All Posts By

zaneta

Norintys įgyti profesiją jau gali pildyti prašymus

By | Naujienos, Uncategorized | No Comments

2022-02-03

Vasario 3 d. prasideda 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Teikti prašymus galima iki vasario 15 d. Priėmime dalyvauti gali asmenys, baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą arba įgiję aukštąjį išsilavinimą ir / ar profesinę kvalifikaciją.

Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 31 profesinio mokymo įstaiga, siūloma rinktis iš 105 profesinio mokymo programų. Norintieji dalyvauti priėmime, kaip įprastai, prašymus ir visus kitus dokumentus turi pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Primename, kad prašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka – pirmuoju numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 17 d. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Sutarčių sudarymas vyks vasario 17–18 d., jas kvietimus mokytis gavę stojantieji galės sudaryti ir elektronine forma.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.

Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

 

 

LAMA BPO sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

By | Naujienos, Uncategorized | No Comments

2021-12-21

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir po jų atskubančiais Naujaisiais Metais, dėkojame už pasitikėjimą ir nuoširdų bendradarbiavimą – dalykus, kurie padeda pildyti svajones.

Tebūnie 2022-ieji prasmingi ir kupini puikių pasiekimų, brandūs naujais sumanymais ir darbais, dosnūs asmenine laime. Linkime geros pradžios, drąsių idėjų, naujos energijos,

tikrų atradimų, atvirumo viskam, kas nauja.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2022-ųjų metų.

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

LAMA BPO prezidentas apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2021 12 07

Pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu buvo apdovanotas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas profesorius Pranas Žiliukas.

Apdovanojimas prof. Pranui Žiliukui įteiktas už reikšmingą indėlį įgyvendinant mokslo ir studijų reformą, už ilgametį rezultatyvų darbą, vadovaujant Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti. Garbės ženklas yra ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Šių metų liepos mėn. suėjo 20 metų nuo LAMA BPO įsteigimo. Per du dešimtmečius LAMA BPO šimtams tūkstančių jaunuolių tapo plačiai atvertais vartais į mokslą ir profesinę kvalifikaciją. Kasmet LAMA BPO informacine sistema pasinaudoja apie 60 tūkst. stojančiųjų, iš jų – per 20 tūkst. tampa studentais ir per 20 tūkst. – profesinio mokymo įstaigų mokiniais. Šiais metais priėmimas buvo vykdomas į 35 aukštąsias mokyklas ir 63 profesinio mokymo įstaigas. Visiems priėmimo dalyviams ištisus metus teikiama išsami informacija apie priėmimo procedūras ir rezultatus, teikiamos konsultacijos ir pagalba stojantiesiems, valstybės institucijoms teikiamos analitinės apžvalgos ir prognozės.

 

 

Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama daugiau nei 18 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-13

Mokytis profesinio mokymo įstaigose šių metų pagrindinio priėmimo vasaros etape pakviesti 18 298 stojantieji (2020 m. – 18 968), iš jų 17 827 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas (2020 m. – 18 458). 12 900 pakviestųjų asmenų turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 13 336), 5 398 asmenys vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 5 632).

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu – 2 353 – kviečiami į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities mokymo programas (2020 m. – 2 297), 2 084 stojantieji kviečiami į Paslaugų asmenims programas (2020 m. – 2 301). Sveikatos priežiūros švietimo srities programos šiemet pritraukė 1 805 (2020 m. – 2 031) stojančiuosius.

Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Čia mokytis kviečiami 1 878 stojantieji. Mokytis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre kvietimus gavo 621, o Šiaulių profesinio rengimo centre – 579 asmenys. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Apskaitininko, Paramediko ir Masažuotojo modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Automobilių mechaniko ir Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 729), Paslaugų asmenims (1 265) ir Architektūros ir statybos švietimo sričių programas (1 127).

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Marijampolės profesinio rengimo centru (446), Šiaulių profesinio rengimo (319) ir Alytaus profesinio rengimo centru (244). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo, Kirpėjo ir Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos.

Profesijos žinių įgyti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole pakviesti 422 (2020 m. – 385) būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, jis jam leis užsiimti atitinkama veikla. Mokiniui mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą, įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Primename, kad pagrindinio priėmimo žiemos etape jau buvo pasirašyta 1 010 mokymo sutarčių.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 13–18 dienomis iki 14 val. kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma. Šių įstaigų sąrašą galima rasti čia: https://profesinis.lamabpo.lt/profesines-mokyklos/el-sutarciu-sudarymas/.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 dienos.

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Prasidėjo pirmasis papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

By | Naujienos | No Comments

Nuo šiandien, sausio 27 d., iki vasario 11 d. norintys įgyti profesiją gali teikti prašymus ir dalyvauti priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Jame gali dalyvauti vidurinio ugdymo programą baigę asmenys.  Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 12 d., o sutarčių sudarymas vyks vasario 13–14 d.

Pretenduojantys įgyti profesiją savo prašymus kviečiami registruoti internetu per Bendrojo priėmimo informaciję sistemą. Prašyme galima pateikti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas vietas. Atkreipiame dėmesį, kad kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną.

Iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, kuriems jis pripažintas tinkamu. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą bus skelbiami sistemoje ir siunčiami prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems stojantiesiems viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai dėl duomenų poreikio, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Profesinio mokymo mugė 2020

By | Naujienos | No Comments

Renginio vieta: „Žalgirio“ arena, Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

Renginio data ir laikas: 2020 m. sausio 23 d. 10 – 17 val.

Įėjimas: nemokamas

3-oji „Profesinio mokymo mugė“ kviečia moksleivius atrasti sprendimą 2020 sausio 23 dieną Žalgirio arenoje!

Studijų pasirinkimas kiekvienam jaunam žmogui yra labai atsakingas ir sudėtingas procesas, todėl svarbu susikurti viziją: kuo jis tikisi tapti ir kokių veiksmų turėtų imtis to siekiant. Dėl šių priežasčių būtina bendrauti su tais, kurie gali padėti, nes reikia galvoti ne tik kaip pagilinti savo žinias, ateities perspektyvas, bet ir kaip tinkamiausiai panaudoti turimus talentus ir atrasti naujus.

Šiemet savo veiklas moksleiviams planuoja pristatyti:

  •  profesinio mokymo įstaigos;
  •  papildomo ugdymo mokyklos;
  • įmonės, rengiančios kursus. 

Ateik sausio 23 dieną į Žalgirio areną ir sužinok sprendimą!

Daugiau informacijos apie parodą: http://www.parodos.lt/parodos/profesinio-mokymo-muge-2020/

NUORODA Į VIDEO: https://youtu.be/WUoL2WPmuDM

Mugę organizuoja UAB „Ekspozicijų centras“ su partneriu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Pasirinkimo galimybės. Vaizdo klipas

By | Uncategorized | No Comments

Ar žinojai, kad profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis? Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Nežinai, kaip ir ką rinktis? Žiūrėk video ir sužinok apie pasirinkimo galimybes.

Profesinis mokymas. Pasirinkimo galimybės

Ar žinojai? Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis. Stojant į pirminio mokymo programą įgysi pirmąją kvalifikaciją, o tuo pačiu metu gali įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Jei nuspręsi siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją galėsi įgyti tęstinio formalaus arba neformalaus mokymo būdu. Atsižvelgiant į turimą išsilavinimą, pasirinkti, kur pradėti mokytis, gali iš antrojo, trečiojo arba ketvirtojo kvalifikacijos lygmens.

Posted by Lama Bpo on 2018 m. birželis 4 d.

Nuo birželio startuoja nauja moderni priėmimo į profesines mokyklas sistema

By | Naujienos | No Comments

Šiemet keičiasi priėmimo į profesines mokyklas tvarka. Siekiant skaidrumo ir didesnio priėmimo į profesinį mokymą prieinamumo, pirmą kartą stojimas į profesines mokyklas vyks centralizuotai, internetu. Birželio 1 d. prasidėsiantis priėmimas bus vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

„Ši tvarka bus modernesnė ir paprastesnė visiems stojantiesiems į profesines mokyklas. Pateikdami prašymus internetu, jie matys visą spektrą galimybių: nuo universitetų iki profesinių mokyklų ir galės rinktis iš visos mokymų programų pasiūlos. Pretenduojantiems stoti į profesinę mokyklą, nebereikės eiti ir nešti popierinių dokumentų, šito jau seniai atsisakyta aukštajame moksle“, – apie naujos priėmimo sistemos privalumus pasakoja švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Nuo birželio 1 d. visos profesinės mokyklos bus pasirengusios suteikti pagalbą tiems stojantiesiems, kurie nebus susipažinę su nauja priėmimo tvarka, jos padės pateikti prašymus internetu.

Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d. Iš viso į profesines mokyklas ketinama priimti 20,2 tūkst. pirmakursių, panašiai kaip ir pernai.

Šiemet planuojant priėmimą į profesines mokyklas labiau atsižvelgiama į pasiūlos ir paklausos santykį, darbo rinkos poreikius. Todėl 10 proc. nuo pirminio plano mažės priėmimas į grožio sektoriaus specialybes, 6 proc. didės į apdirbamąją pramonę, statybą.

Lyginant su praėjusiais metais, planuojama, kad šiemet kelis kartus išaugs priėmimas į modulines programas, kurios trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių ir įgyjama viena darbe reikalinga kompetencija. Pernai tokių programų buvo siūloma 29, šiemet šis skaičius išaugs iki 200.

Taip pat sumažintas visų profesinių mokymo programų dubliavimas tame pačiame mieste ar regione.

ŠMM primena, kad profesines mokyklas priimami mokiniai nuo 14 metų. Kartu su profesine kvalifikacija galima įgyti ir pagrindinį išsilavinimą ar brandos atestatą. Daugiau kaip 70 šalies profesinio mokymo įstaigų siūlo apie 300 įvairių profesinio mokymo programų.

Trys Baltijos šalys pradeda intensyviai bendradarbiauti profesinio mokymo srityje

By | Naujienos | No Comments

Lietuva, Latvija ir Estija kartu organizuos bendrus renginius, taip pat ir mokymosi vizitus, skirtus skleisti ir populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje, bus keičiamasi mokiniais, kurie atliks praktiką vienos ar kitos šalies įmonėse, taip pat profesijos mokytojais, rengiami bendri pameistrystės projektai. Visa tai sutarta Lietuvos, Latvijos švietimų ministerijų ir Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ketinimų deklaracijoje dėl Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso. Deklaraciją pasirašė trijų šalių ministerijų atstovai, susitikę Rygoje.
Šiuo dokumentu įkurtas Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansas (BAfA). Jo tikslas – padidinti visų Baltijos šalių profesinio mokymo srities parengtų specialistų konkurencingumą, šio mokymo prestižą ir patrauklumą ir paskatinti profesinio mokymo plėtrą regionuose. Vienas iš aljanso uždavinių – įtraukti visų trijų šalių socialinius partnerius ir profesinio mokymo teikėjus į BAfA veiklą.
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministerijos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant ES Erasmus+ programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“. Populiarinant pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje bus keičiamasi gerąja patirtimi, visuomenei plačiau aiškinama, kas yra pameistrystė, aptariami ES skaidrumo įrankiai (ECVET, EQF, EQAVET, Europass ir kt.), susiję su pameistryste ir mokymusi darbo vietoje, ir kt.
Ministerijų deleguoti atstovai įsipareigojo susitikti ir aptarti klausimus ne rečiau kaip kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių.