2021-08-27

Pasibaigus papildomo priėmimo prašymų teikimui dar 4 087 asmenys kviečiami mokytis profesinio mokymo įstaigose (2020 m. – 4 687): 3 217 vidurinį išsilavinimą įgiję (2020 m. – 3 541) ir 870 – jo dar neturintys moksleiviai (2020 m. – 1 146). Iš jų 3 923 asmenys gaus valstybės finansavimą (2020 m. – 4 524).

Mokytis kviečiamas ir 171 gimnazijos I–IV klasių ir bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinys (2020 m. – 138). Jie dominančios profesijos žinių galės įgyti mokydamiesi pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Kvietimus stojantieji jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.

Rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d. mokiniai mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis gali sudaryti elektroniniu būdu arba atvykdami į įstaigą. Sutartį sudarantis asmuo turi profesinio mokymo įstaigai pateikti savo prašyme deklaruotus ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nurodytus dokumentus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh).

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.ltatstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.