Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės jau nuo birželio 1 dienos. Stojantieji galės pasirinkti mokymo programas 75 profesinio mokymo įstaigose.

Neįgijusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus – pirmąjį ir antrąjį. Šie stojantieji jau iki liepos 7 dienos sužinos, kur yra kviečiami mokytis, tuo tarpu įgiję vidurinį išsilavinimą – iki rugpjūčio 6 dienos. Išsamiau apie priėmimo datas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad stojantieji gali pateikti prašymą mokytis tiek į aukštąsias mokyklas, tiek į profesinio mokymo įstaigas. Tokiu atveju pateikiant prašymą LAMA BPO tinklalapyje reikės registruoti du atskirus prašymus.

Stojantieji taip pat turėtų atkreipti dėmesį į naujo Profesinio mokymo įstatymo atneštus pokyčius. Atsiranda aiški atskirtis tarp pirminio mokymo programų, skirtų pirmąją kvalifikaciją siekiantiems įgyti asmenims, ir tęstinio mokymo programų, skirtų antrąją ir daugiau kvalifikacijų siekiantiems įgyti asmenims. Plačiau apie pasirinkimo galimybes.

Baigusiųjų mokyklą 2010 m. ir vėliau, duomenys apie mokymosi pasiekimus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) bus gaunami iš Mokinių registro. Stojantieji, kurie išsilavinimą įgijo 2009 m. ir anksčiau, turės pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jei šiuos dokumentus Stojantysis prarado, gali kreiptis į mokyklą dėl dublikato išdavimo.

LAMA BPO