Monthly Archives

liepos 2019

Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas pagrindinio etapo metu prašymus pateikė per 17 tūkst. moksleivių

By | Uncategorized | No Comments

Pagrindinio priėmimo į profesinio mokymo įstaigas laikotarpiu Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) prašymus pateikė 17 344 asmenys. 11 411 asmenų yra įgiję vidurinį išsilavinimą ir 4 925 – pagrindinį. Iš jų formaliuosius reikalavimus atitinka 16 150 asmenų.

Šiemet moksleiviai galėjo rinktis iš 1 124 profesinio mokymo programų, kurias pasiūlė 72 profesinio mokymo įstaigos. Iš viso BPIS pareikšti 26 897 pageidavimai: 25 412 į valstybės finansuojamas ir 1 485 į nefinansuojamas vietas.

Iš 16 368 asmenų, kurių pageidavimai patvirtinti mokyklose, 12 570 siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją. Stojančiųjų pasirinkimuose vyrauja inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių mokymo programos. Prašymuose jų buvo įtraukta kiek daugiau nei penktadalis (22 proc.). Panašus skaičius moksleivių rinkosi paslaugų asmenims švietimo sritis (21 proc.). Šioms švietimo sritims pirmenybę teikė tiek turintys profesinę kvalifikaciją, tiek jos neturintys stojantieji.

Į savo prašymus moksleiviai dažniausiai įtraukia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo, Šiaulių profesinio rengimo, Marijampolės profesinio rengimo centrų mokymo programas. Populiariausių programų tendencijos išliko panašios. Kaip ir ankstesniais metais daugiausia norinčiųjų mokytis rinkosi Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą. Ją į savo pageidavimų sąrašą įtraukė 698 moksleiviai. Nemažai asmenų pageidauja mokytis Apdailininko (statybininko) (574), Virėjo (397), Higieninės kosmetikos kosmetiko (357), Kirpėjo (352) modulinėse profesinio mokymo programose.

Kvietimai mokytis moksleiviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 1 d. prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, juos taip pat galima bus matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros BPIS. Rugpjūčio 2 – 6 dienomis pakviesti mokytis asmenys turi atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti mokymosi sutarties.

Papildomo priėmimo prašymų registravimas truks nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. Jame galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pagrindinio priėmimo studijų sutarčių sudarymo.

 

Švietimo sričių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal visus pageidavimus

Švietimo sritisPageidavimų dalis, %
Inžinerija ir inžinerinės profesijos22,44
Paslaugos asmenims21,04
Verslas ir administravimas11,5
Architektūra ir statyba10,07
Informacijos ir ryšio technologijos8,21
Sveikatos priežiūra6,72
Menai6,04
Gamyba ir perdirbimas3,99
Socialinė gerovė3,43
Transporto paslaugos2,99
Žemės ūkis2,84
Saugos paslaugos0,39
Miškininkystė0,18
Žuvininkystė0,17

 

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Paskutinė diena registruoti prašymus pagrindiniame priėmime į profesinio mokymo įstaigas

By | Uncategorized | No Comments

Norintys įgyti profesiją šiandien, liepos 29 d., iki 23 val. dar gali teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindiniame priėmime galima įtraukti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, tačiau kvietimą mokytis stojantysis gali gauti tik vieną. Pagrindinio priėmimo rezultatus moksleiviai sužinos iki rugpjūčio 1 d., o rugpjūčio 2–6 dienomis galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Savo pateikto prašymo būseną stojantieji gali pasitikrinti prisijungę prie BPIS, skiltyse Pageidavimai ir Užpildytas prašymas. Atkreipiame dėmesį, kad iki prašymų teikimo pabaigos stojantysis prioriteto tvarka turi nustatyti pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą.

Šiemet priėmime dalyvauja 72 profesinio mokymo įstaigos, kuriose moksleiviai gali rinktis iš 1 124 mokymo programų. Šiuo metu bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje savo prašymus užregistravo daugiau nei 16,9 tūkst. asmenų, kurie pareiškė 26 tūkst. pageidavimų. Moksleiviai dažniausiai nurodo Inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas. Joms pirmenybę teikia tiek neturintys profesinės kvalifikacijos, tiek ją turintys stojantieji.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 8–26 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Jame prašymus galės teikti tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems moksleiviams viso priėmimo metu elektroniu paštu siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija. Labai svarbu atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.