Kategorija

Pranešimai spaudai

Norintieji įgyti profesiją jau gali teikti prašymus

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2022-06-01

Jau nuo šiandien galima teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) ir dalyvauti bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo programas stojantiesiems šiemet siūlo 59 profesinio mokymo įstaigos ir 2 kolegijos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 5 dienos. Šiame etape galima nurodyti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Teikti prašymus į profesinio mokymo įstaigas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek ir 9–10 klasių mokiniai bei I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nuo birželio 1 d. 35 profesinio mokymo įstaigos gimnazistams siūlo rinktis per 110 profesinio mokymo modulių. Pasirinkę vieną atskirą modulį  bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinio mokymo įstaigų auklėtiniai. Jie profesinio mokymo įstaigoje galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Teikti prašymus ir gauti valstybės finansuojamą vietą profesinio mokymo įstaigose šiais metais turi galimybę ir iš Ukrainos atvykę asmenys, kuriems Lietuvos Respublikoje suteikta laikinoji apsauga. Stojantiesiems rekomenduojama kreiptis į pasirinktą profesinio mokymo įstaigą dėl konsultacijų įsiregistruojant į sistemą bei pasirenkant profesinio mokymo programą.
Pagrindinio priėmimo etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 12 d., o rugpjūčio 16–18 d. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 19–23 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tik tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 26 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 29–31 dienomis.

Primename, kad iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu BPIS ir elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Prieš teikdami prašymą susipažinkite su priėmimo sistemos (BPIS) vedliu į profesinio mokymo įstaigas: https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/trumpas-aprasymas-pagalba-pildant-prasyma/
Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt.

LAMA BPO sveikina su gražiausia pavasario švente, su Šv. Velykom!

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2022-04-15

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Gražių, prasmingų, viltingų šventų Velykų, šilto pavasario ir išsipildžiusių lūkesčių! Atgimimo jausmuose, kūryboje, moksluose ir darbuose. Tegul kartu su pavasariu į Jūsų širdis ateina ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

 

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Sudaryta daugiau nei tūkstantis profesinio mokymo sutarčių

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2022-02-21

Baigėsi 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Su 21 profesinio mokymo įstaiga sudarytos 1 007 mokymo sutartys (2021 m. – 1 040 sutarčių) dėl 96 profesinio mokymo programų. Naujiems mokiniams mokslo metai prasideda jau pavasarį.

Su profesinio mokymo įstaigomis mokymo sutartis sudarė 948 vidurinį išsilavinimą įgijusieji ir 59 – jo dar neturintys mokiniai (2021 m. – atitinkamai 1 010 ir 30). Iš visų sutartis sudariusių asmenų 1 001 mokysis valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 1 025).
Daugiausia mokinių mokysis pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų (173), sveikatos priežiūros (171), taip pat socialinės gerovės (126) švietimo sričių mokymo programas. Gausiausio naujų mokinių būrio sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (150), Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (130) ir Marijampolės profesinio rengimo centras (117). Populiariausios mokymo programos – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (70), Paramediko (69) ir Elektriko (61) modulinės profesinio mokymo programos.
Visgi daugiausia norinčiųjų įgyti profesiją profesinio mokymo įstaigos sulaukia vasaros  priėmimo etapuose. Pagrindinio priėmimo vasaros etapas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.
Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.
Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.
Pagrindinio priėmimo vasaros etapo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2022-m/priemimo-datos/.

Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (žiemos etapas / 2022-02-21)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2022 m.2021 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos173154
Sveikatos priežiūra171178
Socialinė gerovė12670
Paslaugos asmenims10752
Transporto paslaugos92119
Gamyba ir perdirbimas8712
Verslas ir administravimas79188
Architektūra ir statyba74186
Žemės ūkis3813
Menai3327
Informacijos ir ryšio technologijos2741
Miškininkystė
Saugos paslaugos
Žuvininkystė
IŠ VISO1 007 1 040

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (žiemos etapas / 2022-02-21)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
1Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)70
2Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)69
3Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304)61
4Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)41
5Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (P43091401)35
6Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)34
7Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32092301)33
8Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (M44071304)29
9Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073221)28
10Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (T32071502)25

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p.: profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

 

LAMA BPO prezidentas apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2021 12 07

Pirmadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu buvo apdovanotas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) prezidentas profesorius Pranas Žiliukas.

Apdovanojimas prof. Pranui Žiliukui įteiktas už reikšmingą indėlį įgyvendinant mokslo ir studijų reformą, už ilgametį rezultatyvų darbą, vadovaujant Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti. Garbės ženklas yra ministerijos aukščiausias apdovanojimas, skiriamas švietimui ir mokslui ypač nusipelniusiems asmenims pagerbti.

Šių metų liepos mėn. suėjo 20 metų nuo LAMA BPO įsteigimo. Per du dešimtmečius LAMA BPO šimtams tūkstančių jaunuolių tapo plačiai atvertais vartais į mokslą ir profesinę kvalifikaciją. Kasmet LAMA BPO informacine sistema pasinaudoja apie 60 tūkst. stojančiųjų, iš jų – per 20 tūkst. tampa studentais ir per 20 tūkst. – profesinio mokymo įstaigų mokiniais. Šiais metais priėmimas buvo vykdomas į 35 aukštąsias mokyklas ir 63 profesinio mokymo įstaigas. Visiems priėmimo dalyviams ištisus metus teikiama išsami informacija apie priėmimo procedūras ir rezultatus, teikiamos konsultacijos ir pagalba stojantiesiems, valstybės institucijoms teikiamos analitinės apžvalgos ir prognozės.

 

 

Baigėsi šių metų priėmimas į profesinio mokymo įstaigas: sudarytos 20 452 mokymo sutartys

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-11-30

Pasibaigė šių metų priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Šiais metais priėmimas vyko keliais etapais – žiemą, vasarą (pagrindinis ir papildomas etapai) ir rudenį (6 dviejų savaičių trukmės rudens etapai). Rudenį prasidėjus mokymo procesui buvo užpildomos laisvos vietos.

Per šiuos metus iš viso sudarytos 20 452 sutartys, iš jų 20 242 – į valstybės finansuojamas vietas ir 210 – į valstybės nefinansuojamas vietas. Valstybės finansuojamų vietų planas 2021 m. buvo 20 610 vietų.
Prasidedant mokslo metams (iki rugsėjo 2 d.) buvo sudaryta 20 061 sutartis, iš kurių 19 865 – į valstybės finansuojamas vietas ir 196 – į valstybės nefinansuojamas vietas.
Kviečiant į likusias po 2021-09-06 laisvas vietas ir kompensuojant dėl nubyrėjimo rugsėjo –lapkričio mėn. atsilaisvinusias vietas, per šešis laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų užpildymo etapus (2021-09-06 – 2021-11-30)  buvo sudarytos 1 137 sutartys, iš kurių 1 094 – į valstybės finansuojamas vietas, 43 – į valstybės nefinansuojamas vietas.
Greta priėmimo į valstybės finansuojamas mokymo programų vietas vyko ir priėmimas į atskirus mokymo modulius. Į juos buvo priimami 9–12 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Su jais sudarytos 786 sutartys, 307 iš jų buvo sudarytos rudens metu.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Pakviesta per 900 mokinių užpildyti laisvas vietas profesinio mokymo įstaigose

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-14

Pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimui į profesinio mokymo įstaigas, rugsėjo – lapkričio mėn. dviejų savaičių trukmės etapais vykdomas priėmimas į atsilaisvinusias mokymo vietas. Šiandien baigiasi pirmasis rudens etapas, dar 699 asmenims išsiųsti kvietimai mokytis pagal profesinio mokymo programas, iš jų 640 – dėl valstybės finansuojamų vietų, 59 – dėl valstybės nefinansuojamų vietų.

Mokytis kviečiami ir 206 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokiniai, kurie profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis mokiniai kviečiami jau rytoj, rugsėjo 15 d. Nuo rugsėjo 16 iki 17 d. vyks BPIS parengimas kitam etapui, o nuo rugsėjo 20 d. iki 26 d. prasidės antrasis laisvų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų užpildymo etapas. Iš viso numatyti dar 5 tokie etapai (žr. lentelę).

LAMA BPO tvarkaraštisDatos
Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)2021-09-20 – 2021-09-262021-10-04 – 2021-10-102021-10-18 – 2021-10-242021-11-01 – 2021-11-072021-11-15 – 2021-11-21
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas2021-09-20 –

2021-09-27

2021-10-04 –

2021-10-11

2021-10-18 –

2021-10-25

2021-11-01–

2021-11-08

2021-11-15 –

2021-11-22

Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems2021-09-282021-10-122021-10-262021-11-092021-11-23

 

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas2021-09-292021-10-132021-10-272021-11-102021-11-24
BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas2021-09-30 –

2021-10-01

2021-10-14 –

2021-10-15

2021-10-28 –

2021-10-29

2021-11-11 –

2021-11-12

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė per 20 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-02

Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 20 061 sutartį (2020 m. – 21 004). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 865 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2020 m. – 20 732).

Mokslo metus pradės 14 242 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 14 727), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 102 asmenys (2020 m. – 2 253). 5 819 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 6 277), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 739 asmenys (2020 m. – 4 099).

Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 444 (2020 m. – 4 655), Paslaugų asmenims – 3 449 (2020 m. – 3 981), Architektūros ir statybos – 2 264 (2020 m.  – 2 371), Sveikatos priežiūros 1 957 (2020 m. – 2 133), Verslo ir administravimo –1 591 (2020 m. – 1 648) švietimo sričių programose.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 864). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 627, Šiaulių profesinio rengimo centre – 616 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (583), taip pat Paramediko (488) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėse tęstinio profesinio mokymo programose (473).

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (438), Šiaulių profesinio rengimo centru (325) ir Alytaus profesinio rengimo centru (270). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (822), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 592 mokiniai, o Virėjo – 346.

Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 502 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 388). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (237). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 177, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 58 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (59), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (41), Šiaulių profesinio rengimo centre (41). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, taip pat picų gaminimo ir nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

1 lentelė. Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2021-09-02)

Švietimo sritis

Mokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos4 4444 655
Paslaugos asmenims3 4493 981
Architektūra ir statyba2 2642 371
Sveikatos priežiūra1 9572 133
Verslas ir administravimas1 5911 648
Socialinė gerovė1 225960
Informacijos ir ryšio technologijos1 2151 199
Transporto paslaugos1 0411 156
Menai1 0091 099
Gamyba ir perdirbimas9721 038
Žemės ūkis749685
Saugos paslaugos63
Miškininkystė4233
Žuvininkystė4046

Iš viso:

20 06121 004

2 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2021-09-02)

Eil. Nr.Profesinio mokymo įstaiga2021 m.2020 m.
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIš visoĮgiję pagrindinį išsilavini-mą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIš viso
1Alytaus profesinio rengimo centras270510780335497832
2Biržų technologijų ir verslo mokymo centras139135274127203330
3Jonavos politechnikos mokykla6414621078204282
4Joniškio žemės ūkio mokykla6843111663197
5Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras519614785107192
6Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras2331 8642 0971841 8432 027
7Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla2417920331188219
8Kauno informacinių technologijų mokykla7227634882262344
9Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras92261353149267416
10Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija9142351621
11Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras217537754224613837
12Kauno taikomosios dailės mokykla4024428467203270
13Kauno technikos profesinio mokymo centras2215968170121121
14Kauno technikos kolegija000247554801
15Kėdainių profesinio rengimo centras97911889186177
16Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras111360471113389502
17Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla199149348167168335
18Klaipėdos technologijų mokymo centras128173301146167313
19Klaipėdos turizmo mokykla111142253125101226
20Kupiškio technologijos ir verslo mokykla69861556584149
21Marijampolės profesinio rengimo centras43862710655015331034
22Mažeikių politechnikos mokykla138115253115131246
23Mokykla „Art of Beauty“0434308888
24Panevėžio darbo rinkos mokymo centras1143144229419448
25Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras69971667593168
26Plungės technologijų ir verslo mokykla8110919090124214
27Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“96452548115349464
28Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras7515122686136222
29Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla4715119867212279
30Skuodo amatų ir paslaugų mokykla294069283361
31Smalininkų technologijų ir verslo mokykla3810514332116148
32Šiaulių profesinio rengimo centras3256169413577511 108
33Šilutės profesinio mokymo centras103116219114131245
34Švenčionių profesinio rengimo centras3914818738167205
35Tauragės profesinio rengimo centras87921798570155
36Trakų r. Aukštadvario gimnazija95463223759
37Ukmergės technologijų ir verslo mokykla9925235195253348
38Utenos regioninis profesinio mokymo centras6114820985128213
39Varėnos technologijos ir verslo mokykla283058315586
40Veisiejų technologijos ir verslo mokykla28871152676102
41Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla00054309363
42Viešoji įstaiga Amatų mokykla32629212546
43Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras77276353000
44Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla2412615025139164
45Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras73315388103393496
46Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras701051759597192
47Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla613596553085
48Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla71701415899157
49Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras223256479274246520
50Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5910116062121183
51Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras224925113265278
52Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras10499203109126235
53Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras146301447146243389
54Vilkijos žemės ūkio mokykla3578113216586
55Vilniaus agroekologijos mokymo centras4416020450115165
56Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla164331495161350511
57Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras1337138414286300
58Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla257285542262305567
59Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras132534666106677783
60Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija0121121254671
61Vilniaus technologijų mokymo centras12234146372420492
62Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras4114245146
63Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras303808
64Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras3812616473146219
65Zarasų profesinė mokykla4116921047217264
Iš viso:5 81914 24220 0616 27714 72721 004

3 lentelė. Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2021-09-02)

Eil. Nr.Programos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję
1Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604)822
2Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (P32073205)592
3Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101303)346
4Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101201)295
5Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa (M43071601)271
6Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P42101302)257
7Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P42071501)219
8Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101308)196
9Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M43071603)184
10Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa (M43061103)117
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102)583
2Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401)488
3Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101)473
4Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501)395
5Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301)386
6Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43091301)374
7Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M44071601)354
8Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P43041101)340
9Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301)318
10Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (P43101201)316

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Papildomo priėmimo metu profesinio mokymo sutartis sudarė 3,6 tūkst. asmenų

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-02

Papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu sutartis sudarė 3 597 profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys (2020 m. – 4 051). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 3 531 profesinio mokymo sutartis sudariusiam asmeniui (2020 m. – 3 981). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 2 780 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 3 006), o 817 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 1045).

Daugiausia sutarčių šio etapo metu stojantieji sudarė Paslaugų asmenims – 694, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 617, Sveikatos priežiūros sričių programose  – 388.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (357). Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre mokysis 157, Šiaulių profesinio rengimo centre – 153 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (125), Paramediko tęstinio profesinio mokymo programoje (99) ir Socialinio darbuotojo padėjėjo (91) modulinėje pirminio profesinio mokymo programoje.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru (44), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (42) ir Alytaus profesinio rengimo centru (38). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (97), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 73 mokiniai, o Virėjo – 55.

Pagal profesinio mokymo modulius sutartis mokytis sudarė 138  gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 114). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (63). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 49, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 19 mokinių.

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis papildomo priėmimo metu (2021-09-02)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Paslaugos asmenims694769
Inžinerija ir inžinerinės profesijos617845
Sveikatos priežiūra388320
Architektūra ir statyba308497
Verslas ir administravimas341339
Socialinė gerovė284213
Informacijos ir ryšio technologijos226233
Transporto paslaugos210197
Menai193230
Gamyba ir perdirbimas171195
Žemės ūkis122183
Saugos paslaugos17
Miškininkystė138
Žuvininkystė1322
IŠ VISO3 5974 051

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

Sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga!

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-09-01

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena! Kiekviena Rugsėjo 1-oji simboliškai skelbia naują pradžią. Tai naujų žinių, iššūkių, tikslų pradžia, kuomet su naujomis jėgomis galite kibti į mokslus, siekti savo svajonių ir drąsiai jas įgyvendinti.

Kaip sakė Henry Fordas „Visi, kas nustoja mokytis, yra seni, nesvarbu, tau dvidešimt ar aštuoniasdešimt“. Tad linkime visiems likti jauniems, smalsiems, kūrybingiems ir nenustoti tobulėti.

Sėkmingų naujų mokslo metų! Būkite saugūs ir sveiki!

 

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Daugiau nei 4 tūkst. mokinių kviečiami sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis

By | Naujienos, Pranešimai spaudai | No Comments

2021-08-27

Pasibaigus papildomo priėmimo prašymų teikimui dar 4 087 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2020 m. – 4 687): 3 217 vidurinį išsilavinimą įgiję (2020 m. – 3 541) ir 870 – jo dar neturintys moksleiviai (2020 m. – 1 146). Iš jų 3 923 asmenys gaus valstybės finansavimą (2020 m. – 4 524).

Mokytis kviečiamas ir 171 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinys (2020 m. – 138). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą. Sutartį sudarantis asmuo turi profesinio mokymo įstaigai pateikti savo prašyme deklaruotus ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nurodytus dokumentus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh).

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.