Jau nuo šiandien, rugpjūčio 22 d., iki rugpjūčio 26 d. norintieji įgyti profesiją kviečiami teikti papildomo priėmimo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Prašymus kviečiami teikti tiek turintys vidurinį išsilavinimą, tiek jo neturintys asmenys, taip pat būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų gali teikti tik tie stojantieji, kurie nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos pagrindinio priėmimo metu. Pagrindiniame priėmime dalyvavusių stojančiųjų prašymai automatiškai neperkeliami, todėl norintys dalyvauti papildomame priėmime juos turi atnaujinti. Šio etapo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Stojantieji raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus. Užsiregistravusiems ir papildomame priėmime dalyvaujantiems asmenims viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis ir kita svarbi informacija.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 28 d. Sutartis su profesinio mokymo įstaigomis stojantieji galės sudaryti nuo rugpjūčio 31 d. iki rugsėjo 1 d. Mokymo sutartis galima pasirašyti ir elektronine forma.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: profesinis.lamabpo.lt.