Šiandien, birželio 1 d., pretenduojantys mokytis profesinėse mokyklose kviečiami teikti prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Stojantieji galės rinktis mokymo programas iš 75 profesinio mokymo įstaigų.

Pagrindinį išsilavinimą įgijusių ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusių  stojančiųjų pagrindinis priėmimas skaidomas į du etapus. Pirmajame etape šie stojantieji savo prašymus galės registruoti nuo birželio 1 d. iki liepos 2 dienos, antrajame etape – nuo liepos 13 d. iki rugpjūčio 1 d. Vidurinį išsilavinimą turintys stojantieji prašymus pagrindinio priėmimo metu gali teikti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 dienos.

Stojantieji, prisijungę prie sistemos ir užpildę pateiktą prašymo formą, turi patvirtinti pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pasirenkami iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo. Pagrindinio priėmimo metu galima pateikti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą programą. Stojančiajam suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją.

Iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką aukštesnį prioritetą suteikiant valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems jis pripažintas tinkamu.

Stojančiojo tinkamumą mokytis pagal pasirinktą programą įvertina ir nustato profesinio mokymo įstaiga. Stojantysis pripažįstamas tinkamu mokytis pagal jo pageidavimų sąraše pasirinktą programą, jei atitinka nustatytus kriterijus, jo pasirinktos programos reikalavimus ir, jei yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, patenkinamą testo, skirto nustatyti stojančiojo specifinius gebėjimus, specifines žinias, bendrąsias ar profesijai reikalingas kitas kompetencijas, įvertinimą.

Sistemoje pateikiama informacija apie programose numatytus testus, testavimo datos ir vietos pasirinkimo galimybes. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami sistemoje ir apie juos informuojamas stojantysis.

Stojantysis gali gauti tik vieną kvietimą mokytis. Pirmajame etape įgijusieji ir neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo stojantieji jau iki liepos 7 d. sužinos, kur yra kviečiami mokytis, antrajame etape – iki rugpjūčio 6 dienos. Šiame etape bus kviečiami ir vidurinį išsilavinimą  turintys asmenys. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, o taip pat kvietimai jiems bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Į likusias laisvas vietas bus skelbiamas papildomas prašymų priėmimas, kuris prasidės rugpjūčio 13 dieną. Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo ir jį įgijusiems jis truks iki rugpjūčio 30 d., o įgijusiems vidurinį išsilavinimą – iki rugpjūčio 28 d.

Papildomo priėmimo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų. Prašymus galės teikti pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, taip pat asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.

Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais stojantieji informuojami apie duomenų neatitikimą ir prašomi juos patikslinti, kviečiami  mokytis bei gauna kitą svarbią informaciją, tad itin atidžiai reikėtų užpildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį.

Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.

Kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje ir visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915