All Posts By

Erika Vaitkūnienė

LAMA BPO sveikina su gražiausia pavasario švente, su Šv. Velykom!

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2022-04-15

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Gražių, prasmingų, viltingų šventų Velykų, šilto pavasario ir išsipildžiusių lūkesčių! Atgimimo jausmuose, kūryboje, moksluose ir darbuose. Tegul kartu su pavasariu į Jūsų širdis ateina ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

 

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Sudaryta daugiau nei tūkstantis profesinio mokymo sutarčių

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2022-02-21

Baigėsi 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 21 profesinio mokymo įstaiga sudarytos 1 007 mokymo sutartys (2021 m. – 1 040 sutarčių) dėl 96 profesinio mokymo programų. Naujiems mokiniams mokslo metai prasideda jau pavasarį.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 948 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 59 – jo dar neturintys mokiniai (2021 m. – atitinkamai 1 010 ir 30). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 001 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 1 025).
Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (173), sveikatos priežiūros (171), taip pat socialinės gerovės (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (150), Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (130) ir Marijampolės profesinio rengimo centras (117). Populiariausios mokymo programos – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (70), Paramediko (69) ir Elektriko (61) modulinės profesinio mokymo programos.
Visgi daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros  priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.
Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.
Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2022-m/priemimo-datos/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (žiemos etapas / 2022-02-21)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2022 m.2021 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos173154
Sveikatos priežiūra171178
Socialinė gerovė12670
Paslaugos asmenims10752
Transporto paslaugos92119
Gamyba ir perdirbimas8712
Verslas ir administravimas79188
Architektūra ir statyba74186
Žemės ūkis3813
Menai3327
Informacijos ir ryšio technologijos2741
Miškininkystė
Saugos paslaugos
Žuvininkystė
IŠ VISO1 007 1 040

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (žiemos etapas / 2022-02-21)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)70
2Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)69
3Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304)61
4Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)41
5Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (P43091401)35
6Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)34
7Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32092301)33
8Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304)29
9Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073221)28
10Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (T32071502)25

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Pakviesta per 900 mokinių užpildyti laisvas vietas profesinio mokymo įstaigose

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-14

Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimui į profesinio mokymo įstaigas, rugsėjo – lapkričio mėn. dviejų savaičių trukmės etapais vykdomas priėmimas į atsilaisvinusias mokymo vietas. Šiandien baigiasi pirmasis rudens etapas, dar 699 asmenims išsiųsti kvietimai mokytis pagal profesinio mokymo programas, iš jų 640 – dėl valstybės finansuojamų vietų, 59 – dėl valstybės nefinansuojamų vietų.

Mokytis kviečiami ir 206 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, kurie profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis mokiniai kviečiami jau rytoj, rugsėjo 15 d. Nuo rugsėjo 16 iki 17 d. vyks BPIS parengimas kitam etapui, o nuo rugsėjo 20 d. iki 26 d. prasidės antrasis laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų užpildymo etapas. Iš viso numatyti dar 5 tokie etapai (žr. lentelę).

LAMA BPO tvarkaraštisDatos
Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)2021-09-20 – 2021-09-262021-10-04 – 2021-10-102021-10-18 – 2021-10-242021-11-01 – 2021-11-072021-11-15 – 2021-11-21
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas2021-09-20 –

2021-09-27

2021-10-04 –

2021-10-11

2021-10-18 –

2021-10-25

2021-11-01–

2021-11-08

2021-11-15 –

2021-11-22

Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems2021-09-282021-10-122021-10-262021-11-092021-11-23

 

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas2021-09-292021-10-132021-10-272021-11-102021-11-24
BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas2021-09-30 –

2021-10-01

2021-10-14 –

2021-10-15

2021-10-28 –

2021-10-29

2021-11-11 –

2021-11-12

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė per 20 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-02

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 20 061 sutartį (2020 m. – 21 004). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 865 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2020 m. – 20 732).

Mokslo metus pradės 14 242 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 14 727), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 102 asmenys (2020 m. – 2 253). 5 819 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 6 277), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 739 asmenys (2020 m. – 4 099).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 444 (2020 m. – 4 655), Paslaugų asmenims – 3 449 (2020 m. – 3 981), Architektūros ir statybos – 2 264 (2020 m.  – 2 371), Sveikatos priežiūros 1 957 (2020 m. – 2 133), Verslo ir administravimo –1 591 (2020 m. – 1 648) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 864). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 627, Šiaulių profesinio rengimo centre – 616 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (583), taip pat Paramediko (488) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėse tęstinio profesinio mokymo programose (473).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (438), Šiaulių profesinio rengimo centru (325) ir Alytaus profesinio rengimo centru (270). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (822), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 592 mokiniai, o Virėjo – 346.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 502 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 388). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (237). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 177, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 58 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (59), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (41), Šiaulių profesinio rengimo centre (41). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, taip pat picų gaminimo ir nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

1 lentelė. Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2021-09-02)

Švietimo sritis

Mokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos4 4444 655
Paslaugos asmenims3 4493 981
Architektūra ir statyba2 2642 371
Sveikatos priežiūra1 9572 133
Verslas ir administravimas1 5911 648
Socialinė gerovė1 225960
Informacijos ir ryšio technologijos1 2151 199
Transporto paslaugos1 0411 156
Menai1 0091 099
Gamyba ir perdirbimas9721 038
Žemės ūkis749685
Saugos paslaugos63
Miškininkystė4233
Žuvininkystė4046

Iš viso:

20 06121 004

2 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2021-09-02)

Eil. Nr.Profesinio mokymo įstaiga2021 m.2020 m.
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIš visoĮgiję pagrindinį išsilavini-mą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIš viso
1Alytaus profesinio rengimo centras270510780335497832
2Biržų technologijų ir verslo mokymo centras139135274127203330
3Jonavos politechnikos mokykla6414621078204282
4Joniškio žemės ūkio mokykla6843111663197
5Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras519614785107192
6Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras2331 8642 0971841 8432 027
7Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla2417920331188219
8Kauno informacinių technologijų mokykla7227634882262344
9Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras92261353149267416
10Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija9142351621
11Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras217537754224613837
12Kauno taikomosios dailės mokykla4024428467203270
13Kauno technikos profesinio mokymo centras2215968170121121
14Kauno technikos kolegija000247554801
15Kėdainių profesinio rengimo centras97911889186177
16Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras111360471113389502
17Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla199149348167168335
18Klaipėdos technologijų mokymo centras128173301146167313
19Klaipėdos turizmo mokykla111142253125101226
20Kupiškio technologijos ir verslo mokykla69861556584149
21Marijampolės profesinio rengimo centras43862710655015331034
22Mažeikių politechnikos mokykla138115253115131246
23Mokykla „Art of Beauty“0434308888
24Panevėžio darbo rinkos mokymo centras1143144229419448
25Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras69971667593168
26Plungės technologijų ir verslo mokykla8110919090124214
27Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“96452548115349464
28Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras7515122686136222
29Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla4715119867212279
30Skuodo amatų ir paslaugų mokykla294069283361
31Smalininkų technologijų ir verslo mokykla3810514332116148
32Šiaulių profesinio rengimo centras3256169413577511 108
33Šilutės profesinio mokymo centras103116219114131245
34Švenčionių profesinio rengimo centras3914818738167205
35Tauragės profesinio rengimo centras87921798570155
36Trakų r. Aukštadvario gimnazija95463223759
37Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9925235195253348
38Utenos regioninis profesinio mokymo centras6114820985128213
39Varėnos technologijos ir verslo mokykla283058315586
40Veisiejų technologijos ir verslo mokykla28871152676102
41Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla00054309363
42Viešoji įstaiga Amatų mokykla32629212546
43Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras77276353000
44Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla2412615025139164
45Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras73315388103393496
46Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras701051759597192
47Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla613596553085
48Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla71701415899157
49Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras223256479274246520
50Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5910116062121183
51Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras224925113265278
52Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras10499203109126235
53Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras146301447146243389
54Vilkijos žemės ūkio mokykla3578113216586
55Vilniaus agroekologijos mokymo centras4416020450115165
56Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla164331495161350511
57Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras1337138414286300
58Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla257285542262305567
59Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras132534666106677783
60Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija0121121254671
61Vilniaus technologijų mokymo centras12234146372420492
62Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4114245146
63Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras303808
64Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras3812616473146219
65Zarasų profesinė mokykla4116921047217264
Iš viso:5 81914 24220 0616 27714 72721 004

3 lentelė. Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2021-09-02)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604)822
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (P32073205)592
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101303)346
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101201)295
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa (M43071601)271
6Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P42101302)257
7Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P42071501)219
8Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101308)196
9Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M43071603)184
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa (M43061103)117
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102)583
2Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)488
3Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)473
4Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)395
5Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)386
6Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43091301)374
7Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M44071601)354
8Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P43041101)340
9Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301)318
10Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (P43101201)316

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Papildomo priėmimo metu profesinio mokymo sutartis sudarė 3,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-02

Papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu sutartis sudarė 3 597 profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys (2020 m. – 4 051). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 3 531 profesinio mokymo sutartis sudariusiam asmeniui (2020 m. – 3 981). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 2 780 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 3 006), o 817 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 1045).

Daugiausia sutarčių šio etapo metu stojantieji sudarė Paslaugų asmenims – 694, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 617, Sveikatos priežiūros sričių programose  – 388.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (357). Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre mokysis 157, Šiaulių profesinio rengimo centre – 153 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (125), Paramediko tęstinio profesinio mokymo programoje (99) ir Socialinio darbuotojo padėjėjo (91) modulinėje pirminio profesinio mokymo programoje.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru (44), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (42) ir Alytaus profesinio rengimo centru (38). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (97), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 73 mokiniai, o Virėjo – 55.

Pagal profesinio mokymo modulius sutartis mokytis sudarė 138  gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 114). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (63). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 49, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 19 mokinių.

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis papildomo priėmimo metu (2021-09-02)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Paslaugos asmenims694769
Inžinerija ir inžinerinės profesijos617845
Sveikatos priežiūra388320
Architektūra ir statyba308497
Verslas ir administravimas341339
Socialinė gerovė284213
Informacijos ir ryšio technologijos226233
Transporto paslaugos210197
Menai193230
Gamyba ir perdirbimas171195
Žemės ūkis122183
Saugos paslaugos17
Miškininkystė138
Žuvininkystė1322
IŠ VISO3 5974 051

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga!

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-01

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena! Kiekviena Rugsėjo 1-oji simboliškai skelbia naują pradžią. Tai naujų žinių, iššūkių, tikslų pradžia, kuomet su naujomis jėgomis galite kibti į mokslus, siekti savo svajonių ir drąsiai jas įgyvendinti.

Kaip sakė Henry Fordas „Visi, kas nustoja mokytis, yra seni, nesvarbu, tau dvidešimt ar aštuoniasdešimt“. Tad linkime visiems likti jauniems, smalsiems, kūrybingiems ir nenustoti tobulėti.

Sėkmingų naujų mokslo metų! Būkite saugūs ir sveiki!

 

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Daugiau nei 4 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-27

Pasibaigus papildomo priėmimo prašymų teikimui dar 4 087 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2020 m. – 4 687): 3 217 vidurinį išsilavinimą įgiję (2020 m. – 3 541) ir 870 – jo dar neturintys moksleiviai (2020 m. – 1 146). Iš jų 3 923 asmenys gaus valstybės finansavimą (2020 m. – 4 524).

Mokytis kviečiamas ir 171 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinys (2020 m. – 138). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą. Sutartį sudarantis asmuo turi profesinio mokymo įstaigai pateikti savo prašyme deklaruotus ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nurodytus dokumentus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh).

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis pagrindinio priėmimo metu sudarė per 16,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-20

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario-rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 16 695 sutartis (2020 m. – 17 037), 16 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 830). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 615 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 11 755), o 5 080 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 5 282). Šių metų abiturientų priimta 1 676 (2020 m. – 1 538), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322 (2020 m. – 3 624).

Daugiausia sutarčių šiais metais sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 876 (2020 m. – 3 828), Paslaugų asmenims – 2 796 (2020 m. – 3 216), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 995 (2020 m. – 1 896).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 530). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 588, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (471), taip pat Paramediko (397), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (393) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 527 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius rugpjūčio mėn. sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 269). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

Rugpjūčio 19–25 d. vyks papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos3 8763 828
Paslaugos asmenims2 7963 216
Architektūra ir statyba1 9951 896
Sveikatos priežiūra1 5941 811
Verslas ir administravimas1 2651 312
Informacijos ir ryšio technologijos1 003982
Socialinė gerovė950746
Transporto paslaugos838973
Menai822873
Gamyba ir perdirbimas820843
Žemės ūkis632506
Saugos paslaugos48
Miškininkystė2926
Žuvininkystė2725
Iš viso:16 69517 037

2021 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaMokymo sutarčių skaičius
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras232409641
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras115115230
Jonavos politechnikos mokykla57121178
Joniškio žemės ūkio mokykla583189
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras4774121
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1941 5301 724
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla22152174
Kauno informacinių technologijų mokykla60226286
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras79214293
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras175472647
Kauno taikomosios dailės mokykla32204236
Kauno technikos profesinio mokymo centras187480667
Kėdainių profesinio rengimo centras9180171
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras98288386
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla188114302
Klaipėdos technologijų mokymo centras111130241
Klaipėdos turizmo mokykla9097187
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6876144
Marijampolės profesinio rengimo centras4345881 022
Mažeikių politechnikos mokykla120107227
Mokykla „Art of Beauty“03636
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8379387
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras5986145
Plungės technologijų ir verslo mokykla7395168
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“75363438
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras61136197
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla40112152
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla263662
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2974103
Šiaulių profesinio rengimo centras298471769
Šilutės profesinio mokymo centras9397190
Švenčionių profesinio rengimo centras32123155
Tauragės profesinio rengimo centras7267139
Trakų r. Aukštadvario gimnazija02929
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla87211298
Utenos regioninis profesinio mokymo centras53120173
Varėnos technologijos ir verslo mokykla272754
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla276794
Viešoji įstaiga Amatų mokykla32326
Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras65241306
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla19104123
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras68270338
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5970129
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla452469
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla6553118
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras198216414
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5182133
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras1181182
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8289171
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras130241371
Vilkijos žemės ūkio mokykla326092
Vilniaus agroekologijos mokymo centras39115154
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147270417
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras13344357
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla245263508
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras99389488
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija09797
Vilniaus technologijų mokymo centras104279383
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras25126
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras294675
Zarasų profesinė mokykla37112149
Iš viso:5 08011 61516 695

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis sudarė per 15,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-19

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) laikotarpiu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 15 685 sutartis (2020 m. – 16 522), 15 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 380). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 10 633 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 11 240), o 5 052 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 5 282). Šių metų abiturientų priimta 1 676 (2020 m. – 1 538), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322 (2020 m. – 3 624).

Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (3725), Paslaugų asmenims (2 744), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (1 810).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 432). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 505, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (368), taip pat Paramediko (336), Automobilių mechaniko (313) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (311) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 524 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 269). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

Rugpjūčio 19–25 dienomis bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 dienomis.

Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos37253730
Paslaugos asmenims27443147
Architektūra ir statyba18101888
Sveikatos priežiūra14281692
Verslas ir administravimas10831264
Informacijos ir ryšio technologijos962960
Socialinė gerovė880713
Gamyba ir perdirbimas809833
Menai795873
Transporto paslaugos726865
Žemės ūkis619506
Saugos paslaugos48
Miškininkystė2926
Žuvininkystė2725
IŠ VISO1568516522

2021 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaSutarčių skaičius
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras232366598
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras115115230
Jonavos politechnikos mokykla57121178
Joniškio žemės ūkio mokykla583189
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras4753100
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras19414321626
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla22111133
Kauno informacinių technologijų mokykla60186246
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras79198277
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras169423592
Kauno taikomosios dailės mokykla32177209
Kauno technikos profesinio mokymo centras183441624
Kėdainių profesinio rengimo centras9180171
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras98242340
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla188114302
Klaipėdos technologijų mokymo centras111130241
Klaipėdos turizmo mokykla9072162
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6876144
Marijampolės profesinio rengimo centras434505939
Mažeikių politechnikos mokykla11686202
Mokykla „Art of Beauty“03636
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8354362
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras5968127
Plungės technologijų ir verslo mokykla7395168
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“75262337
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras61136197
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla40112152
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla263662
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2974103
Šiaulių profesinio rengimo centras298471769
Šilutės profesinio mokymo centras9397190
Švenčionių profesinio rengimo centras32123155
Tauragės profesinio rengimo centras7267139
Trakų r. Aukštadvario gimnazija02929
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla87211298
Utenos regioninis profesinio mokymo centras53120173
Varėnos technologijos ir verslo mokykla272754
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla276794
Viešoji įstaiga Amatų mokykla32326
Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras60219279
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla1986105
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras68270338
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5970129
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla452469
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla6344107
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras198216414
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5182133
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras1153154
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8289171
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras129219348
Vilkijos žemės ūkio mokykla326092
Vilniaus agroekologijos mokymo centras39115154
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147241388
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras7221228
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla245263508
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras99389488
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija07373
Vilniaus technologijų mokymo centras104279383
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras25126
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras000
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras294675
Zarasų profesinė mokykla3798135
IŠ VISO5 05210 63315 685

 

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Kviečiame teikti papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymus

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-19

Nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 d. norintieji įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiami dalyvauti papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Primename, kad iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu bus siunčiami elektroniniai laiškai dėl duomenų neatitikčių, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 dienomis.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt/.

Kontaktai pasiteirauti:

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt.