji jau iki liepos 7 dienos sužinos, kur yra kviečiami mokytis, tuo tarpu įgiję vidurinį išsilavinimą – iki rugpjūčio 6 dienos. Išsamiau apie priėmimo datas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad stojantieji gali pateikti prašymą mokytis tiek į aukštąsias mokyklas, tiek į profesinio mokymo įstaigas. Tokiu atveju pateikiant prašymą LAMA BPO tinklalapyje reikės registruoti du atskirus prašymus.

Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims. Plačiau apie pasirinkimo galimybes.

Baigusiųjų mokyklą 2010 m. ir vėliau, duomenys apie mokymosi pasiekimus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) bus gaunami iš Mokinių registro. Stojantieji, kurie išsilavinimą įgijo 2009 m. ir anksčiau, turės pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jei šiuos dokumentus Stojantysis prarado, gali kreiptis į mokyklą dėl dublikato išdavimo.

LAMA BPO

Stojantiesiems naujovės bendrajame priėmime

By | Uncategorized | No Comments

Lieka kiek mažiau nei dvi savaitės iki bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prašymų teikimo pradžios Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Šiemet stojantieji programas galės rinktis iš 36 aukštųjų mokyklų ir 75 profesinio mokymo įstaigų. Specialistai ragina moksleivius jau dabar domėtis ne tik priėmimo procesu, bet ir atsakingai rinktis studijų ar mokymo programas.

Šiuo metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) aktyviai ruošiasi priėmimo laikotarpiui: atsižvelgiant į 2018 m. Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo naująją redakciją ir nustatytus minimalius konkursinius balus aukštosiose mokyklose, tobulinama informacinė sistema, naujinama konkursinio balo skaičiuoklė, atnaujinami vidurinio ugdymo mokyklų sąrašai, keliami mokymo ir studijų programų, mokinių ir studentų registro duomenys.

Tiek tinklalapis, tiek informacinė sistema pritaikoma naudotis ir anglų kalba kalbantiems užsieniečiams. Pretenduosiantys į menų studijų ir meno pedagogikos studijų programas jau dabar LAMA BPO tinklalapyje gali rasti stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus.

Viena pagrindinių naujovių stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ta,  kad pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu kvietimo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje nesulaukę asmenys, antrojo etapo metu, kitaip nei anksčiau, informacinėje sistemoje galės įtraukti naujų pageidavimų. Tiesa, antrajame etape naują pageidavimą bus galima įtraukti tik į mokamą bet kurios krypties studijų vietą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad stojantieji į profesines mokyklas turėtų būti atidūs. Šiuo metu išregistruojamos senos ir licencijuojamos naujos mokymo programos. Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims.

LAMA BPO konsultantai bendrauja ir konsultuoja abiturientus bendrojo priėmimo klausimais: lankosi įvairių šalies miestų gimnazijose, teikia konsultacijas atvykusiems į LAMA BPO centrinę būstinę, taip pat telefonu ir elektroniniu paštu. Pastebima, kad dalis jaunuolių dar nėra nusprendę, kur norėtų studijuoti, todėl raginami pasianalizuoti, kuri mokymo ar studijų kryptis jiems artima ir pasidomėti plačiau nei vien programos pavadinimu: programos turiniu, vertinimo išvadomis, pabendrauti su ten jau studijuojančiais, pasinagrinėti profesijų paklausą, situaciją darbo rinkoje.

Tam, kad priėmimo laikotarpiu procesas vyktų kuo sklandžiau, aktyviai vykdomi mokymai ugdymo karjerai specialistams, profesinio mokymo įstaigų darbuotojams, aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams, stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo komisijų nariams ir administratoriams. Jiems pristatomos naujovės, mokoma dirbti su informacine sistema.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d.

Stojantiesiems naujovės bendrajame priėmime

By | Naujienos | No Comments

Lieka kiek mažiau nei dvi savaitės iki bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prašymų teikimo pradžios Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Šiemet stojantieji programas galės rinktis iš 36 aukštųjų mokyklų ir 75 profesinio mokymo įstaigų. Specialistai ragina moksleivius jau dabar domėtis ne tik priėmimo procesu, bet ir atsakingai rinktis studijų ar mokymo programas.

Šiuo metu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) aktyviai ruošiasi priėmimo laikotarpiui: atsižvelgiant į 2018 m. Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo naująją redakciją ir nustatytus minimalius konkursinius balus aukštosiose mokyklose, tobulinama informacinė sistema, naujinama konkursinio balo skaičiuoklė, atnaujinami vidurinio ugdymo mokyklų sąrašai, keliami mokymo ir studijų programų, mokinių ir studentų registro duomenys.

Tiek tinklalapis, tiek informacinė sistema pritaikoma naudotis ir anglų kalba kalbantiems užsieniečiams. Pretenduosiantys į menų studijų ir meno pedagogikos studijų programas jau dabar LAMA BPO tinklalapyje gali rasti stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašus.

Viena pagrindinių naujovių stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ta,  kad pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu kvietimo studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje nesulaukę asmenys, antrojo etapo metu, kitaip nei anksčiau, informacinėje sistemoje galės įtraukti naujų pageidavimų. Tiesa, antrajame etape naują pageidavimą bus galima įtraukti tik į mokamą bet kurios krypties studijų vietą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad stojantieji į profesines mokyklas turėtų būti atidūs. Šiuo metu išregistruojamos senos ir licencijuojamos naujos mokymo programos. Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims.

LAMA BPO konsultantai bendrauja ir konsultuoja abiturientus bendrojo priėmimo klausimais: lankosi įvairių šalies miestų gimnazijose, teikia konsultacijas atvykusiems į LAMA BPO centrinę būstinę, taip pat telefonu ir elektroniniu paštu. Pastebima, kad dalis jaunuolių dar nėra nusprendę, kur norėtų studijuoti, todėl raginami pasianalizuoti, kuri mokymo ar studijų kryptis jiems artima ir pasidomėti plačiau nei vien programos pavadinimu: programos turiniu, vertinimo išvadomis, pabendrauti su ten jau studijuojančiais, pasinagrinėti profesijų paklausą, situaciją darbo rinkoje.

Tam, kad priėmimo laikotarpiu procesas vyktų kuo sklandžiau, aktyviai vykdomi mokymai ugdymo karjerai specialistams, profesinio mokymo įstaigų darbuotojams, aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių darbuotojams, stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo komisijų nariams ir administratoriams. Jiems pristatomos naujovės, mokoma dirbti su informacine sistema.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d.

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet – pagal specialistų poreikio prognozes regionams

By | Naujienos | No Comments

Šiemet priėmimas į profesinio mokymo įstaigas planuojamas, atsižvelgiant į specialistų poreikio prognozes ir į šalies regionų prioritetines plėtros sritis. Tokiu būdu siekiama subalansuoti ateityje prognozuojamą specialistų paklausą rinkoje ir šiemet planuojamą pasiūlą.

Šiemet numatoma daugiausia mokinių priimti į tas sritis, kuriose specialistų poreikis didžiausias. Tai gamyba ir perdirbimas, inžinerinė pramonė, verslas ir administravimas, statyba, socialinė gerovė. Šiemet profesinio mokymo įstaigose numatoma finansuoti šiek tiek daugiau nei 20 tūkst. vietų. Priėmimas kaip ir pernai vyks centralizuotai per LAMA BPO sistemą.

Šiemet taikomi aiškesni planavimo kriterijai. Ankstesniais metais planuojant specialistų poreikį, būdavo pasikliaujama profesinių mokymo įstaigų siūlymais. Dabar ministerija planą sudaro, vadovaudamasi oficialiomis specialistų poreikio prognozėmis. Ypač didelis dėmesys skiriamas regionų poreikiams: didesni priėmimo skaičiai numatomi tose srityse, kurias regionai išskyrė kaip prioritetines.

„Vienas iš mūsų profesinio mokymo pertvarkos siekių, atitinkantis ir valstybės prioritetus, sudaryti galimybes žmonėms įgyti reikiamas profesines kvalifikacijas, turėti paklausią profesiją, rasti darbą pagal įgytą specialybę, likti dirbti ir kurti gyvenimą savo krašte. Tai svarbu ir didinant regionų patrauklumą, tenkinant vietos verslo poreikius“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Pasak ministrės, didžiausias mokymo programų pasirinkimas siūlomas didžiuosiuose miestuose esančiuose profesinio mokymo centruose, tačiau ir mažesnių regionų profesinio mokymo įstaigose bus galima pasirinkti labai įvairias valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas. Antai Kauno apskrityje pastaruoju metu įsteigta nemažai naujų gamybos įmonių, dėl to Kauno ir kaimyninių rajonų profesinio mokymo įstaigos priims daugiau mokinių į inžinerijos, gamybos, verslo ir administravimo paslaugų specialybes, o mažiau – saugos paslaugų, menų programas. Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigos bus pasirengusios priimti daugiau mokinių į inžinerijos, verslo ir administravimo, informacijos ir ryšio technologijų, gamybos, architektūros ir statybos programas. O, tarkime, Klaipėdos regione daugiausia vietų bus pasiūlyta inžinerijai ir paslaugoms asmenims.

Jei stojančiųjų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas mokymo vietas susidarys daugiau, negu bus vietų, pirmumo teisę turės mokiniai, kurie profesinėje mokykloje tais pačiais metais baigė pagrindinio ugdymo programą, kurie dėl pablogėjusios sveikatos negali dirbti darbo pagal anksčiau įgytą kvalifikaciją, taip pat asmenys, kurių mokymosi pasiekimų rezultatai geresni.

Galimybe mokytis valstybės nefinansuojamoje vietoje, tai yra savo lėšomis, galės pasinaudoti tie mokiniai, kurie norės patekti į itin populiarias programas, į kurias stojančiųjų kasmet susirenka daug daugiau, negu yra vietų, pavyzdžiui, į fotografo mokymo programą, taip pat tie asmenys, kurie valstybės lėšomis jau yra įgiję pirmą ir antrą profesinę kvalifikaciją.

LAMA BPO sukurtas priėmimo planavimo įrankis profesinėms mokymo įstaigoms leidžia ne tik lanksčiai ir skaidriai skirstyti finansuojamas profesinio mokymo vietas, bet ir išvengti siūlomų programų dubliavimo su tame pačiame regione esančiomis profesinio mokymo įstaigomis.

PREZENTACIJA. Ką studijuoti siūlys aukštosios ir profesinės mokyklos 2018 m.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. paštas info@smm.lt