All Posts By

Enrika Eidukynienė

Mokiniai vėl galės išbandyti profesiją dar gimnazijos suole

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-06-16

Iki rugpjūčio 11 dienos vyksiančiame priėmime į profesinio mokymo įstaigas šiemet kaip ir pernai gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, bet ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Šiemet 50 profesinio mokymo įstaigų gimnazistams siūlo rinktis 77 profesinio mokymo modulius, tarp jų tokius kaip: mobiliųjų ir stacionariųjų robotų valdymas, grafinis dizainas, makiažo atlikimas, vizualinės reklamos produktų projektavimas, fotografavimo pagrindai, augalų komponavimas, picų gamyba.

„Pernai startavusi naujovė susilaukė nemažo susidomėjimo tiek iš profesinio mokymo, tiek iš bendrojo ugdymo mokyklų, tad šiemet išplėstas profesinio mokymo modulių, į kuriuos galėtų ateiti gimnazistai, norintys dar besimokant mokykloje pasimatuoti profesiją, pasirinkimas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y. vieną atskirą modulį ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną profesinio mokymo modulį mokinys profesinėje mokykloje galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienų iki dvejų metų.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą, ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse.

Pernai pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti profesijos žinių dar besimokant mokykloje pasinaudojo apie pusė tūkstančio gimnazistų.

Informaciją apie galimybes mokytis profesijos gimnazistams gali suteikti artimiausios profesinio mokymo įstaigos.

Priėmimą į profesines mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), jis vyksta internetu https://profesinis.lamabpo.lt .

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.

Norintys įgyti profesiją jau gali teikti prašymus

By | Naujienos | No Comments

2021-06-01

Jau nuo šiandien Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) galima teikti bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymus. Mokymo programas stojantiesiems šiemet siūlo 63 profesinio mokymo įstaigos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 11 dienos. Šiame etape galima nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, tačiau kvietimą mokytis stojantysis gali gauti tik vieną. Šio etapo rezultatus moksleiviai sužinos rugpjūčio 13 d., o rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. iki 14 val. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 19–25 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.

Primename, kad iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.

Profesinio mokymo projektas

By | Uncategorized | No Comments

LAMA BPO kaip partneris dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001)

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.4.1-ESFA-V-713 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ .

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

    1. uždavinys. Veiklos procesų automatizavimas.Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir / ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui;
    2. uždavinys. Stebėsena.Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

Projekto rezultatai:

Projekto detalės:
Projekto pradžia 2017 m. gegužės 5 d.
Projekto pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas 5.775.102,63 EUR

Sudarytos pirmosios šiemet profesinio mokymo sutartys

By | Naujienos | No Comments

2021-02-22

Sudarytos pirmosios šiemet profesinio mokymo sutartys

Siekiantys profesinės kvalifikacijos asmenys šią žiemą vykusiame priėmime sudarė dvigubai daugiau sutarčių nei pernai: šiemet 1 040, tuo tarpu pernai – 515. Šiame etape dalyvavo 29 profesinio mokymo įstaigos, kurios siūlė 99 profesinio mokymo programas.

Su profesinio mokymo įstaigomis sutartis sudarė 1 010 vidurinį išsilavinimą įgijusių ir 30 – jo dar neturinčių mokinių. Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 025 mokysis valstybės finansuojamose vietose.

Daugiausia jų mokysis verslo ir administravimo (188), architektūros ir statybos (186), taip pat sveikatos priežiūros švietimo sričių mokymo programose (178). Gausiausio naujų mokinių būrio sulauks Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (129) ir profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ (115). Populiariausios mokymo programos – Apskaitininko (103), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo  (84) ir Paramediko modulinės profesinio mokymo programos (62).

Norintys įgyti profesiją bus kviečiami teikti prašymus ir vasarą vyksiančiame priėmime. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

 

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaMokymo sutarčių sk.
2021 m.2020 m.
Alytaus profesinio rengimo centras5361
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras21
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras*2128
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras9768
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla41
Kauno informacinių technologijų mokykla40
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras1613
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras568
Kauno taikomosios dailės mokykla27
Kauno technikos profesinio mokymo centras43
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras4613
Klaipėdos turizmo mokykla25
Marijampolės profesinio rengimo centras8333
Mažeikių politechnikos mokykla25
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras2517
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras1814
Plungės technologijų ir verslo mokykla19
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“11510
Šiaulių profesinio rengimo centras47
Varėnos technologijos ir verslo mokykla22
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla2917
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras129
Vilniaus technologijų mokymo centras8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija24
Visagino technologijos ir verslo PMC12
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla2733
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla18
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla1210
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla10
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras3051
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras26
Zarasų profesinė mokykla14
IŠ VISO1 040515

*Klaipėdos laivininkų mokykla reorganizavosi, dabar Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras.

Naujų mokinių skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Architektūra ir statyba1868
Gamyba ir perdirbimas1210
Informacijos ir ryšio technologijos4122
Inžinerija ir inžinerinės profesijos15498
Menai27
Miškininkystė
Paslaugos asmenims5269
Saugos paslaugos
Socialinė gerovė7033
Sveikatos priežiūra178119
Transporto paslaugos119108
Verslas ir administravimas18848
Žemės ūkis13
Žuvininkystė
IŠ VISO1 040515

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos

Eil. Nr.Profesinio mokymo programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa103
2.Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa84
3.Paramediko modulinė profesinio mokymo programa62
4.Elektriko modulinė profesinio mokymo programa56
5.Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa47
6.Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa45
7.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa41
8.Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa33
9.Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa28
10.Skardininko modulinė profesinio mokymo programa25

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt.

Kvietimus gavę moksleiviai jau gali sudaryti mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos | No Comments

Kvietimus mokytis profesinio mokymo įstaigose šiandien gavo 1 198 asmenys. Pagrindinio priėmimo žiemos etape kviečiami 1 163 vidurinį išsilavinimą įgiję ir 35 – jo dar neturintys moksleiviai. Iš visų pakviestųjų mokytis 1 167 asmenys kviečiami sudaryti valstybės finansuojamas mokymo sutartis.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinės sistemos profesinio mokymo posistemyje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Vasario 18–19 d. moksleiviai laukiami profesinio mokymo įstaigose, kuriose galės pasirašyti mokymo sutartis. Sutarties sudarymo metu stojantysis turės pateikti savo prašyme deklaruotus ir mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus. Primename, kad mokymo sutartis stojantieji galės sudaryti ir nuotoliniu būdu.

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt.

Norintys įgyti profesiją jau gali pildyti prašymus

By | Naujienos | No Comments

Nuo šiandien, vasario 3 d., iki vasario 15 d. jau galima teikti prašymus dalyvauti priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Jame gali dalyvauti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą baigę asmenys taip pat įgiję aukštąjį ir / ar profesinę kvalifikaciją. Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 29 profesinio mokymo įstaigos, kurios siūlo 99 profesinio mokymo programas.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 18 dieną. Sutarčių sudarymas vyks vasario 18–19 d., jas kvietimus mokytis gavę stojantieji galės sudaryti ir nuotoliniu būdu. Norintys dalyvauti priėmime kviečiami pildyti prašymus internetu per Bendrojo priėmimo informacinės sistemos profesinio mokymo posistemį.

Primename, kad pašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka pirmu numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, kuriems jis pripažintas tinkamu. Atkreipiame dėmesį, kad kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

By | Uncategorized | No Comments
Pagrindinis priėmimas 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-06-01 – 2021-08-11
Testų, jei taikomi, laikymas2021-06-07 – 2021-08-11
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-13
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-13 – 2021-08-18 14 val.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-08-19 – 2021-08-25
Testų, jei taikomi, laikymas2021-08-20– 2021-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-27
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.
Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

2021 m. Bendrojo priėmimo datos į profesinio mokymo įstaigas spausdinimui

Profesinio mokymo sutartis sudarė 21 tūkst. asmenų

By | Naujienos | No Comments

Šiemet bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys priėmimo laikotarpiu (iki rugsėjo 3 d.) sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių, nei pernai: šiemet – 21 088, pernai – 19 599 (per visus kalendorinius metus). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 20 811 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2019 m. – 19 163).

Naujus mokslo metus pradės 14 771 asmuo, jau turintis vidurinį išsilavinimą (2019 m. – 12 988), iš jų vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 262 asmenys (2019 m. – 2 458). 6 317 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2019 m. – 6 611), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 4 113 asmenų (2019 m. – 4 379).

Daugiausia sutarčių stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (4 668), Paslaugų asmenims (3 993), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (2 388).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė Marijampolės profesinio rengimo centre (501), Šiaulių profesinio rengimo centre (356) ir Alytaus profesinio rengimo centre (337). Didžiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko (840), Apdailininko (683), Virėjo modulinėse profesinio mokymo programose (411).

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 841). Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 751, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre – 677 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje (506), taip pat Apskaitininko (486) ir Masažuotojo modulinėse profesinio mokymo programose (482).

Dar 388 sutartis sudarė I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Startavus iniciatyvai, raginančiai mokinius rinktis profesinio mokymo programų modulius, jie pirmieji įgis geidžiamos profesijos žinių derindami mokymąsi savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai daugiausia sutarčių sudarė dėl Architektūros ir statybos (154) ir Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (132). Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (68), o gausiausias skaičius mokinių pasirinko Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį (135), taip pat populiarūs Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo (40), Makiažo atlikimo moduliai (22).

 

Bendrojo priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2020-09-03)

MokyklaSutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISONeįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras337499836422434856
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras12720333014782229
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla251540111122
Jonavos politechnikos mokykla7820428268131199
Joniškio žemės ūkio mokykla6631978650136
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla16111928014492236
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras18418412 0252401 4741 714
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla3218922136176212
Kauno informacinių technologijų mokykla82262344104259363
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras149267416123287410
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija516211010
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras224613837181816997
Kauno taikomosios dailės mokykla6720327062233295
Kauno technikos kolegija122122
Kauno technikos profesinio mokymo centras247555802252548800
Kėdainių profesinio rengimo centras918617789129218
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras113389502103292395
Klaipėdos laivininkų mokykla233861261541
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla63691326461125
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla168168336184177361
Klaipėdos technologijų mokymo centras146167313131153284
Klaipėdos turizmo mokykla12510122614470214
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla65841497680156
Marijampolės profesinio rengimo centras5015331 034462365827
Mažeikių politechnikos mokykla115131246167107274
Mokykla „Art of Beauty“8888115115
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras2941944819335354
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras75931688277159
Plungės technologijų ir verslo mokykla9012421411562177
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“115349464126373499
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras86136222100106206
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla6721127865131196
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla283361334376
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla3211614844130174
Šiaulių profesinio rengimo centras3567511 107338609947
Šilutės profesinio mokymo centras114131245148167315
Švenčionių profesinio rengimo centras3816720545156201
Tauragės profesinio rengimo centras85701559455149
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9525234790280370
Utenos regioninis profesinio mokymo centras8512821387126213
Varėnos technologijos ir verslo mokykla315586372360
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla267610231102133
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla5430936354230284
Viešoji įstaiga Amatų mokykla22254718422
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla2513916431121152
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras125430555141412553
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras969719390114204
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla553085552984
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla58991577781158
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras274246520247259506
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla621211837492166
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras13268281198198
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras1091262359765162
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras150243393142257399
Vilkijos žemės ūkio mokykla21658632158190
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla161350511184286470
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla7990169
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras142863003173176
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla110195305101156257
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras106677783119468587
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3965104
Vilniaus technologijų mokymo centras7342449794440534
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4514640545
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla311081392278100
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras8812214
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras7314621977155232
Zarasų profesinė mokykla4721726446173219
IŠ VISO6 31714 77121 0886 61112 98819 599

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Architektūra ir statyba23882 271
Gamyba ir perdirbimas1041809
Informacijos ir ryšio technologijos12171 454
Inžinerija ir inžinerinės profesijos46684 511
Menai1099952
Miškininkystė3323
Paslaugos asmenims39933 771
Saugos paslaugos64
Socialinė gerovė959883
Sveikatos priežiūra21341 344
Transporto paslaugos1171793
Verslas ir administravimas16522 107
Žemės ūkis687553
Žuvininkystė4664
IŠ VISO 21 08819 599

 

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2020-09-03):

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa840
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa683
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa411
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa377
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa272
6Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa231
7Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa207
8Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa178
9Virėjo modulinė profesinio mokymo programa139
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa118
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa506
2Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa486
3Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa482
4Paramediko modulinė profesinio mokymo programa463
5Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa421
6Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa418
7Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa407
8Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa354
9Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa348
10Paramediko modulinė profesinio mokymo programa323

 

Sudariusiųjų sutartis dėl modulių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritisSutarčių skaičius
Architektūra ir statyba154
Paslaugos asmenims132
Inžinerija ir inžinerinės profesijos37
Informacijos ir ryšio technologijos27
Verslas ir administravimas10
Menai9
Miškininkystė8
Žemės ūkis8
Gamyba ir perdirbimas3
IŠ VISO 388

 

 

Kontaktai pasiteirauti:

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Moksleiviai kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos | No Comments

Papildomame priėmime mokytis profesinio mokymo įstaigose kviečiami 4 686 asmenys: 3 539 vidurinį išsilavinimą įgiję ir 1 147 – jo dar neturintys moksleiviai. Iš visų pakviestųjų mokytis 4 523 asmenys gaus valstybės finansavimą.

Mokytis kviečiami ir 138 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie geidžiamos profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas informacinėje sistemoje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d. moksleiviai laukiami profesinio mokymo įstaigose, kuriose galės pasirašyti mokymo sutartis. Sutarties sudarymo metu stojantysis turės pateikti savo prašyme deklaruotus ir mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

 

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Profesinio mokymo sutartis sudarė per 17 tūkst. asmenų

By | Pranešimai spaudai | No Comments

Profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys pagrindinio priėmimo laikotarpiu sudarė 17 037 sutartis (2019 m. – 12 474), 16 830 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2019 m. – 12 196). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 755 jau turi vidurinį išsilavinimą (2019 m. – 7 419), o 5 282 jo dar nėra įgiję (2019 m. – 5 055). Šių metų abiturientų priimta 1 832 (2019 m. – 1 951), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 762 (2019 m. – 3 767). Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (3 828), Paslaugų asmenims (3 216), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (1 896).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių pasirašė Marijampolės profesinio rengimo centre (404) ir Šiaulių profesinio rengimo centre (314), 303 sutartys sudarytos Alytaus profesinio rengimo centre. Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (734), 571 moksleivis pasirinko Apdailininko, o 347 – Virėjo modulinę profesinio mokymo programą.

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 453). Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 612, Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centre – 568 asmenys. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (454), taip pat Masažuotojo (411), Paramediko ir Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos (391).

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius sudarė 269 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Beveik pusę visų sutarčių jie sudarė Architektūros ir statybos švietimo srities moduliuose (121). Paslaugų asmenims  švietimo srities modulius pasirinko 87, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 29 mokiniai. Daugiausia sutarčių – 65 – sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre, 32 – Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje, 18 – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Gausiausias skaičius mokinių pasirinko Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) (104), Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo (31), Makiažo atlikimo modulius (16).

Iki rugpjūčio 26 d. vyksta papildomo priėmimo prašymų registravimas. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Prašymus gali teikti tiek nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek jame dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji. Kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 28 d. Sutartis su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 1 d.

 

Pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga

Sutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISONeįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras303417720357198555
Anykščių technologijos mokykla72027
Aukštadvario žemės ūkio mokykla302858
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras991552549842140
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla19726
Jonavos politechnikos mokykla741792535068118
Joniškio žemės ūkio mokykla501464531871
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla252651
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla15110225313352185
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1331 4531 5861809791 159
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla151111262486110
Kauno informacinių technologijų mokykla7719827591114205
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras13120934077103180
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6111788
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras182501683120487607
Kauno taikomosios dailės mokykla5515921446147193
Kauno technikos profesinio mokymo centras206423629206388594
Kauno technikos kolegija8989
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras9433943383160243
Klaipėdos laivininkų mokykla22345620828
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla5155106
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla160121281168121289
Klaipėdos technologijų mokymo centras12913126012499223
Klaipėdos turizmo mokykla1237419712049169
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla60571175957116
Kėdainių profesinio rengimo centras79611407255127
Marijampolės profesinio rengimo centras404450854279272551
Mažeikių politechnikos mokykla10110720810112113
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla59771367255127
Plungės technologijų ir verslo mokykla801031839138129
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“93267360
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras68961645351104
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla6118724857111168
Simno žemės ūkio mokykla222850
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla242650291746
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla28971252392115
Tauragės profesinio rengimo centras7356129761288
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla8820229066203269
Utenos regioninis profesinio mokymo centras67831506395158
Varėnos technologijos ir verslo mokykla3053833030
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla205070112233
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla33244277191736
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“161733538
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla9696105969
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras11135947083170253
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras75441196748115
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla582684
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla442569401151
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla42641065555
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras246187433183124307
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla531031566959128
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras84951797624100
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras1223825027779
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras121191312104130234
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras113113
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras11233244112112
Vilkijos žemės ūkio mokykla15516621120141
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras88
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147288435141206347
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla2545706051111
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla541682228663149
Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centras83568651101323424
Vilniaus technologijų mokymo centras5735040777285362
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4114223528
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla248811284048
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla105111216
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras691221916851119
Mokykla „Art of Beauty“64647777
Zarasų profesinė mokykla37167204276996
Šiaulių profesinio rengimo centras314612926290390680
Šilutės profesinio mokymo centras96103199105104209
Švenčionių profesinio rengimo centras3512415928121149
Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla1212
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras223543768109117

IŠ VISO

5 28211 75517 0375 0557 41912 474

 

Pagrindinio priėmimo metu sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos3 8282 928
Paslaugos asmenims3 2162 388
Verslas ir administravimas1 3121 315
Architektūra ir statyba1 8961 480
Informacijos ir ryšio technologijos982919
Sveikatos priežiūra1 811827
Menai873607
Gamyba ir perdirbimas843544
Socialinė gerovė746579
Transporto paslaugos973453
Žemės ūkis506344
Saugos paslaugos47
Miškininkystė2619
Žuvininkystė2524

IŠ VISO

17 03712 474

 

Daugiausia mokinių surinkusios mokymo programos

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1.Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa734
2.Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa571
3.Virėjo modulinė profesinio mokymo programa347
4.Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa320
5.Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa259
6.Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa196
7.Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa166
8.Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa158
9.Virėjo modulinė profesinio mokymo programa113
10.Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa101

Įgiję vidurinį išsilavinimą

1.Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa454
2.Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa411
3–4.Paramediko modulinė profesinio mokymo programa391
3–4.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa391
5.Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa350
6.Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa342
7.Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa325
8.Paramediko modulinė profesinio mokymo programa283
9.Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa271
10.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa263

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt