Birželio 1 d. prasideda priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Prašymai pateikiami tik internetu, LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemoje nemokamai. Pateikiant prašymą svarbu turėti galiojantį asmens dokumentą.

Pagrindinio priėmimo metu stojantieji galės pateikti iš viso 3 pageidavimus į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas, papildomo priėmimo metu – 2.

Stojantysis gali rinktis pirminio arba tęstinio mokymo programas.

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Kilus papildomiems klausimams siūlome pasinaudoti pagalba / D.U.K skirtuku. Neradus atsakymo į savo klausimą galima kreiptis į LAMA BPO konsultantus tel. (8-37) 280 400 arba el.paštu profesinis@lamabpo.lt