Monthly Archives

gegužės 2020

Prasidėjo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

By | Naujienos | No Comments

Norintys įgyti profesiją jau nuo šiandien, gegužės 20 d., gali teikti prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindiniame priėmime mokymo programas stojantiesiems siūlys per 60 profesinio mokymo įstaigų. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

Šiemet prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai tuo pačiu metu galės mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Baigę modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d. Šiame etape stojantysis gali nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus. Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Primename, kad iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką. Tokiu atveju aukštesnis prioritetas suteikiamas valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems asmuo pripažintas tinkamu.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.

Skelbiamos priėmimo į profesines mokymo įstaigas datos

By | Naujienos | No Comments

Šių metų bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės kiek anksčiau nei įprasta. Norintieji įgyti profesiją savo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) profesinio mokymo posistemyje galės pildyti jau nuo gegužės 20 d. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 14 d.

Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 18 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 21 d., o nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Visas 2020 m. bendrojo priėmimo datas rasite tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt.

Šių metų naujovė – nuo gegužės 20 d. prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai galės tuo pačiu metu mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Už baigtus modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Prasidėjus mokymo procesui, nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d., laisvos valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos bus nuosekliai pildomos: profesinio mokymo įstaiga turės galimybę priimti naujų mokinių, kurie mokymo sutartis galės sudaryti kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį. Daugiau informacijos apie 2020 m. bendrojo priėmimo tvarką galima rasti čia: e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh

Šiemet daugiausia valstybės finansuojamų vietų skirta inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių programoms, taip pat paslaugų asmenims, architektūros ir statybos, verslo ir administravimo sričių programoms. Visą sąrašą, kiek ir kokiose profesinio mokymo įstaigose bei švietimo srityse skiriama vietų, galima rasti čia: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c758dc0436811ea829bc2bea81c1194.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.