All Posts By

Enrika Eidukynienė

Profesinio mokymo įstaigos ruošiasi lapkričio viduryje prasidėsiančiam mokinių priėmimui

By | Naujienos | No Comments

Lapkričio 14 d. prasidėsiantis pirmą kartą vykdomas žiemos priėmimas į profesinio mokymo įstaigas buvo aptartas per švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės susitikimą su profesinių mokymo įstaigų vadovais. Aptartos priėmimo sąlygos, terminai, pasirengimo darbai.

Kaip buvo skelbta anksčiau, nuo šių metų į profesines mokyklas galima stoti ne vieną, bet dukart per metus: vasarą arba žiemą. Žiemos priėmimas vyks lapkričio 14 – gruodžio 14 d. Šis priėmimas gali būti ypač naudingas tiems, kurie šiemet baigė mokyklą ir vasarą dar nebuvo apsisprendę, ką veikti toliau, taip pat tiems, kurie įstojo į aukštąją mokyklą ir suprato, kad pasirinktos studijos – ne jiems.

Svarstantieji apie stojimą ypač kviečiami rinktis darbo rinkoje patrauklias profesijas: inžinerinės pramonės, gamybos ir perdirbimo, statybos ir informacinių technologijų. Kaip rodo analizė, šių specialistų labiausiai trūksta darbo rinkoje ir šie darbai gerai apmokami.

Per žiemos priėmimą bus galima stoti į modulines profesinio mokymo programas tų švietimo sričių, kuriose po šių metų rugpjūčio mėn. pasibaigusio priėmimo dar  liko laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų. Stoti galės įvairaus išsilavinimo asmenys – įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, taip pat jo neįgiję ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, baigę individualizuotas pagrindinio ugdymo ar socialinių įgūdžių programas.

Nebus priimama į tas profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa. Mokiniai, priimti per žiemos priėmimą, turėtų pradėti mokytis pagal pačios profesinio mokymo įstaigos nustatytą datą nuo 2019 m. pradžios, bet ne vėliau kaip vasario 4 d.

Profesinio mokymo įstaigoms 2018 m. iš viso buvo numatyta skirti 20,1 tūkst. valstybės finansuojamų vietų (2017 m. – 20,3 tūkst.), iš jų 3 tūkst. per vasaros priėmimą liko neužimta. Daugiausia laisvų vietų liko gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, transporto srityse.

Žiemos priėmimas, kaip ir vasarą vykęs priėmimas, bus vykdomas centralizuotai internetu per LAMA BPO sistemą.

Žiemos priėmime dalyvausiančių profesinio mokymo įstaigų ir jų siūlomų mokymo programų sąrašas bus paskelbtas lapkričio 12 d. bendrojo priėmimo LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. paštas info@smm.lt

Naujovė – į profesines mokyklas priėmimas vyks du kartus: vasarą ir žiemą

By | Naujienos | No Comments

Nuo šiol į profesines mokyklas bus galima stoti ne vieną, bet dukart per metus: vasarą arba žiemą. Po šią vasarą vykusio priėmimo likus valstybės finansuojamų vietų, šiemet žiemos priėmimas skelbiamas pirmą kartą ir vyks lapkričio 14 – gruodžio 14 d.

Žiemos priėmimas, kaip ir vasarą vykęs priėmimas, bus vykdomas centralizuotai internetu per LAMA BPO sistemą.

Priimtieji žiemą pradės mokslus vasario mėnesį. Žiemos priėmime galės dalyvauti jau turintieji vidurinį išsilavinimą. Profesinę kvalifikaciją tokiu atveju galima įgyti per 6–18 mėnesių.

„Tai dar vienas žingsnis siekiant profesinį mokymą padaryti kuo lankstesniu – greitai reaguojančiu į darbo rinkos ir asmens poreikius. Tai ypač svarbu kalbant apie tęstinį mokymą, skirtą jau turintiems kvalifikaciją asmenims, kuriems galbūt reikia tik pasitobulinti ar įgyti papildomų kompetencijų. Šis priėmimas gali būti ypač naudingas tiems, kurie šiemet baigė mokyklą ir vasarą dar nebuvo apsisprendę, ką veikti toliau, taip pat tiems, kurie įstojo į aukštąją mokyklą ir suprato, kad pasirinktos studijos – ne jiems. Jiems tai – gera galimybė įgyti paklausią profesinę kvalifikaciją“, – sako švietimo ir mokslo ministro patarėjas Marius Ablačinskas.

Pasak ministro patarėjo, svarstantieji apie stojimą ypač kviečiami rinktis darbo rinkoje patrauklias profesijas: inžinerinės pramonės, gamybos ir perdirbimo, statybos ir informacinių technologijų. Kaip rodo analizė, šių specialistų labiausiai trūksta darbo rinkoje ir šie darbai gerai apmokami.

Profesinio mokymo įstaigoms 2018 m. iš viso buvo numatyta skirti 20,1 tūkst. valstybės finansuojamų vietų (2017 m. – 20,3 tūkst.), iš jų 3 tūkst. per vasaros priėmimą liko neužimta. Daugiausia laisvų vietų liko gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, transporto srityse.

Žiemos priėmime dalyvausiančių profesinio mokymo įstaigų ir jų siūlomų mokymo programų sąrašas bus paskelbtas lapkričio 12 d. bendrojo priėmimo LAMA BPO interneto svetainėje: www.lamabpo.lt .

Į profesinio mokymo įstaigas per vasaros priėmimą priimti 17,2 tūkst. asmenų. Šiemet daugiausia vietų skirta inžinerijos ir inžinerinių profesijų sričiai (4,3 tūkst.), paslaugų asmenims (3,3 tūkst.), verslo ir administravimo (2,8 tūkst.).

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173

Profesinio mokymo įstaigas pertvarkius iš biudžetinių į viešąsias į specialistų rengimą galės aktyviai įsitraukti darbdaviai

By | Naujienos | No Comments

Siekiant kuo glaudesnio profesinio mokymo atitikimo darbo rinkos poreikiams ir įgyvendinant Profesinio mokymo įstatymą Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu Vyriausybė pritarė biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymui į viešąsias. Tai leis į profesinių mokyklų įstaigų valdymą įtraukti darbdavius ir sudarys sąlygas profesinio ugdymo kokybei kilti.

„Profesinio mokymo planavime, organizavime ir kokybės valdyme dalyvaujant darbdaviams, profesinis mokymas taps efektyvesnis ir tiesiogiai atlieps atskirų regionų darbo rinkos specifiką, didės profesinio rengimo įstaigų veiklos skaidrumas ir atsakomybė. Augs profesinių mokyklų savarankiškumas – jos galės kaupti savo uždirbamas lėšas ir jas panaudoti kokybės didinimui: pavyzdžiui, įsigyti šiuolaikišką mokymui reikalingą įrangą, kelti mokytojų atlyginimus ir kitoms būtinoms reikmėms. Mokyklos taip pat galės užsidirbti parduodamos mokymo proceso metu sukuriamus produktus ar paslaugas“, – sako švietimo ir mokslo ministro patarėjas Marius Ablačinskas.

Planuojama, kad Lietuvoje registruotos verslo konfederacijos ir  savivaldybių administracijos kaip dalininkai galės būti kviečiamos dalyvauti tiek profesinių mokyklų valdymo, tiek profesinio mokymo turinio formavimo ir paslaugų teikimo organizavimo procese.

Pertvarkius biudžetines profesinio mokymo įstaigas į viešąsias, į jų veiklą dalininko teisėmis kartu su ŠMM galėtų būti įtraukiami darbdaviai, prisiimsiantys bendrą atsakomybę už mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo programų pasiūlos atitiktį darbo rinkos poreikiams, už mokymo kokybę, už sąlygas mokiniams įgyti geresnį praktinį mokymą gamybos sąlygomis jų įmonėse, dirbant su naujausių technologijų įranga, už profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų stažuotes, už geresnį absolventų įsidarbinimą.

2017 m gruodžio mėn. Seimui priėmus profesinį mokymą reglamentuojančias įstatymų pataisų paketą, pradėta įgyvendinti profesinio mokymo sistemos pertvarka. Profesinio mokymo įstatyme nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. visos biudžetinės profesinio mokymo įstaigos turi būti pertvarkomos į viešąsias.

Sprendimus dėl valstybės turto perdavimo ar investavimo į viešąsias profesinio mokymo įstaigas priims Vyriausybė.

Vyriausybės programoje numatyta plėtoti patrauklią ir lanksčią profesinio mokymo sistemą, apimančią pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, suderintą su darbo rinkos poreikiais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios profesinio mokymo įstaigos: iš jų – 42 biudžetinės, 25 – viešosios.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. paštas info@smm.lt

2018 m. pasirašytos sutartys profesinio mokymo įstaigose

By | Uncategorized | No Comments

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

PASIRAŠYTOS SUTARTYS
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1549
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras1012
Šiaulių profesinio rengimo centras762
Kauno technikos profesinio mokymo centras743
Alytaus profesinio rengimo centras723
Marijampolės profesinio rengimo centras608
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras546
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla536
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras501
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras485
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras410
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras400
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla349
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras343
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla323
Kauno informacinių technologijų mokykla308
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras273
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla268
Mažeikių politechnikos mokykla267
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras262
Kauno taikomosios dailės mokykla243
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla232
Klaipėdos technologijų mokymo centras229
Zarasų žemės ūkio mokykla218
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla213
Klaipėdos turizmo mokykla213
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla212
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras207
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras206
Utenos regioninis profesinio mokymo centras205
Šilutės žemės ūkio mokykla195
Vilkijos žemės ūkio mokykla185
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla178
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla175
Kėdainių profesinio rengimo centras171
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla161
Plungės technologijų ir verslo mokykla157
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla155
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla148
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras148
Jonavos politechnikos mokykla146
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla146
Švenčionių profesinio rengimo centras145
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras141
Joniškio žemės ūkio mokykla139
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla130
Žeimelio žemės ūkio mokykla118
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“115
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla113
Anykščių technologijos mokykla108
Simno žemės ūkio mokykla100
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla98
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla93
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla90
Aukštadvario žemės ūkio mokykla88
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla86
Tauragės profesinio rengimo centras86
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla80
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla72
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras71
Klaipėdos laivininkų mokykla70
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla68
Varėnos technologijos ir verslo mokykla58
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla46
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras42
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras41
Alytaus dailiųjų amatų mokykla31
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras31
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“27
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla21
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija19
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras19
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras0
Druskininkų amatų mokykla0

Bendrajame priėmime stojantysis gali rinktis pirminio arba tęstinio mokymo programas

By | Naujienos | No Comments

Birželio 1 d. prasideda priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Prašymai pateikiami tik internetu, LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemoje nemokamai. Pateikiant prašymą svarbu turėti galiojantį asmens dokumentą.

Pagrindinio priėmimo metu stojantieji galės pateikti iš viso 3 pageidavimus į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, papildomo priėmimo metu – 2.

Stojantysis gali rinktis pirminio arba tęstinio mokymo programas.

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Kilus papildomiems klausimams siūlome pasinaudoti pagalba / D.U.K skirtuku. Neradus atsakymo į savo klausimą galima kreiptis į LAMA BPO konsultantus tel. (8-37) 280 400 arba el.paštu profesinis@lamabpo.lt

Informacija stojantiesiems

By | Naujienos | No Comments

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės jau nuo birželio 1 dienos. Stojantieji galės pasirinkti mokymo programas 75 profesinio mokymo įstaigose.

Neįgijusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus – pirmąjį ir antrąjį. Šie stojantieji jau iki liepos 7 dienos sužinos, kur yra kviečiami mokytis, tuo tarpu įgiję vidurinį išsilavinimą – iki rugpjūčio 6 dienos. Išsamiau apie priėmimo datas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad stojantieji gali pateikti prašymą mokytis tiek į aukštąsias mokyklas, tiek į profesinio mokymo įstaigas. Tokiu atveju pateikiant prašymą LAMA BPO tinklalapyje reikės registruoti du atskirus prašymus.

Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims. Plačiau apie pasirinkimo galimybes.

Baigusiųjų mokyklą 2010 m. ir vėliau, duomenys apie mokymosi pasiekimus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) bus gaunami iš Mokinių registro. Stojantieji, kurie išsilavinimą įgijo 2009 m. ir anksčiau, turės pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jei šiuos dokumentus Stojantysis prarado, gali kreiptis į mokyklą dėl dublikato išdavimo.

LAMA BPO

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet – pagal specialistų poreikio prognozes regionams

By | Naujienos | No Comments

Šiemet priėmimas į profesinio mokymo įstaigas planuojamas, atsižvelgiant į specialistų poreikio prognozes ir į šalies regionų prioritetines plėtros sritis. Tokiu būdu siekiama subalansuoti ateityje prognozuojamą specialistų paklausą rinkoje ir šiemet planuojamą pasiūlą.

Šiemet numatoma daugiausia mokinių priimti į tas sritis, kuriose specialistų poreikis didžiausias. Tai gamyba ir perdirbimas, inžinerinė pramonė, verslas ir administravimas, statyba, socialinė gerovė. Šiemet profesinio mokymo įstaigose numatoma finansuoti šiek tiek daugiau nei 20 tūkst. vietų. Priėmimas kaip ir pernai vyks centralizuotai per LAMA BPO sistemą.

Šiemet taikomi aiškesni planavimo kriterijai. Ankstesniais metais planuojant specialistų poreikį, būdavo pasikliaujama profesinių mokymo įstaigų siūlymais. Dabar ministerija planą sudaro, vadovaudamasi oficialiomis specialistų poreikio prognozėmis. Ypač didelis dėmesys skiriamas regionų poreikiams: didesni priėmimo skaičiai numatomi tose srityse, kurias regionai išskyrė kaip prioritetines.

„Vienas iš mūsų profesinio mokymo pertvarkos siekių, atitinkantis ir valstybės prioritetus, sudaryti galimybes žmonėms įgyti reikiamas profesines kvalifikacijas, turėti paklausią profesiją, rasti darbą pagal įgytą specialybę, likti dirbti ir kurti gyvenimą savo krašte. Tai svarbu ir didinant regionų patrauklumą, tenkinant vietos verslo poreikius“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Pasak ministrės, didžiausias mokymo programų pasirinkimas siūlomas didžiuosiuose miestuose esančiuose profesinio mokymo centruose, tačiau ir mažesnių regionų profesinio mokymo įstaigose bus galima pasirinkti labai įvairias valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas. Antai Kauno apskrityje pastaruoju metu įsteigta nemažai naujų gamybos įmonių, dėl to Kauno ir kaimyninių rajonų profesinio mokymo įstaigos priims daugiau mokinių į inžinerijos, gamybos, verslo ir administravimo paslaugų specialybes, o mažiau – saugos paslaugų, menų programas. Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigos bus pasirengusios priimti daugiau mokinių į inžinerijos, verslo ir administravimo, informacijos ir ryšio technologijų, gamybos, architektūros ir statybos programas. O, tarkime, Klaipėdos regione daugiausia vietų bus pasiūlyta inžinerijai ir paslaugoms asmenims.

Jei stojančiųjų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas mokymo vietas susidarys daugiau, negu bus vietų, pirmumo teisę turės mokiniai, kurie profesinėje mokykloje tais pačiais metais baigė pagrindinio ugdymo programą, kurie dėl pablogėjusios sveikatos negali dirbti darbo pagal anksčiau įgytą kvalifikaciją, taip pat asmenys, kurių mokymosi pasiekimų rezultatai geresni.

Galimybe mokytis valstybės nefinansuojamoje vietoje, tai yra savo lėšomis, galės pasinaudoti tie mokiniai, kurie norės patekti į itin populiarias programas, į kurias stojančiųjų kasmet susirenka daug daugiau, negu yra vietų, pavyzdžiui, į fotografo mokymo programą, taip pat tie asmenys, kurie valstybės lėšomis jau yra įgiję pirmą ir antrą profesinę kvalifikaciją.

LAMA BPO sukurtas priėmimo planavimo įrankis profesinėms mokymo įstaigoms leidžia ne tik lanksčiai ir skaidriai skirstyti finansuojamas profesinio mokymo vietas, bet ir išvengti siūlomų programų dubliavimo su tame pačiame regione esančiomis profesinio mokymo įstaigomis.

PREZENTACIJA. Ką studijuoti siūlys aukštosios ir profesinės mokyklos 2018 m.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1197
El. paštas info@smm.lt