Kategorija

Uncategorized

Norintys įgyti profesiją jau gali pildyti prašymus

By | Naujienos, Uncategorized | No Comments

2022-02-03

Vasario 3 d. prasideda 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Teikti prašymus galima iki vasario 15 d. Priėmime dalyvauti gali asmenys, baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą arba įgiję aukštąjį išsilavinimą ir / ar profesinę kvalifikaciją.

Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 31 profesinio mokymo įstaiga, siūloma rinktis iš 105 profesinio mokymo programų. Norintieji dalyvauti priėmime, kaip įprastai, prašymus ir visus kitus dokumentus turi pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Primename, kad prašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka – pirmuoju numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 17 d. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Sutarčių sudarymas vyks vasario 17–18 d., jas kvietimus mokytis gavę stojantieji galės sudaryti ir elektronine forma.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.

Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.

 

 

Vasario 3 d. prasideda 2022 metų priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

By | Naujienos, Uncategorized | No Comments

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino šių metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus. Žiemos etapo stojančiųjų prašymai mokytis priimami nuo vasario 3 d. iki 15 d. Stojantysis prašymą mokytis profesinio mokymo įstaigoje turi pateikti LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Kvietimų mokytis stojantieji sulauks vasario 17 d. Mokymo sutartys bus pasirašomos vasario 17–18 d. Kiti priėmimo etapai prasidės nuo birželio 1 d.
Plačiau žr. https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-vasario-3-dienos-prasideda-ziemos-etapo-priemimas-i-profesinio-mokymo-istaigas

2022 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-02-03 – 2022-02-15
Testų, jei taikomi, laikymas2022-02-03 – 2022-02-11
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-02-17
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-02-17 – 2022-02-18 
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-06-01 – 2022-08-05
Testų, jei taikomi, laikymas2022-06-07 – 2022-08-04
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-16 – 2022-08-18
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2022-08-19 – 2022-08-23
Testų, jei taikomi, laikymas2022-08-19– 2022-08-22
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam2022-08-26
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2022-08-29 – 30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.
Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 

LAMA BPO sveikinimas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

By | Naujienos, Uncategorized | No Comments

2021-12-21

Mieli mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, visi švietimo ir mokslo bendruomenės nariai!

Sveikiname Jus su Šv. Kalėdomis ir po jų atskubančiais Naujaisiais Metais, dėkojame už pasitikėjimą ir nuoširdų bendradarbiavimą – dalykus, kurie padeda pildyti svajones.

Tebūnie 2022-ieji prasmingi ir kupini puikių pasiekimų, brandūs naujais sumanymais ir darbais, dosnūs asmenine laime. Linkime geros pradžios, drąsių idėjų, naujos energijos,

tikrų atradimų, atvirumo viskam, kas nauja.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 2022-ųjų metų.

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) kolektyvas

Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

By | Uncategorized | No Comments

Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

LAMA BPO tvarkaraštis

ProcesasDatos
Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)2021-09-07 – 2021-09-122021-09-20 – 2021-09-262021-10-04 – 2021-10-102021-10-18 – 2021-10-242021-11-01 – 2021-11-072021-11-15– 2021-11-21
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas2021-09-06 – 2021-09-132021-09-20 – 2021-09-272021-10-04 – 2021-10-112021-10-18 – 2021-10-252021-11-01– 2021-11-082021-11-15 – 2021-11-22
Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems2021-09-142021-09-282021-10-122021-10-262021-11-092021-11-23
Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas2021-09-152021-09-292021-10-132021-10-272021-11-102021-11-24
BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas2021-09-16 – 2021-09-172021-09-30 – 2021-10-012021-10-14 – 2021-10-152021-10-28 – 2021-10-292021-11-11 – 2021-11-12

By | Uncategorized | No Comments

LAMA BPO kaip partneris dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“ (kodas Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001)

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.4.1-ESFA-V-713 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ .

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

    1. uždavinys. Veiklos procesų automatizavimas.Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir / ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui;
    2. uždavinys. Stebėsena.Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

Projekto rezultatai:

Projekto detalės:
Projekto pradžia 2017 m. gegužės 5 d.
Projekto pabaiga 2022 m. lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas 5.775.102,63 EUR

2021 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

By | Uncategorized | No Comments
Pagrindinis priėmimas 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-06-01 – 2021-08-11
Testų, jei taikomi, laikymas2021-06-07 – 2021-08-11
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-13
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-13 – 2021-08-18 14 val.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-08-19 – 2021-08-25
Testų, jei taikomi, laikymas2021-08-20– 2021-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-27
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.
Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

2021 m. Bendrojo priėmimo datos į profesinio mokymo įstaigas spausdinimui

Skelbiamas papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas vietų skaičius

By | Uncategorized | No Comments

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Papildomame priėmime dalyvausiantys asmenys galės pretenduoti į 7 514 laisvų valstybės finansuojamų vietų. Daugiausia jų liko Inžinerijos ir inžinerinių profesijų ir Paslaugų asmenims švietimo srityse.

 

Švietimo sritisLikusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Architektūra ir statyba1 096
Gamyba ir perdirbimas816
Informacijos ir ryšio technologijos646
Inžinerija ir inžinerinės profesijos1 347
Menai268
Miškininkystė56
Paslaugos asmenims1 322
Saugos paslaugos18
Socialinė gerovė146
Sveikatos priežiūra68
Transporto paslaugos342
Verslas ir administravimas1 002
Žemės ūkis336
Žuvininkystė51
Iš viso7 514

 

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime galės teikti tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji. Pastarieji galės teikti naujus prašymus arba patikslinti jau teiktus per pagrindinį priėmimą, nes jo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.

Atkreipiamas dėmesys, kad šiame etape į savo prašymą bus galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į likusias laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Papildomo priėmimo rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt

 

 

 

Pagrindinio priėmimo metu per 12 tūkst. asmenų sudarė profesinio mokymo sutartis

By | Uncategorized | No Comments

Profesinę kvalifikaciją siekiantys įgyti asmenys 2019 m. pagrindinio priėmimo laikotarpiu pasirašė 12 474 sutartis (2018 m. – 12 216). Iš jų 7 419 jau turi vidurinį išsilavinimą (2018 m. – 6 151), o 5 055 jo dar nėra įgiję (2018 m. – 6 065). Pakviestieji mokytis sudarė 12 196 valstybės finansuojamas ir 278 nefinansuojamas profesinio mokymo sutartis. Daugiausia sutarčių sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (2 928) ir Paslaugų asmenims (2 388) švietimo sričių programose.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo daugiausia sutarčių pasirašė Alytaus profesinio rengimo centre (357) ir Šiaulių profesinio rengimo centre (290). 279 sutartys sudarytos Marijampolės profesinio rengimo centre, 206 – Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokslus pradės Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomoje Kirpėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, dėl kurios pasirašytos 73 sutartys. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje 72 moksleiviai pasirinko Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinę profesinio mokymo programą, o 68 – Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą. 67 mokiniai šios profesijos mokysis ir Kauno technikos profesinio mokymo centre. Jame 59 asmenys sudarė sutartis dėl Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinės profesinio mokymo programos.

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Jame mokytis pasirinko 979 asmenys. 487 asmenys mokysis Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre, 390 – Šiaulių profesinio rengimo centre.

Didžiausią moksleivių skaičių surinko Paramediko mokymo programa Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (147), kuriame taip pat 117 asmenų sudarė sutartis mokytis Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje profesinio mokymo programoje. 103 moksleiviai mokysis Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre 92 asmenys mokysis Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, 88 – Masažuotojo mokymo programoje.

Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Šiame etape į savo prašymą bus galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Prašymus galės teikti tiek nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek jame dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji.

Papildomo priėmimo rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

Pagrindinio priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius

MokyklaSutarčių skaičius
2019 m.2018 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISONeįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus dailiųjų amatų mokykla00061420
Alytaus profesinio rengimo centras35719855542693519
Anykščių technologijos mokykla72027232649
Aukštadvario žemės ūkio mokykla302858412061
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras9842140129104233
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla00014014
Jonavos politechnikos mokykla50681186046106
Joniškio žemės ūkio mokykla5318717229101
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla252651372865
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla13352185801090
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras18097911592418841125
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla24861104699145
Kauno informacinių technologijų mokykla91114205103130233
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras77103180103185288
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija08810616
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras120487607129533662
Kauno taikomosios dailės mokykla4614719341133174
Kauno technikos profesinio mokymo centras206388594258263521
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras8316024395103198
Klaipėdos laivininkų mokykla20828411051
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla168121289171133304
Klaipėdos technologijų mokymo centras1249922311664180
Klaipėdos turizmo mokykla1204916913817155
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla59571167037107
Kėdainių profesinio rengimo centras72551279736133
Marijampolės profesinio rengimo centras279272551399124523
Mažeikių politechnikos mokykla1011211313943182
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla7255127461359
Plungės technologijų ir verslo mokykla913812910317120
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras535110410744151
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla571111684379122
Simno žemės ūkio mokykla222850503989
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla291746261541
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2392115312051
Tauragės profesinio rengimo centras76128875075
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla662032699634130
Utenos regioninis profesinio mokymo centras63951586243105
Varėnos technologijos ir verslo mokykla30030291342
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla1122334965114
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla1917362980109
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“5389817
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla10596920929
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras83170253133194327
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras6748115741791
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla5826847725102
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla40115137744
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla55055572279
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras18312430717450224
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla6959128481058
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras76241008919108
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras2777901212
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras104130234129217346
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras011311305151
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras011211202121
Vilkijos žemės ūkio mokykla211201412682108
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras80818018
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla141206347151275426
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla60511118358141
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla866314913349182
Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centras10132342493253346
Vilniaus technologijų mokymo centras7728536271326397
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras2352825227
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla84048253257
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla105111216123128251
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras68511197646122
Mokykla „Art of Beauty“0777708686
Zarasų profesinė mokykla2769966357120
Šiaulių profesinio rengimo centras290390680320298618
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla000393776
Šilutės profesinio mokymo centras1051042099154145
Švenčionių profesinio rengimo centras28121149305383
Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla12012202141
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8109117000
IŠ VISO5 0557 41912 4746 0656 15112 216

 

Sudariusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis viso pagrindinio priėmimo metu

Švietimo sritisSutarčių skaičius
2019 m.2018 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos29282986
Paslaugos asmenims23882503
Verslas ir administravimas13151373
Architektūra ir statyba14801528
Informacijos ir ryšio technologijos919847
Sveikatos priežiūra827648
Menai607509
Gamyba ir perdirbimas544586
Socialinė gerovė579383
Transporto paslaugos453324
Žemės ūkis344427
Saugos paslaugos4736
Miškininkystė1925
Žuvininkystė2441
IŠ VISO12 47412 216

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:

Eil. Nr.Mokyklos pavadinimasProgramos pavadinimasSudariusiųjų sutartis skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasKirpėjo modulinė profesinio mokymo programa73
2Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa72
3Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa68
4Kauno technikos profesinio mokymo centrasAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa67
5Kauno technikos profesinio mokymo centrasAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa59
6Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centrasApdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa57
7Klaipėdos technologijų mokymo centrasKirpėjo modulinė profesinio mokymo programa53
8Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklaVirėjo modulinė profesinio mokymo programa50
9-10Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklaAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa48
9-10Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa48

Įgiję vidurinį išsilavinimą

1Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasParamediko mokymo programa147
2Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasHigieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa117
3Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa103
4Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSocialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa92
5Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasMasažuotojo mokymo programa88
6Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa75
7Marijampolės profesinio rengimo centrasMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa64
8-9Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasApdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa58
8-9Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSocialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa58
10Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa56

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

14,7 tūkst. asmenų kviečiama pasirašyti profesinio mokymo sutartis

By | Uncategorized | No Comments

Pagrindinio priėmimo metu 14 700 moksleivių kviečiama sudaryti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis (2018 m. – 14 813). 14 045 jų siūloma sudaryti valstybės finansuojamas mokymo sutartis (2018 m. – 14 032), o 655 – nefinansuojamas (2018 m. – 781). Kvietimai mokytis moksleiviams išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, juos taip pat galima matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Šiemet įgijusieji vidurinį išsilavinimą asmenys gavo pastebimai daugiau kvietimų nei pernai – šiemet 9 329, pernai – 8 193. Profesinio mokymo įstaigose laukiamas ir 5 371 asmuo, neturintis vidurinio išsilavinimo (2018 m. – 6 713). Pasirašyti sutarčių gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas. Nemažai sutarčių moksleiviai turėtų sudaryti Verslo ir administravimo, Architektūros ir statybos švietimo sričių programose.

Daugiausia mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą, kviečiami pasirašyti sutartis su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (1 393), Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru (535) ir Kauno technikos profesinio mokymo centru (504). Daugiausia jų kviečiama mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomose Paramediko, Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje, Masažuotojo profesinio mokymo programose taip pat Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje.

Didžiausią skaičių vidurinio išsilavinimo dar neturinčių asmenų kviečia Alytaus (368), Šiaulių (315) ir Marijampolės (288) profesinio rengimo centrai. Daugiausia sutarčių moksleiviai turėtų sudaryti su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla mokytis Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje. Nemažai moksleivių tikimasi sulaukti Kirpėjo modulinėje profesinio mokymo programoje, kurią vykdo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje tiek Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, tiek Kauno technikos profesinio mokymo centruose.

Gavusieji kvietimą rugpjūčio 2–6 dienomis kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.

Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus galės registruoti nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. ir pretenduoti į likusias laisvas vietas. Jame stojantieji galės keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pagrindinio priėmimo studijų sutarčių sudarymo.

 

Kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius (2019-08-01)

MokyklaKviečiama asmenų
                                 2019 m.                 2018 m.
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISONeįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimąĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus dailiųjų amatų mokykla61420
Alytaus profesinio rengimo centras368209577437118555
Anykščių technologijos mokykla82129232649
Aukštadvario žemės ūkio mokykla313061472370
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras9947146143121264
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla23023
Jonavos politechnikos mokykla54781326260122
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla252651403272
Joniškio žemės ūkio mokykla54288210639145
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla13352185801090
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras2131 3931 6062891 2901 579
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla2611614253130183
Kauno informacinių technologijų mokykla98185283116204320
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras87140227130280410
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija01414181230
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras126535661139593732
Kauno taikomosios dailės mokykla4719023752207259
Kauno technikos profesinio mokymo centras221504725295344639
Kėdainių profesinio rengimo centras727214410450154
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras85196281102131233
Klaipėdos laivininkų mokykla211435441559
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla6234968032112
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla184170354192197389
Klaipėdos technologijų mokymo centras13115528613096226
Klaipėdos turizmo mokykla1336219515633189
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla62591217441115
Marijampolės profesinio rengimo centras288284572443129572
Mažeikių politechnikos mokykla1031311614552197
Mokykla „Art of Beauty“01041040110110
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8123131
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras7255127471360
Plungės technologijų ir verslo mokykla964113711619135
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras565611212454178
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla581141724395138
Simno žemės ūkio mokykla243559514495
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla301848261541
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla24105129353974
Šiaulių profesinio rengimo centras315489804358417775
Šilutės profesinio mokymo centras1111122239656152
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla423880
Švenčionių profesinio rengimo centras31127158316293
Tauragės profesinio rengimo centras82139581081
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla7322129411144155
Utenos regioninis profesinio mokymo centras641021666445109
Varėnos technologijos ir verslo mokykla32032311344
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla1131425375128
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla19274641104145
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“841291221
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla106171241236
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras89195284143235378
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras7351124771794
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla401252391352
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla56056602787
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras18715334018877265
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla6963132481260
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras015715703535
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras80311119038128
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras113197310147250397
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras017517507676
Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla14014312455
Vilkijos žemės ūkio mokykla2113715829103132
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla156268424162323485
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla64861509282174
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras2848601414
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla866515113667203
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras116465581119398517
Vilniaus technologijų mokymo centras9039148182463545
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras3053527229
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla104252275784
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla116148264137196333
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras80819019
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras69541237952131
Zarasų profesinė mokykla27851126986155
IŠ VISO5 3719 32914 7006 7138 19314 906

 

Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis (2019-08-01)

Švietimo sritisKviečiama asmenų
Inžinerija ir inžinerinės profesijos3 232
Paslaugos asmenims2 961
Verslas ir administravimas1 612
Architektūra ir statyba1 602
Informacijos ir ryšio technologijos1 134
Sveikatos priežiūra1 062
Menai759
Gamyba ir perdirbimas654
Socialinė gerovė640
Transporto paslaugos501
Žemės ūkis441
Saugos paslaugos55
Miškininkystė20
Žuvininkystė27
IŠ VISO14 700

 

Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (2019-08-01):

Eil. Nr.Mokyklos pavadinimasProgramos pavadinimasKviečiamųjų skaičius
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą
1Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa80
2Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasKirpėjo modulinė profesinio mokymo programa75
3Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa74
4Kauno technikos profesinio mokymo centrasAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa72
5Kauno technikos profesinio mokymo centrasAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa64
6Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centrasApdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa60
7Klaipėdos technologijų mokymo centrasKirpėjo modulinė profesinio mokymo programa57
8Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklaVirėjo modulinė profesinio mokymo programa55
9-10Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa51
9-10Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklaAutomobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa51
Įgiję vidurinį išsilavinimą
1Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasParamediko mokymo programa238
2Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasHigieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa199
3Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasMasažuotojo mokymo programa130
4Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa110
5Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSocialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa103
6Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasSlaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa84
7Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklaAutomobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa78
8Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSocialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa73
9Marijampolės profesinio rengimo centrasMotorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa67
10Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrasApdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa63

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas pagrindinio etapo metu prašymus pateikė per 17 tūkst. moksleivių

By | Uncategorized | No Comments

Pagrindinio priėmimo į profesinio mokymo įstaigas laikotarpiu Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) prašymus pateikė 17 344 asmenys. 11 411 asmenų yra įgiję vidurinį išsilavinimą ir 4 925 – pagrindinį. Iš jų formaliuosius reikalavimus atitinka 16 150 asmenų.

Šiemet moksleiviai galėjo rinktis iš 1 124 profesinio mokymo programų, kurias pasiūlė 72 profesinio mokymo įstaigos. Iš viso BPIS pareikšti 26 897 pageidavimai: 25 412 į valstybės finansuojamas ir 1 485 į nefinansuojamas vietas.

Iš 16 368 asmenų, kurių pageidavimai patvirtinti mokyklose, 12 570 siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją. Stojančiųjų pasirinkimuose vyrauja inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sričių mokymo programos. Prašymuose jų buvo įtraukta kiek daugiau nei penktadalis (22 proc.). Panašus skaičius moksleivių rinkosi paslaugų asmenims švietimo sritis (21 proc.). Šioms švietimo sritims pirmenybę teikė tiek turintys profesinę kvalifikaciją, tiek jos neturintys stojantieji.

Į savo prašymus moksleiviai dažniausiai įtraukia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo, Šiaulių profesinio rengimo, Marijampolės profesinio rengimo centrų mokymo programas. Populiariausių programų tendencijos išliko panašios. Kaip ir ankstesniais metais daugiausia norinčiųjų mokytis rinkosi Automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą. Ją į savo pageidavimų sąrašą įtraukė 698 moksleiviai. Nemažai asmenų pageidauja mokytis Apdailininko (statybininko) (574), Virėjo (397), Higieninės kosmetikos kosmetiko (357), Kirpėjo (352) modulinėse profesinio mokymo programose.

Kvietimai mokytis moksleiviams bus išsiųsti iki rugpjūčio 1 d. prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, juos taip pat galima bus matyti prisijungus prie savo prašymo paskyros BPIS. Rugpjūčio 2 – 6 dienomis pakviesti mokytis asmenys turi atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti mokymosi sutarties.

Papildomo priėmimo prašymų registravimas truks nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. Jame galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pagrindinio priėmimo studijų sutarčių sudarymo.

 

Švietimo sričių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal visus pageidavimus

Švietimo sritisPageidavimų dalis, %
Inžinerija ir inžinerinės profesijos22,44
Paslaugos asmenims21,04
Verslas ir administravimas11,5
Architektūra ir statyba10,07
Informacijos ir ryšio technologijos8,21
Sveikatos priežiūra6,72
Menai6,04
Gamyba ir perdirbimas3,99
Socialinė gerovė3,43
Transporto paslaugos2,99
Žemės ūkis2,84
Saugos paslaugos0,39
Miškininkystė0,18
Žuvininkystė0,17

 

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.