2021-09-02

Papildomo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu sutartis sudarė 3 597 profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys (2020 m. – 4 051). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 3 531 profesinio mokymo sutartis sudariusiam asmeniui (2020 m. – 3 981). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 2 780 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 3 006), o 817 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 1045).

Daugiausia sutarčių šio etapo metu stojantieji sudarė Paslaugų asmenims – 694, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 617, Sveikatos priežiūros sričių programose  – 388.

Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (357). Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre mokysis 157, Šiaulių profesinio rengimo centre – 153 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (125), Paramediko tęstinio profesinio mokymo programoje (99) ir Socialinio darbuotojo padėjėjo (91) modulinėje pirminio profesinio mokymo programoje.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru (44), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (42) ir Alytaus profesinio rengimo centru (38). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (97), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 73 mokiniai, o Virėjo – 55.

Pagal profesinio mokymo modulius sutartis mokytis sudarė 138  gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 114). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (63). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 49, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 19 mokinių.

 

Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis papildomo priėmimo metu (2021-09-02)

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Paslaugos asmenims694769
Inžinerija ir inžinerinės profesijos617845
Sveikatos priežiūra388320
Architektūra ir statyba308497
Verslas ir administravimas341339
Socialinė gerovė284213
Informacijos ir ryšio technologijos226233
Transporto paslaugos210197
Menai193230
Gamyba ir perdirbimas171195
Žemės ūkis122183
Saugos paslaugos17
Miškininkystė138
Žuvininkystė1322
IŠ VISO3 5974 051

Kontaktai pasiteirauti:

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.