Monthly Archives

rugpjūčio 2021

Daugiau nei 4 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-27

Pasibaigus papildomo priėmimo prašymų teikimui dar 4 087 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2020 m. – 4 687): 3 217 vidurinį išsilavinimą įgiję (2020 m. – 3 541) ir 870 – jo dar neturintys moksleiviai (2020 m. – 1 146). Iš jų 3 923 asmenys gaus valstybės finansavimą (2020 m. – 4 524).

Mokytis kviečiamas ir 171 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinys (2020 m. – 138). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą. Sutartį sudarantis asmuo turi profesinio mokymo įstaigai pateikti savo prašyme deklaruotus ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nurodytus dokumentus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh).

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė per 16,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-20

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario-rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 16 695 sutartis (2020 m. – 17 037), 16 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 830). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 615 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 11 755), o 5 080 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 5 282). Šių metų abiturientų priimta 1 676 (2020 m. – 1 538), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322 (2020 m. – 3 624).

Daugiausia sutarčių šiais metais sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 876 (2020 m. – 3 828), Paslaugų asmenims – 2 796 (2020 m. – 3 216), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 995 (2020 m. – 1 896).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 530). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 588, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (471), taip pat Paramediko (397), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (393) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 527 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius rugpjūčio mėn. sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 269). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

Rugpjūčio 19–25 d. vyks papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos3 8763 828
Paslaugos asmenims2 7963 216
Architektūra ir statyba1 9951 896
Sveikatos priežiūra1 5941 811
Verslas ir administravimas1 2651 312
Informacijos ir ryšio technologijos1 003982
Socialinė gerovė950746
Transporto paslaugos838973
Menai822873
Gamyba ir perdirbimas820843
Žemės ūkis632506
Saugos paslaugos48
Miškininkystė2926
Žuvininkystė2725
Iš viso:16 69517 037

2021 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaMokymo sutarčių skaičius
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras232409641
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras115115230
Jonavos politechnikos mokykla57121178
Joniškio žemės ūkio mokykla583189
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras4774121
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1941 5301 724
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla22152174
Kauno informacinių technologijų mokykla60226286
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras79214293
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras175472647
Kauno taikomosios dailės mokykla32204236
Kauno technikos profesinio mokymo centras187480667
Kėdainių profesinio rengimo centras9180171
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras98288386
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla188114302
Klaipėdos technologijų mokymo centras111130241
Klaipėdos turizmo mokykla9097187
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6876144
Marijampolės profesinio rengimo centras4345881 022
Mažeikių politechnikos mokykla120107227
Mokykla „Art of Beauty“03636
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8379387
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras5986145
Plungės technologijų ir verslo mokykla7395168
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“75363438
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras61136197
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla40112152
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla263662
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2974103
Šiaulių profesinio rengimo centras298471769
Šilutės profesinio mokymo centras9397190
Švenčionių profesinio rengimo centras32123155
Tauragės profesinio rengimo centras7267139
Trakų r. Aukštadvario gimnazija02929
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla87211298
Utenos regioninis profesinio mokymo centras53120173
Varėnos technologijos ir verslo mokykla272754
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla276794
Viešoji įstaiga Amatų mokykla32326
Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras65241306
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla19104123
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras68270338
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5970129
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla452469
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla6553118
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras198216414
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5182133
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras1181182
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8289171
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras130241371
Vilkijos žemės ūkio mokykla326092
Vilniaus agroekologijos mokymo centras39115154
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147270417
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras13344357
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla245263508
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras99389488
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija09797
Vilniaus technologijų mokymo centras104279383
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras25126
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras294675
Zarasų profesinė mokykla37112149
Iš viso:5 08011 61516 695

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis sudarė per 15,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-19

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) laikotarpiu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 15 685 sutartis (2020 m. – 16 522), 15 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 380). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 10 633 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 11 240), o 5 052 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 5 282). Šių metų abiturientų priimta 1 676 (2020 m. – 1 538), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322 (2020 m. – 3 624).

Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (3725), Paslaugų asmenims (2 744), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (1 810).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 432). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 505, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (368), taip pat Paramediko (336), Automobilių mechaniko (313) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (311) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 524 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 269). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

Rugpjūčio 19–25 dienomis bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 dienomis.

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos37253730
Paslaugos asmenims27443147
Architektūra ir statyba18101888
Sveikatos priežiūra14281692
Verslas ir administravimas10831264
Informacijos ir ryšio technologijos962960
Socialinė gerovė880713
Gamyba ir perdirbimas809833
Menai795873
Transporto paslaugos726865
Žemės ūkis619506
Saugos paslaugos48
Miškininkystė2926
Žuvininkystė2725
IŠ VISO1568516522

2021 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaSutarčių skaičius
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras232366598
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras115115230
Jonavos politechnikos mokykla57121178
Joniškio žemės ūkio mokykla583189
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras4753100
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras19414321626
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla22111133
Kauno informacinių technologijų mokykla60186246
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras79198277
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras169423592
Kauno taikomosios dailės mokykla32177209
Kauno technikos profesinio mokymo centras183441624
Kėdainių profesinio rengimo centras9180171
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras98242340
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla188114302
Klaipėdos technologijų mokymo centras111130241
Klaipėdos turizmo mokykla9072162
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6876144
Marijampolės profesinio rengimo centras434505939
Mažeikių politechnikos mokykla11686202
Mokykla „Art of Beauty“03636
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8354362
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras5968127
Plungės technologijų ir verslo mokykla7395168
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“75262337
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras61136197
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla40112152
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla263662
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2974103
Šiaulių profesinio rengimo centras298471769
Šilutės profesinio mokymo centras9397190
Švenčionių profesinio rengimo centras32123155
Tauragės profesinio rengimo centras7267139
Trakų r. Aukštadvario gimnazija02929
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla87211298
Utenos regioninis profesinio mokymo centras53120173
Varėnos technologijos ir verslo mokykla272754
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla276794
Viešoji įstaiga Amatų mokykla32326
Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras60219279
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla1986105
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras68270338
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5970129
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla452469
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla6344107
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras198216414
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5182133
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras1153154
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8289171
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras129219348
Vilkijos žemės ūkio mokykla326092
Vilniaus agroekologijos mokymo centras39115154
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147241388
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras7221228
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla245263508
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras99389488
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija07373
Vilniaus technologijų mokymo centras104279383
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras25126
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras000
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras294675
Zarasų profesinė mokykla3798135
IŠ VISO5 05210 63315 685

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Kviečiame teikti papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymus

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-19

Nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 d. norintieji įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiami dalyvauti papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Primename, kad iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu bus siunčiami elektroniniai laiškai dėl duomenų neatitikčių, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 dienomis.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

 

Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama daugiau nei 18 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-13

Mokytis profesinio mokymo įstaigose šių metų pagrindinio priėmimo vasaros etape pakviesti 18 298 stojantieji (2020 m. – 18 968), iš jų 17 827 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas (2020 m. – 18 458). 12 900 pakviestųjų asmenų turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 13 336), 5 398 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 5 632).

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu – 2 353 – kviečiami į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities mokymo programas (2020 m. – 2 297), 2 084 stojantieji kviečiami į Paslaugų asmenims programas (2020 m. – 2 301). Sveikatos priežiūros švietimo srities programos šiemet pritraukė 1 805 (2020 m. – 2 031) stojančiuosius.

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Čia mokytis kviečiami 1 878 stojantieji. Mokytis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre kvietimus gavo 621, o Šiaulių profesinio rengimo centre – 579 asmenys. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Apskaitininko, Paramediko ir Masažuotojo modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Automobilių mechaniko ir Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 729), Paslaugų asmenims (1 265) ir Architektūros ir statybos švietimo sričių programas (1 127).

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Marijampolės profesinio rengimo centru (446), Šiaulių profesinio rengimo (319) ir Alytaus profesinio rengimo centru (244). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo, Kirpėjo ir Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole pakviesti 422 (2020 m. – 385) būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, jis jam leis užsiimti atitinkama veikla. Mokiniui mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašyta 1 010 mokymo sutarčių.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 13–18 dienomis iki 14 val. kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma. Šių įstaigų sąrašą galima rasti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/profesines-mokyklos/el-sutarciu-sudarymas/.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 dienos.

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.