Visą mėnesį – nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d. – stojantieji galės registruotis ir teikti prašymus mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Priėmime dalyvaus 70 profesinio mokymo įstaigų, jos siūlys ne tik mokymo programas, kuriose po vasaros priėmimo liko laisvų vietų, bet ir naujas mokymo programas. Iš viso stojantieji galės rinktis iš 383 mokymo programų.

Šio priėmimo metu stoti galės įvairaus išsilavinimo asmenys – įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, taip pat jo neįgiję ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, baigę individualizuotas pagrindinio ugdymo ar socialinių įgūdžių programas. Tačiau priėmimas nebus vykdomas į tas profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa.

Norintieji galės rinktis profesinio mokymo programas tose švietimo srityse, kuriose dar liko laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų. Jų po šių metų vasarą pasibaigusio priėmimo liko 3 tūkstančiai. Daugiausia laisvų vietų liko itin patraukliose rinkai profesijose: gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, transporto srityse.

Žiemos priėmimo metu stojantieji galės pateikti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Juos galės pasirinkti iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo.

Registruojantis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikės nurodyti asmeninį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama svarbi informacija apie bendrąjį priėmimą bei kvietimas mokytis. Pildant prašymą būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą, bendrąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei išsilavinimas įgytas iki 2010 m.). Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir / ar aukštąjį išsilavinimą, turės pridėti šių dokumentų kopijas.

Stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą mokytis. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, kvietimai taip pat bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jų moksleiviai sulauks gruodžio 18 d., o mokymo sutartis galės sudaryti gruodžio 19–21 dienomis. Priimtieji per žiemos priėmimą mokytis pradės nuo pavasario semestro pradžios.

Žiemos priėmime dalyvausiančių profesinio mokymo įstaigų ir jų siūlomų mokymo programų sąrašą galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje: http://profesinis.lamabpo.lt/programu-sarasas/

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915