2022-02-03

Vasario 3 d. prasideda 2022 metų priėmimo į profesinio mokymo įstaigas žiemos etapas. Teikti prašymus galima iki vasario 15 d. Priėmime dalyvauti gali asmenys, baigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą arba įgiję aukštąjį išsilavinimą ir / ar profesinę kvalifikaciją.

Pagrindinio priėmimo žiemos etape šiemet dalyvauja 31 profesinio mokymo įstaiga, siūloma rinktis iš 105 profesinio mokymo programų. Norintieji dalyvauti priėmime, kaip įprastai, prašymus ir visus kitus dokumentus turi pateikti LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Primename, kad prašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka – pirmuoju numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą.

Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 17 d. Kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Sutarčių sudarymas vyks vasario 17–18 d., jas kvietimus mokytis gavę stojantieji galės sudaryti ir elektronine forma.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu siunčiama informacija dėl duomenų poreikio, rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, kvietimas mokytis ir kiti svarbūs pranešimai. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet prasidės birželio 1 d., stojantieji prašymus galės užregistruoti iki rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks rugpjūčio 19–23 d. Priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas vyks rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d.

Iš viso į valstybės finansuojamas vietas numatyta priimti 20,6 tūkst. mokinių.

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt
atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.