Pretenduojantys mokytis profesinėse mokyklose nuo rugpjūčio 31 d. 12 val. iki rugsėjo 6 d. 17 val. kviečiami dalyvauti papildomame priėmime į likusias laisvas vietas ir registruoti savo prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje. Jame galės dalyvauti tik asmenys, neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių.

Šiame etape stojantieji galės pateikti iki 3 pageidavimų, kurių eiliškumas nėra svarbus. Kiekvienas stojančiojo pageidavimas bus įvertintas ir stojančiajam pranešta, ar jis atitinka numatytus programos reikalavimus, o nuo rugsėjo 7 d. iki rugsėjo 10 d. stojantysis turės pasirinkti vieną programą, kurioje jis nori mokytis.

Nuo rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 15 d. gavusieji kvietimą bus kviečiami profesinio mokymo įstaigose pasirašyti profesinio mokymo sutartis. Mokymo sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti pildant prašymą. Sutartis galės sudaryti ir stojančiųjų įgalioti asmenys, turintys notaro patvirtiną įgaliojimą.

Viso priėmimo metu būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais stojantysis informuojamas apie privalomus pateikti duomenis, stojančiojo tinkamumą pasirinktoms programoms, pranešama apie kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915