Šių metų birželio 1 d. prasideda priėmimas į profesines mokyklas. Pirmą kartą šalyje šis priėmimas  vyks internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinę sistemą. Pretenduojantiems stoti į profesinę mokyklą nebereikės teikti popierinių dokumentų. Nuo 2010 metų tokia priėmimo sistema veikia aukštosiose mokyklose.

Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val. Per šį laikotarpį stojantieji turės išlaikyti profesinių mokyklų numatytus atitikimo tam tikrai programai testus. Šiais metais tokių testų numatyta nedaug. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas prašymų priėmimas, kuris truks nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 6 d. 17 val. Papildomo priėmimo metu mokyklos gali kartoti testus, tačiau jų nevykdant, ar neperlaikius, lieka galioti pagrindinio priėmimo metu gauti rezultatai.

Stojantieji pagrindinio priėmimo metu galės pateikti iki 5 pageidavimų, o papildomo – iki 3. Kitaip, nei stojant į aukštąsias mokyklas, čia pageidavimų eiliškumas nėra svarbus. Kiekvienas stojančiojo pageidavimas bus įvertintas ir stojančiajam pranešta, ar jis atitinka numatytus programos reikalavimus. Pagrindinio priėmimo metu rugpjūčio 18–23 dienomis, o papildomo priėmimo metu – rugsėjo 7–10 dienomis stojantysis turės pasirinkti vieną programą, kurioje jis nori mokytis.

Pagrindiniame priėmime dalyvavusiųjų ir kvietimą gavusiųjų sutarčių pasirašymas vyks rugpjūčio 25–30, papildomame etape – rugsėjo 12–15 dienomis profesinio mokymo įstaigose.

Mokymo sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti pildant prašymą. Atkreiptinas dėmesys, kad LAMA BPO informacinėje sistemoje sveikatos pažyma nesegama, pateikiamas tik jos numeris. Šią pažymą, kaip ir kitus reikiamus dokumentus, stojantysis turės pateikti pasirašant dokumentus su profesine mokykla. Sutartis galės sudaryti ir stojančiųjų įgalioti asmenys, turintys notaro patvirtiną įgaliojimą.

Bendrojo priėmimo metu taip pat būtina skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus, kuriais siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą ir prašoma patikslinti informaciją, papildomi pranešimai apie kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija, tad itin atidžiai reikėtų užpildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį.

Visas prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą.

Į profesines mokyklas priimami mokiniai nuo 14 metų. Kartu su profesine kvalifikacija jie gali įgyti ir pagrindinį išsilavinimą ar brandos atestatą. Daugiau kaip 70 šalies profesinio mokymo įstaigų siūlo apie 300 įvairių profesinio mokymo programų.

Vaizdo medžiagą, kaip pildyti prašymą informacinėje sistemoje, ir visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915