Monthly Archives

vasario 2020

Šiemet su profesinio mokymo įstaigomis sudarytos pirmosios mokymo sutartys

By | Naujienos | No Comments

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva šiais metais pirmasis priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etapas vyko sausio 27 – vasario 14 dienomis. Prašymus mokytis ir siekti profesinės kvalifikacijos galėjo teikti vidurinio ugdymo programą baigusieji asmenys.

Tai suteikė galimybę studijas aukštosiose mokyklose nutraukusiems studentams įsitraukti į mokymosi procesą anksčiau – pasirašiusieji mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis užsiėmimus lankyti pradės jau nuo vasario 17 d. Ankstyvajame priėmime dalyvavo ne visos šalies profesinio mokymo įstaigos, mokinių priėmė tik 22, kitos priėmimą pradės nuo gegužės 20 d., kai prasidės pagrindinis priėmimas.

Ankstyvajame priėmime su profesinėmis mokyklomis sutartis sudarė 515 moksleivių. Didžiausią naujų mokinių skaičių surinko Sveikatos priežiūros (119), taip pat Transporto paslaugų švietimo sričių mokymo programos (108). Populiarios ir Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (98), Paslaugų asmenims (69) ir Verslo ir administravimo švietimo sričių mokymo programos (48).

Pav. Naujų mokinių skaičius pagal švietimo sritis

Naujų mokinių skaičiumi pirmauja Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras ir Alytaus profesinio rengimo centras (žr. 1 lentelę). Populiariausia mokymo programa – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (Alytaus profesinio rengimo centras) (žr. 2 lentelę).

 

1 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaSutarčių skaičius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras68
Alytaus profesinio rengimo centras61
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras51
Šiaulių profesinio rengimo centras47
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla33
Marijampolės profesinio rengimo centras33
Klaipėdos laivininkų mokykla28
Varėnos technologijos ir verslo mokykla22
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras21
Plungės technologijų ir verslo mokykla19
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla17
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras17
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras14
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras13
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras13
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras12
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla10
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“10
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla10
Vilniaus technologijų mokymo centras8
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras8
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
IŠ VISO515

 

2 lentelė. Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos

Eil. Nr.Profesinio mokymo

įstaiga

Programos pavadinimasPasirašiusiųjų sutartis skaičius
1Alytaus profesinio rengimo centrasMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa24
2-3Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasMasažuotojo modulinė profesinio mokymo programa22
2-3Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokyklaSocialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa22
4Biržų technologijų ir verslo mokymo centrasAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa21
5-6Marijampolės profesinio rengimo centrasTechnikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa19
5-6Plungės technologijų ir verslo mokyklaTechnikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa19
7Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasMasažuotojo modulinė profesinio mokymo programa18
8Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa17
9-10-11Šiaulių profesinio rengimo centrasVirėjo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10-11Alytaus profesinio rengimo centrasSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa15
9-10-11Klaipėdos laivininkų mokyklaLaivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa15

 

Visa informacija apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas talpinama LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.