Monthly Archives

birželio 2018

Beveik 5 tūkst. moksleivių užsiregistravo dalyvauti pagrindiniame priėmime

By | Uncategorized | No Comments

Įpusėjus pagrindinio priėmimo į profesines mokymo įstaigas pirmojo etapo prašymų registravimui, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje savo prašymus užregistravo 4 851 asmuo. Jie pareiškė 4 319 pageidavimų.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad informacinėje sistemoje užsiregistravo 1 219 pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų ir 1 288 – neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo.

Pagal visus pageidavimus didžioji dalis stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas, kaip ir pernai, renkasi  inžinerines profesijas (apie 20 proc.), kiek mažiau – paslaugas asmenims (apie 18 proc.). Taip pat populiari verslo ir administravimo sritis, kurią pasirinko (apie 12 proc.) stojančiųjų. Šioms švietimo sritims pirmenybę teikia tiek neturintys profesinės kvalifikacijos, tiek ją turintys stojantieji.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusių  stojančiųjų pagrindinio priėmimo pirmasis etapas truks iki liepos 2 dienos.

Vidurinį išsilavinimą turintys stojantieji prašymus registruoti gali iki rugpjūčio 1 dienos. Jų šiuo metu užsiregistravo 2 433.

Primename, kad  viso bendrojo priėmimo metu būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais siunčiama svarbi informacija apie privalomus pateikti duomenis, apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms bei pranešama apie kvietimą mokytis.

Švietimo sričių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal visus pageidavimus

Švietimo sritisPageidavimų dalis, %
Inžinerija ir inžinerinės profesijos19,95
Paslaugos asmenims17,65
Verslas ir administravimas11,73
Architektūra ir statyba9,62
Sveikatos priežiūra8,98
Gamyba ir perdirbimas8,31
Informacijos ir ryšio technologijos8,02
Menai6,9
Žemės ūkis3,25
Socialinė gerovė2,58
Transporto paslaugos2,58
Žuvininkystė0,17
Saugos paslaugos0,14
Miškininkystė0,11

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

Pasirinkimo galimybės. Vaizdo klipas

By | Uncategorized | No Comments

Ar žinojai, kad profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis? Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes.

Profesinis mokymas. Pasirinkimo galimybės

Ar žinojai? Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Posted by Lama Bpo on 2018 m. birželis 4 d.

Pasirinkimo galimybės. Vaizdo klipas

By | Uncategorized | No Comments

Ar žinojai, kad profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis? Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Nežinai, ką rinktis? Žiūrėk vaizdo klipą ir sužinok daugiau apie savo pasirinkimo galimybes.

Profesinis mokymas. Pasirinkimo galimybės

Ar žinojai? Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Posted by Lama Bpo on 2018 m. birželis 4 d.

 

Prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas

By | Uncategorized | No Comments

Šiandien, birželio 1 d., pretenduojantys mokytis profesinėse mokyklose kviečiami teikti prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Stojantieji galės rinktis mokymo programas iš 75 profesinio mokymo įstaigų.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusių  stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus. Pirmajame etape šie stojantieji savo prašymus galės registruoti nuo birželio 1 d. iki liepos 2 dienos, antrajame etape – nuo liepos 13 d. iki rugpjūčio 1 d. Vidurinį išsilavinimą turintys stojantieji prašymus pagrindinio priėmimo metu gali teikti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 dienos.

Stojantieji, prisijungę prie sistemos ir užpildę pateiktą prašymo formą, turi patvirtinti pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pasirenkami iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo. Pagrindinio priėmimo metu galima pateikti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą programą. Stojančiajam suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją.

Iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką aukštesnį prioritetą suteikiant valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems jis pripažintas tinkamu.

Stojančiojo tinkamumą mokytis pagal pasirinktą programą įvertina ir nustato profesinio mokymo įstaiga. Stojantysis pripažįstamas tinkamu mokytis pagal jo pageidavimų sąraše pasirinktą programą, jei atitinka nustatytus kriterijus, jo pasirinktos programos reikalavimus ir, jei yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, patenkinamą testo, skirto nustatyti stojančiojo specifinius gebėjimus, specifines žinias, bendrąsias ar profesijai reikalingas kitas kompetencijas, įvertinimą.

Sistemoje pateikiama informacija apie programose numatytus testus, testavimo datos ir vietos pasirinkimo galimybes. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami sistemoje ir apie juos informuojamas stojantysis.

Stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą mokytis. Pirmajame etape įgijusieji ir neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo stojantieji jau iki liepos 7 d. sužinos, kur yra kviečiami mokytis, antrajame etape – iki rugpjūčio 6 dienos. Šiame etape bus kviečiami ir vidurinį išsilavinimą  turintys asmenys. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, o taip pat kvietimai jiems bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Į likusias laisvas vietas bus skelbiamas papildomas prašymų priėmimas, kuris prasidės rugpjūčio 13 dieną. Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo ir jį įgijusiems jis truks iki rugpjūčio 30 d., o įgijusiems vidurinį išsilavinimą – iki rugpjūčio 28 d.

Papildomo priėmimo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų. Prašymus galės teikti pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, taip pat asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.

Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais stojantieji informuojami apie duomenų neatitikimą ir prašomi juos patikslinti, kviečiami  mokytis bei gauna kitą svarbią informaciją, tad itin atidžiai reikėtų užpildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį.

Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.

Kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje ir visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915

Bendrajame priėmime stojantysis gali rinktis pirminio arba tęstinio mokymo programas

By | Naujienos | No Comments

Birželio 1 d. prasideda priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Prašymai pateikiami tik internetu, LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemoje nemokamai. Pateikiant prašymą svarbu turėti galiojantį asmens dokumentą.

Pagrindinio priėmimo metu stojantieji galės pateikti iš viso 3 pageidavimus į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, papildomo priėmimo metu – 2.

Stojantysis gali rinktis pirminio arba tęstinio mokymo programas.

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Kilus papildomiems klausimams siūlome pasinaudoti pagalba / D.U.K skirtuku. Neradus atsakymo į savo klausimą galima kreiptis į LAMA BPO konsultantus tel. (8-37) 280 400 arba el.paštu profesinis@lamabpo.lt