Nuo šiandien, sausio 27 d., iki vasario 11 d. norintys įgyti profesiją gali teikti prašymus ir dalyvauti priėmime į profesinio mokymo įstaigas. Jame gali dalyvauti vidurinio ugdymo programą baigę asmenys.  Kvietimai mokytis bus skelbiami vasario 12 d., o sutarčių sudarymas vyks vasario 13–14 d.

Pretenduojantys įgyti profesiją savo prašymus kviečiami registruoti internetu per Bendrojo priėmimo informaciję sistemą. Prašyme galima pateikti iki 2 pageidavimų į valstybės finansuojamas vietas. Atkreipiame dėmesį, kad kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną.

Iki prašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, kuriems jis pripažintas tinkamu. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą bus skelbiami sistemoje ir siunčiami prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems stojantiesiems viso priėmimo metu elektroniniu paštu bus siunčiami laiškai dėl duomenų poreikio, kvietimas mokytis ir kita svarbi informacija. Raginame stojančiuosius atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.