Norintys įgyti profesiją jau nuo rytojaus, birželio 1 d., gali teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Kitaip nei anksčiau šių metų bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks dviem etapais: pagrindinis etapas vyks birželio 1 d – rugpjūčio 6 d., papildomas – rugpjūčio 8 – rugsėjo 2 d. Mokymo programas stojantiesiems siūlys 72 profesinio mokymo įstaigos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, kurios paskirstytos atliepiant darbo rinkos poreikius, planuojama priimti 19 915 asmenų.

Nuo birželio 1 d. iki liepos 29 d. stojantieji bus kviečiami savo prašymus registruoti pagrindiniame priėmime. Jame galima pateikti iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, tačiau kvietimą mokytis stojantysis gali gauti tik vieną. Pagrindinio priėmimo rezultatus moksleiviai sužinos iki rugpjūčio 1 d., o rugpjūčio 2 – 6 dienomis galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Iki pašymų teikimo termino pabaigos prioriteto tvarka stojantysis turi nustatyti savo pageidavimų, kuriems jis pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, aukštesnį prioritetą suteikiant valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems jis pripažintas tinkamu. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą paskelbiami sistemoje ir siunčiami prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Prašyme stojantysis turi nepamiršti pateikti informaciją apie specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą programą. Stojančiajam suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją. BPIS taip pat pateikiama informacija apie programose numatytus testus, testavimo datas ir vietos pasirinkimo galimybes.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 8 – 26 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas, kurio rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

Šiame etape prašymus galės teikti tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu. Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindinio priėmimo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Jo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Užsiregistravusiems ir bendrajame priėmime dalyvaujantiems moksleiviams viso priėmimo metu elektroniu paštu bus siunčiami laiškai apie duomenų neatitikimą, kvietimą mokytis bei kita svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, moksleiviai raginami atidžiai pildyti informacinėje sistemoje esančią kontaktinės informacijos skiltį ir skaityti LAMA BPO siunčiamus elektroninius laiškus.

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915