Kokius išsilavinimo dokumentus turiu pateikti, jei vidurinį išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikia pridėti:

  • išduotą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
  • vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Kokius išsilavinimo dokumentus turiu pateikti, jei pagrindinį išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pridėti:

  • užpildytą paraišką dėl užsienio kvalifikacijos ar mokymosi vertinimo stojimui į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas. Paraiškos forma pateikta BPIS, skiltyje „Bendrojo ugdymo duomenys“.
  • pagrindinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas. Dokumentams, išduotiems anglų arba rusų kalbomis, vertimas nėra reikalingas. Kitomis kalbomis išduotiems dokumentams kartu su dokumentais originalo kalba turėtų būti pateikiamas oficialus vertimas į anglų arba lietuvių kalbą.

Esu baigęs (-us) Tarptautinio bakalaureato programą. Kokias išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas turiu pateikti?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pridėti:

  • Studijų kokybės vertinimo centro išduotą kvalifikacijos pripažinimo pažymą, plačiau skaityti čia;
  • Tarptautinio bakalaureato diplomo ir priedo kopijas.

Esu baigęs (-us) Europos bakalaureato programą. Kokias išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas turiu pateikti?

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pridėti Europos bakalaureato diplomo kopiją.

Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, jei išsilavinimą įgijau užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas?

Išsilavinimą užsienio šalių institucijose arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgiję asmenys gali būti priimami į valstybės finansuojamas vietas tais atvejais, kai jie yra:

  • Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių piliečiai ar jų šeimos nariai;
  • ne ES ir ne EEE piliečiai, kuriems suteikta teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Lietuvos piliečiai, gyvenantys arba gyvenę užsienyje.