Įpusėjus pagrindinio priėmimo į profesines mokymo įstaigas pirmojo etapo prašymų registravimui, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje savo prašymus užregistravo 4 851 asmuo. Jie pareiškė 4 319 pageidavimų.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad informacinėje sistemoje užsiregistravo 1 219 pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų ir 1 288 – neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo.

Pagal visus pageidavimus didžioji dalis stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas, kaip ir pernai, renkasi  inžinerines profesijas (apie 20 proc.), kiek mažiau – paslaugas asmenims (apie 18 proc.). Taip pat populiari verslo ir administravimo sritis, kurią pasirinko (apie 12 proc.) stojančiųjų. Šioms švietimo sritims pirmenybę teikia tiek neturintys profesinės kvalifikacijos, tiek ją turintys stojantieji.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusių  stojančiųjų pagrindinio priėmimo pirmasis etapas truks iki liepos 2 dienos.

Vidurinį išsilavinimą turintys stojantieji prašymus registruoti gali iki rugpjūčio 1 dienos. Jų šiuo metu užsiregistravo 2 433.

Primename, kad  viso bendrojo priėmimo metu būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais siunčiama svarbi informacija apie privalomus pateikti duomenis, apie stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms bei pranešama apie kvietimą mokytis.

Švietimo sričių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal visus pageidavimus

Švietimo sritisPageidavimų dalis, %
Inžinerija ir inžinerinės profesijos19,95
Paslaugos asmenims17,65
Verslas ir administravimas11,73
Architektūra ir statyba9,62
Sveikatos priežiūra8,98
Gamyba ir perdirbimas8,31
Informacijos ir ryšio technologijos8,02
Menai6,9
Žemės ūkis3,25
Socialinė gerovė2,58
Transporto paslaugos2,58
Žuvininkystė0,17
Saugos paslaugos0,14
Miškininkystė0,11

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915