Šiemet profesinio mokymo įstaigos duris atveria ir moksleiviams, norintiems įgyti geidžiamos profesijos žinių. Jie galės derinti mokymąsi dviejose mokyklose: savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. Prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose jau dabar gali teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai.

Mokiniai gali rinktis po vieną įvairių švietimo sričių – architektūros ir statybos, gamybos ir perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, paslaugų asmenims, saugos paslaugų, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų, verslo ir administravimo, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės – modulį. Modulių sąrašą, o jame daugiau kaip 400 pavadinimų, mokiniai gali rasti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapyje www.lamabpo.lt.  Pavyzdžiui, moksleivis profesinio mokymo įstaigoje gali rinktis šukuosenų modeliavimo, skaitmeninės fotografijos technikos valdymo, makiažo atlikimo, metalo technologinių darbų, maisto produktų ir žaliavų parinkimo ar kitą mokymo modulį.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio mokymo įstaiga susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį. Baigę modulius mokiniai gaus profesinę kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos moksleiviui leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės profesinio mokymosi laikas.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmime stojantieji gali teikti iki rugpjūčio 7 d. Papildomame priėmime prašymus galima teikti rugpjūčio 15–26 d. Prašymų registracija vyksta internetu: https://profesinis.lamabpo.lt .

Daugiau informacijos apie galimybę įgyti profesiją gimnazijos suole: www.profesijamokykloje.lt .