Kategorija

Naujienos

Sudarytos pirmosios šiemet profesinio mokymo sutartys

By | Naujienos | No Comments

Sudarytos pirmosios šiemet profesinio mokymo sutartys

Siekiantys profesinės kvalifikacijos asmenys šią žiemą vykusiame priėmime sudarė dvigubai daugiau sutarčių nei pernai: šiemet 1 040, tuo tarpu pernai – 515. Šiame etape dalyvavo 29 profesinio mokymo įstaigos, kurios siūlė 99 profesinio mokymo programas.

Su profesinio mokymo įstaigomis sutartis sudarė 1 010 vidurinį išsilavinimą įgijusių ir 30 – jo dar neturinčių mokinių. Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 025 mokysis valstybės finansuojamose vietose.

Daugiausia jų mokysis verslo ir administravimo (188), architektūros ir statybos (186), taip pat sveikatos priežiūros švietimo sričių mokymo programose (178). Gausiausio naujų mokinių būrio sulauks Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (129) ir profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ (115). Populiariausios mokymo programos – Apskaitininko (103), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo  (84) ir Paramediko modulinės profesinio mokymo programos (62).

Norintys įgyti profesiją bus kviečiami teikti prašymus ir vasarą vyksiančiame priėmime. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje.

 

Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaMokymo sutarčių sk.
2021 m.2020 m.
Alytaus profesinio rengimo centras5361
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras21
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras*2128
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras9768
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla41
Kauno informacinių technologijų mokykla40
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras1613
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras568
Kauno taikomosios dailės mokykla27
Kauno technikos profesinio mokymo centras43
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras4613
Klaipėdos turizmo mokykla25
Marijampolės profesinio rengimo centras8333
Mažeikių politechnikos mokykla25
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras2517
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras1814
Plungės technologijų ir verslo mokykla19
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“11510
Šiaulių profesinio rengimo centras47
Varėnos technologijos ir verslo mokykla22
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla2917
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras129
Vilniaus technologijų mokymo centras8
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija24
Visagino technologijos ir verslo PMC12
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla2733
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla18
VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla1210
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla10
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras3051
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras26
Zarasų profesinė mokykla14
IŠ VISO1 040515

*Klaipėdos laivininkų mokykla reorganizavosi, dabar Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras.

Naujų mokinių skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Architektūra ir statyba1868
Gamyba ir perdirbimas1210
Informacijos ir ryšio technologijos4122
Inžinerija ir inžinerinės profesijos15498
Menai27
Miškininkystė
Paslaugos asmenims5269
Saugos paslaugos
Socialinė gerovė7033
Sveikatos priežiūra178119
Transporto paslaugos119108
Verslas ir administravimas18848
Žemės ūkis13
Žuvininkystė
IŠ VISO1 040515

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos

Eil. Nr.Profesinio mokymo programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa103
2.Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa84
3.Paramediko modulinė profesinio mokymo programa62
4.Elektriko modulinė profesinio mokymo programa56
5.Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa47
6.Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa45
7.Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa41
8.Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa33
9.Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa28
10.Skardininko modulinė profesinio mokymo programa25

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt.

Kvietimus gavę moksleiviai jau gali sudaryti mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos | No Comments

Kvietimus mokytis profesinio mokymo įstaigose šiandien gavo 1 198 asmenys. Pagrindinio priėmimo žiemos etape kviečiami 1 163 vidurinį išsilavinimą įgiję ir 35 – jo dar neturintys moksleiviai. Iš visų pakviestųjų mokytis 1 167 asmenys kviečiami sudaryti valstybės finansuojamas mokymo sutartis.

Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinės sistemos profesinio mokymo posistemyje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Vasario 18–19 d. moksleiviai laukiami profesinio mokymo įstaigose, kuriose galės pasirašyti mokymo sutartis. Sutarties sudarymo metu stojantysis turės pateikti savo prašyme deklaruotus ir mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus. Primename, kad mokymo sutartis stojantieji galės sudaryti ir nuotoliniu būdu.

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt.

Norintys įgyti profesiją jau gali pildyti prašymus

By | Naujienos | No Comments

Nuo šiandien, vasario 3 d., iki vasario 15 d. jau galima teikti prašymus dalyvauti priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Jame gali dalyvauti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą baigę asmenys taip pat įgiję aukštąjį ir / ar profesinę kvalifikaciją. Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 29 profesinio mokymo įstaigos, kurios siūlo 99 profesinio mokymo programas.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 18 dieną. Sutarčių sudarymas vyks vasario 18–19 d., jas kvietimus mokytis gavę stojantieji galės sudaryti ir nuotoliniu būdu. Norintys dalyvauti priėmime kviečiami pildyti prašymus internetu per Bendrojo priėmimo informacinės sistemos profesinio mokymo posistemį.

Primename, kad pašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka pirmu numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, kuriems jis pripažintas tinkamu. Atkreipiame dėmesį, kad kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Profesinio mokymo sutartis sudarė 21 tūkst. asmenų

By | Naujienos | No Comments

Šiemet bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys priėmimo laikotarpiu (iki rugsėjo 3 d.) sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių, nei pernai: šiemet – 21 088, pernai – 19 599 (per visus kalendorinius metus). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 20 811 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2019 m. – 19 163).

Naujus mokslo metus pradės 14 771 asmuo, jau turintis vidurinį išsilavinimą (2019 m. – 12 988), iš jų vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 262 asmenys (2019 m. – 2 458). 6 317 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2019 m. – 6 611), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 4 113 asmenų (2019 m. – 4 379).

Daugiausia sutarčių stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (4 668), Paslaugų asmenims (3 993), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (2 388).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė Marijampolės profesinio rengimo centre (501), Šiaulių profesinio rengimo centre (356) ir Alytaus profesinio rengimo centre (337). Didžiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko (840), Apdailininko (683), Virėjo modulinėse profesinio mokymo programose (411).

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 841). Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 751, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre – 677 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje (506), taip pat Apskaitininko (486) ir Masažuotojo modulinėse profesinio mokymo programose (482).

Dar 388 sutartis sudarė I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Startavus iniciatyvai, raginančiai mokinius rinktis profesinio mokymo programų modulius, jie pirmieji įgis geidžiamos profesijos žinių derindami mokymąsi savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai daugiausia sutarčių sudarė dėl Architektūros ir statybos (154) ir Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (132). Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (68), o gausiausias skaičius mokinių pasirinko Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį (135), taip pat populiarūs Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo (40), Makiažo atlikimo moduliai (22).

 

Bendrojo priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2020-09-03)

MokyklaSutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISONeįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras337499836422434856
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras12720333014782229
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla251540111122
Jonavos politechnikos mokykla7820428268131199
Joniškio žemės ūkio mokykla6631978650136
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla16111928014492236
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras18418412 0252401 4741 714
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla3218922136176212
Kauno informacinių technologijų mokykla82262344104259363
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras149267416123287410
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija516211010
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras224613837181816997
Kauno taikomosios dailės mokykla6720327062233295
Kauno technikos kolegija122122
Kauno technikos profesinio mokymo centras247555802252548800
Kėdainių profesinio rengimo centras918617789129218
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras113389502103292395
Klaipėdos laivininkų mokykla233861261541
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla63691326461125
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla168168336184177361
Klaipėdos technologijų mokymo centras146167313131153284
Klaipėdos turizmo mokykla12510122614470214
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla65841497680156
Marijampolės profesinio rengimo centras5015331 034462365827
Mažeikių politechnikos mokykla115131246167107274
Mokykla „Art of Beauty“8888115115
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras2941944819335354
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras75931688277159
Plungės technologijų ir verslo mokykla9012421411562177
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“115349464126373499
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras86136222100106206
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla6721127865131196
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla283361334376
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla3211614844130174
Šiaulių profesinio rengimo centras3567511 107338609947
Šilutės profesinio mokymo centras114131245148167315
Švenčionių profesinio rengimo centras3816720545156201
Tauragės profesinio rengimo centras85701559455149
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9525234790280370
Utenos regioninis profesinio mokymo centras8512821387126213
Varėnos technologijos ir verslo mokykla315586372360
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla267610231102133
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla5430936354230284
Viešoji įstaiga Amatų mokykla22254718422
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla2513916431121152
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras125430555141412553
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras969719390114204
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla553085552984
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla58991577781158
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras274246520247259506
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla621211837492166
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras13268281198198
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras1091262359765162
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras150243393142257399
Vilkijos žemės ūkio mokykla21658632158190
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla161350511184286470
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla7990169
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras142863003173176
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla110195305101156257
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras106677783119468587
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija3965104
Vilniaus technologijų mokymo centras7342449794440534
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4514640545
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla311081392278100
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras8812214
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras7314621977155232
Zarasų profesinė mokykla4721726446173219
IŠ VISO6 31714 77121 0886 61112 98819 599

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2020 m.2019 m.
Architektūra ir statyba23882 271
Gamyba ir perdirbimas1041809
Informacijos ir ryšio technologijos12171 454
Inžinerija ir inžinerinės profesijos46684 511
Menai1099952
Miškininkystė3323
Paslaugos asmenims39933 771
Saugos paslaugos64
Socialinė gerovė959883
Sveikatos priežiūra21341 344
Transporto paslaugos1171793
Verslas ir administravimas16522 107
Žemės ūkis687553
Žuvininkystė4664
IŠ VISO 21 08819 599

 

Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2020-09-03):

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa840
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa683
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa411
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa377
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa272
6Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa231
7Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa207
8Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa178
9Virėjo modulinė profesinio mokymo programa139
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa118
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa506
2Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa486
3Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa482
4Paramediko modulinė profesinio mokymo programa463
5Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa421
6Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa418
7Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa407
8Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa354
9Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa348
10Paramediko modulinė profesinio mokymo programa323

 

Sudariusiųjų sutartis dėl modulių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)

Švietimo sritisSutarčių skaičius
Architektūra ir statyba154
Paslaugos asmenims132
Inžinerija ir inžinerinės profesijos37
Informacijos ir ryšio technologijos27
Verslas ir administravimas10
Menai9
Miškininkystė8
Žemės ūkis8
Gamyba ir perdirbimas3
IŠ VISO 388

 

 

Kontaktai pasiteirauti:

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. info@lamabpo.lt

atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Moksleiviai kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos | No Comments

Papildomame priėmime mokytis profesinio mokymo įstaigose kviečiami 4 686 asmenys: 3 539 vidurinį išsilavinimą įgiję ir 1 147 – jo dar neturintys moksleiviai. Iš visų pakviestųjų mokytis 4 523 asmenys gaus valstybės finansavimą.

Mokytis kviečiami ir 138 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie geidžiamos profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas informacinėje sistemoje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 2 d. moksleiviai laukiami profesinio mokymo įstaigose, kuriose galės pasirašyti mokymo sutartis. Sutarties sudarymo metu stojantysis turės pateikti savo prašyme deklaruotus ir mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

 

 

Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt

Prasidėjo papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymų registracija

By | Naujienos | No Comments

Jau nuo šiandien, rugpjūčio 22 d., iki rugpjūčio 26 d. norintieji įgyti profesiją kviečiami teikti papildomo priėmimo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Prašymus kviečiami teikti tiek turintys vidurinį išsilavinimą, tiek jo neturintys asmenys, taip pat būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tik tie stojantieji, kurie nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos pagrindinio priėmimo metu. Pagrindiniame priėmime dalyvavusių stojančiųjų prašymai automatiškai neperkeliami, todėl norintys dalyvauti papildomame priėmime juos turi atnaujinti. Šio etapo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir papildomame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 28 d. Sutartis su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 1 d. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.

Sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiama beveik 19 tūkst. asmenų

By | Naujienos | No Comments

Šių metų pagrindinio priėmimo vasaros etape mokytis profesinio mokymo įstaigose pakviesti 18 968 stojantieji (2019 m. – 14 699), iš jų 18 458 – į valstybės finansuojamas mokymo vietas. Pakviesti 5 643 asmenys neturi vidurinio išsilavinimo (2019 m. – 5 368), vidurinį išsilavinimą šiais metais ar anksčiau yra įgiję 13 325 stojantieji (2019 m. – 9 331). Šiemet pradėjus įgyvendinti naują iniciatyvą – geidžiamos profesijos žinių suteikti dar bendrojo ugdymo mokyklos suole – pakviesti 385 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Jie mokysis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Daugiausia stojančiųjų su viduriniu išsilavinimu kviečiama į Paslaugų asmenims (2 298) ir  Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių programas (2 297). Šias švietimo sritis rinkosi 40 proc. daugiau stojančiųjų negu praėjusiais metais. Sveikatos priežiūros švietimo srities programos šiemet pritraukė beveik tūkstančiu daugiau asmenų negu pernai: šiemet 2 031, pernai – 1 062 stojantieji.

Tarp vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų populiariausias Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Čia mokytis kviečiami 1 755 stojantieji. Mokytis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre kvietimus gavo 794, o Šiaulių profesinio rengimo centre – 720 asmenų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė Apskaitininko, Masažuotojo ir Paramediko modulinės profesinio mokymo programos, taip pat Kosmetiko ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinio išsilavinimo neįgijusių stojančiųjų populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 766) bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas (1 453). 1 135 sutarčių laukiama Architektūros ir statybos švietimo srities programose. Palyginti su praėjusių metų duomenimis, šiemet daugiau kviečiama asmenų mokytis Gamybos ir perdirbimo, Menų švietimo sričių programose. Sumažėjo kviečiamųjų į Verslo ir administravimo švietimo srities programas.

Daugiausia vidurinio išsilavinimo neįgijusių asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Marijampolės profesinio rengimo centru (408), Šiaulių profesinio rengimo (337) ir Alytaus profesinio rengimo centru (320). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo ir Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių daugiausia pakviesta mokytis pagal Paslaugų asmenims (145), Architektūros ir statybos (140), taip pat Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių modulius (45). Populiariausių profesinio mokymo įstaigų trejetuke – Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius (56), Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras (38), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (38). Ketvirtadalis visų mokinių kviečiama mokytis pagal Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį (106). Populiarūs ir Makiažo atlikimo (39), Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo moduliai (33).

Gavusieji kvietimą iki rugpjūčio 21 d. kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus gali registruoti nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 26 dienos.

 

Kvietimų mokytis profesinio mokymo įstaigose skaičius (2020-08-18)

MokyklaKviečiama asmenų
2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimą
Alytaus profesinio rengimo centras320392393244
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras1089914647
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla2613
Jonavos politechnikos mokykla765419778
Joniškio žemės ūkio mokykla62681728
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla15113310252
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1752131 7551 393
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla2226136116
Kauno informacinių technologijų mokykla8198273185
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras14087244139
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija72814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras187126532535
Kauno taikomosios dailės mokykla6247188190
Kauno technikos profesinio mokymo centras223221495504
Kėdainių profesinio rengimo centras82727672
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras9785366196
Klaipėdos laivininkų mokykla2321914
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla171184164170
Klaipėdos technologijų mokymo centras140131172155
Klaipėdos turizmo mokykla1341339662
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla61626459
Marijampolės profesinio rengimo centras408288450284
Mažeikių politechnikos mokykla10510312513
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras62727855
Plungės technologijų ir verslo mokykla85968741
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras75569956
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla6258194114
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla25302918
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla3124117105
Šiaulių profesinio rengimo centras337315720489
Šilutės profesinio mokymo centras101111112112
Švenčionių profesinio rengimo centras3631139127
Tauragės profesinio rengimo centras76826213
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9172211222
Utenos regioninis profesinio mokymo centras696487102
Varėnos technologijos ir verslo mokykla323233
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla20115431
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla352722348
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla109961
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras122120395225
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras12226584
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras76734751
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla52626534
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla45402712
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla445660
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras259211225180
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla54699963
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras12205157
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras898010031
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras136113222197
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“102116392323
Vilkijos žemės ūkio mokykla162158137
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla154156334268
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla26645686
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla548617465
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras105115794466
Vilniaus technologijų mokymo centras6390432391
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras433015
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla25109742
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras716912054
Zarasų profesinė mokykla372717285
Viešoji įstaiga Amatų mokykla188214
Mokykla „Art of Beauty“85104
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras58
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras258394123
Utenos kolegija
Kauno technikos kolegija100
Viešoji įstaiga „Sveikatos ir grožio akademija“
IŠ VISO5 6435 36813 3259 331

 

Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis (2020-08-18)

Švietimo sritisKviečiama asmenų
įgijusių pagrindinį išsilavinimą ir neįgijusiųįgijusių vidurinį išsilavinimą
2020 m.2019 m.2020 m.2019 m.
Architektūra ir statyba1 135942890660
Gamyba ir perdirbimas224179740475
Informacijos ir ryšio technologijos360409761725
Inžinerija ir inžinerinės profesijos1 7661 6252 2971 607
Menai346236709523
Miškininkystė73320
Paslaugos asmenims1 4531 3602 2981 600
Saugos paslaugos55
Socialinė gerovė14816626
Sveikatos priežiūra2 0311 062
Transporto paslaugos7964881437
Verslas ir administravimas1724251 3581 187
Žemės ūkis101114480327
Žuvininkystė3127
IŠ VISO5 6435 36813 3259 331

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (2020-08-18):

Eil. Nr.Programos pavadinimasKviečiamųjų skaičius
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa762
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa592
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa373
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa343
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa272
6Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa199
7Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa180
8Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa168
9Virėjo modulinė profesinio mokymo programa117
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa111
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (tęstinė)467
2Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa466
3Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (tęstinė)461
4Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa414
5Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa412
6Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (pirminė)350
7Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa  (tęstinė)333
8Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa329
9Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (pirminė)303
10Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa300

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

Profesinio mokymo sutartis sudaryti kviečiami vidurinio išsilavinimo neįgiję asmenys

By | Naujienos | No Comments

Pagrindinio priėmimo vasaros etape 5 476 vidurinio išsilavinimo neturintys stojantieji jau pakviesti pasirašyti mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis (2019 m. – 5 368). Greta jų šiemet pirmą kartą kvietimus mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius gavo būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Sudaryti mokymo sutartis kviečiami 385 jaunuoliai, kurie galės įgyti geidžiamos profesijos žinių dar besimokydami bendrojo ugdymo mokyklos suole.

Populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 752) bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas (1 396). 1 063 sutarčių laukiama Architektūros ir statybos švietimo srities programose. Palyginti su praėjusių metų duomenimis, šiemet daugiau kviečiama asmenų mokytis Gamybos ir perdirbimo, Menų švietimo sričių programose. Sumažėjo kviečiamųjų į Verslo ir administravimo švietimo srities programas.

Daugiausia asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Alytaus profesinio rengimo centru (319), Panevėžio profesinio rengimo centru (237) ir Kauno technikos profesinio mokymo centru (214). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo ir Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių daugiausia pakviesta mokytis pagal Paslaugų asmenims, Architektūros ir statybos, taip pat Inžinerijos ir inžinerinių profesijų modulius. Populiariausių profesinio mokymo įstaigų trejetuke – Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Ketvirtadalis visų mokinių kviečiama mokytis pagal Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį. Populiarūs ir Makiažo atlikimo, Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo moduliai.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 12–21 dienomis kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.

Pagrindinį išsilavinimą įgiję asmenys, kurie šiame etape pasirinko mokymo programas, į kurias gali pretenduoti ir vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys, kvietimų sulauks rugpjūčio 18 dieną. Sutartis šie asmenys galės sudaryti iki rugpjūčio 21 dienos. Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus galės registruoti nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 26 dienos.

 

Kvietimų mokytis profesinio mokymo įstaigose skaičius (2020-08-10)

MokyklaKviečiama asmenų
2020 m.2019 m.
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimą
Alytaus profesinio rengimo centras319368
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras237186
Kauno technikos profesinio mokymo centras214221
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla171184
Marijampolės profesinio rengimo centras168158
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras163199
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla153154
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla148133
Klaipėdos technologijų mokymo centras139131
Klaipėdos turizmo mokykla134133
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras12778
Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyrius12163
Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyrius10585
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras101115
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“96116
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9172
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras9085
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras9156
Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius8779
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8880
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras8568
Plungės technologijų ir verslo mokykla8589
Vilniaus statybininkų rengimo centras8272
Kauno informacinių technologijų mokykla8198
Kėdainių profesinio rengimo centras8272
Šilutės profesinio mokymo centras7565
Jonavos politechnikos mokykla7454
Mažeikių politechnikos mokykla7490
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius7251
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras7169
Utenos regioninis profesinio mokymo centras6964
Tauragės profesinio rengimo centras6782
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras6536
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras6272
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6162
Šiaulių profesinio rengimo centras5947
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5643
Joniškio žemės ūkio mokykla5654
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5469
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras5437
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla5262
Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pataisos namų skyrius5286
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla5058
Kauno taikomosios dailės mokykla4933
Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrius4946
Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius4637
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla4540
Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius4541
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla4456
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4330
Vilniaus TMC Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius3858
Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius3424
Zarasų profesinė mokykla3427
Švenčionių profesinio rengimo centras3431
Varėnos technologijos ir verslo mokykla3232
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Statybos sektorinis praktinio mokymo centras31 –
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2924
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius3013
Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų Kybartų skyrius286
Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius2858
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla26 –
Šilutės profesinio mokymo centras Paslaugų ir turizmo skyrius2646
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla2664
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla2510
Vilniaus technologijų mokymo centras2432
Klaipėdos laivininkų mokykla2321
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla2226
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos skyrius2119
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras208
Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys2025
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla2011
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras2030
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius1931
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius2131
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Reabilitacinis profesinio rengimo skyrius1948
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla1930
Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialas188
Vilkijos žemės ūkio mokykla1621
Viešoji įstaiga Amatų mokykla178
Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas1314
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla1219
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras8 –
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius7 –
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius814
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras58
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius12
VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Pravieniškių skyrius –33
Alytaus profesinio rengimo centro žemės ūkio skyrius –24
Joniškio žemės ūkio mokyklos Žeimelio filialas –14
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla –10
Plungės technologijų ir verslo mokykla Rietavo filialas –7
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras –2
IŠ VISO5 4765 368

 

Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis (2020-08-10)

Švietimo sritisKviečiama asmenų
2020 m.2019 m.
Architektūra ir statyba1 063942
Gamyba ir perdirbimas221179
Informacijos ir ryšio technologijos359409
Inžinerija ir inžinerinės profesijos1 7521 625
Menai346236
Miškininkystė7
Paslaugos asmenims1 3961 360
Socialinė gerovė14
Transporto paslaugos6564
Verslas ir administravimas172425
Žemės ūkis95114
IŠ VISO5 4765 368

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (2020-08-10):

Eil. Nr.Programos pavadinimasKviečiamųjų skaičius
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa762
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa592
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa373
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa342
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa272
6Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa199
7Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa180
8Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa168
9Virėjo modulinė profesinio mokymo programa117
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa111

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Moksleiviai kviečiami įgyti profesiją dar mokyklos suole

By | Naujienos | No Comments

Šiemet profesinio mokymo įstaigos duris atveria ir moksleiviams, norintiems įgyti geidžiamos profesijos žinių. Jie galės derinti mokymąsi dviejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. Prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose jau dabar gali teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai.

Mokiniai gali rinktis po vieną įvairių švietimo sričių – architektūros ir statybos, gamybos ir perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, paslaugų asmenims, saugos paslaugų, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų, verslo ir administravimo, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės – modulį. Modulių sąrašą, o jame daugiau kaip 400 pavadinimų, mokiniai gali rasti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapyje www.lamabpo.lt.  Pavyzdžiui, moksleivis profesinio mokymo įstaigoje gali rinktis šukuosenų modeliavimo, skaitmeninės fotografijos technikos valdymo, makiažo atlikimo, metalo technologinių darbų, maisto produktų ir žaliavų parinkimo ar kitą mokymo modulį.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. Baigę modulius mokiniai gaus profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmime stojantieji gali teikti iki rugpjūčio 7 d. Papildomame priėmime prašymus galima teikti rugpjūčio 15–26 d. Prašymų registracija vyksta internetu: https://profesinis.lamabpo.lt .

Daugiau informacijos apie galimybę įgyti profesiją gimnazijos suole: www.profesijamokykloje.lt .

Prasidėjo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

By | Naujienos | No Comments

Norintys įgyti profesiją jau nuo šiandien, gegužės 20 d., gali teikti prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Pagrindiniame priėmime mokymo programas stojantiesiems siūlys per 60 profesinio mokymo įstaigų. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

Šiemet prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai tuo pačiu metu galės mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Baigę modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d. Šiame etape stojantysis gali nurodyti ne daugiau kaip 3 pageidavimus. Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

Nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Primename, kad iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką. Tokiu atveju aukštesnis prioritetas suteikiamas valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems asmuo pripažintas tinkamu.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.