Kaip pateikiamas kvietimo mokytis?

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Taip pat informacija pateikiama prisijungus prie BPIS, skiltyje “Užpildytas prašymas”. Gavęs kvietimą mokytis Stojantysis turi ne vėliau kaip iki Bendrojo priėmimo terminų nustatytos datos sudaryti sutartį, kurias galite rasti: https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2021-m/priemimo-datos/

 

Kada atvykti sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Sulaukus kvietimo mokytis, sutartį galite pasirašyti pagal iš anksto patvirtintas datas, kurias galite rasti: https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2021-m/priemimo-datos/

Kokius dokumentus pateikti profesinio mokymo įstaigai sutarties pasirašymo metu?

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • medicininę (-es) pažymą (-as);
  • įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Esu nepilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

  • Asmenys iki 18 metų pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie asmens sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Esu pilnametis (-ė), kokias medicinines pažymas turiu pateikti?

  • Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (forma Nr. 086/a).
  • Medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą pasirinktai Programai.

Ar gali mano vardu kitas asmuo sudaryti sutartį su profesinio mokymo įstaiga?

Sutartį su profesinio mokymo įstaiga gali sudaryti Jūsų įgaliotas ir notaro patvirtintas asmuo.

Kaip pasirašoma elektroninė sutartis su profesinio mokymo įstaiga?

Sutarties sudarymo, su profesinio mokymo įstaiga, elektronine forma instrukcija.