Kokius dokumentus turiu pateikti, jei išsilavinimą įgijau užsienyje?

Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai pateikiami kartu su švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma.