Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, praėjus mėnesiui nuo bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas pradžios, registravosi daugiau kaip 8,6 tūkst. asmenų. Jie pareiškė per 8,6 tūkst. pageidavimų.

Beveik 4,7 tūkst. užsiregistravusiųjų nurodė, kad yra įgiję vidurinį išsilavinimą, per 2,6 tūkst. – pagrindinį. 2,2 tūkst. jų jau turi profesinę kvalifikaciją, o daugiau kaip 1 tūkst. norinčių mokytis profesijos nurodė, kad yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Stojantieji dažniausiai renkasi Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (23 proc.) bei Paslaugų asmenims (20 proc.) švietimo sričių programas. Dažniausiai savo prašymuose moksleiviai įtraukia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo, Marijampolės profesinio rengimo, Alytaus profesinio rengimo centrų mokymo programas.

Šiuo metu populiariausių programų viršuje – Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa. Nemažai asmenų pageidauja mokytis Apdailininko (statybininko) ir Kirpėjo modulinėse profesinio mokymo programose.

Norintys dalyvauti pagrindiniame priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etape savo prašymus dar gali registruoti iki liepos 29 d. Jame galima pateikti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, tačiau kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną. Pagrindinio priėmimo rezultatus moksleiviai sužinos iki rugpjūčio 1 d., o rugpjūčio 2–6 d. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915