Kaip pateikiamas kvietimo mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis pateikiama informacinėje sistemoje ir papildomai išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Gavęs kvietimą mokytis stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį. Plačiau skaitykite: priėmimo datos.

Kiek kvietimų mokytis pagal profesinio mokymo programą gali sulaukti stojantysis?

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą mokytis.

 

Kada atvykti sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Gavęs kvietimą mokytis stojantysis mokymo sutartį turi sudaryti ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų įsakyme nustatytos datos. Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Kokius dokumentus pateikti profesinio mokymo įstaigai sutarties pasirašymo metu?

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • medicininę (-es) pažymą (-as);
  • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Esu nepilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) ir stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Esu pilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).

Jeigu informacinėje sistemoje nurodyta, asmuo pateikia medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai programai.

Ar galiu nuotoliniu būdu sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą. Plačiau skaitykite: instrukcija.

 

Kaip sudaroma elektroninė sutartis su profesinio mokymo įstaiga?

Pasinaudokite instrukcija mokymo sutarčiai su profesinio mokymo įstaiga sudaryti elektronine forma.

Ar gali mano vardu kitas asmuo sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti Jūsų įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.