Kaip sulauksiu kvietimo mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Kiek kvietimų gali gauti stojantysis?

Gali gauti tik vieną kvietimą mokytis.

Kada reikia atvykti sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga, kai gautas kvietimas mokytis?

Sutarties sudarymo datas galite rasti: https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2020-m/2020-m-priemimo-datos/

Kokius dokumentus pateikti profesinio mokymo įstaigai sutarties pasirašymo metu?

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • medicininę (-es) pažymą (-as);
  • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Esu nepilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

  • Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Esu pilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Esu išvykęs (-usi) į užsienį, ar gali mano įgaliotas asmuo sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Taip, sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti tik įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.

Kaip sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga elektronine forma?

Sutarties sudarymo, su profesinio mokymo įstaiga, elektronine forma žingsniai.