Kaip teikti profesinio mokymo prašymą?

Stojantieji, prisijungę prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS), užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą. Plačiau skaitykite: Prašymo teikimo BPIS instrukcija

Kaip teikti profesinio mokymo prašymą besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje?

Stojantieji, prisijungę prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS), užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą. Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Ką daryti, jeigu praradau išsilavinimo dokumentus?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą.

Praradau išsilavinimo dokumentus. Mokykla, kurioje mokiausi, šiuo metu reorganizuota / likviduota / pertvarkyta. Ką turėčiau daryti?

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

Keitėsi mokyklos pavadinimas. Kokį pavadinimą rašyti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)?

Prašyme pabaigtos mokyklos pavadinimą įveskite, kaip jis yra pateiktas išsilavinimą liudijančiame dokumente.

Jeigu bendrojo ugdymo mokyklą baigiau 2009 m. ir anksčiau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje?

Taip, bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikia pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. 

Jeigu bendrojo ugdymo mokyklą baigiau 2010 m. arba vėliau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje?

Baigusiųjų mokyklą 2010 m. ir vėliau duomenys apie mokymosi pasiekimus Sistemoje gaunami iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrų automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, Stojantysis informuojamas elektroniniu paštu, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

Keitėsi mano vardas / pavardė, kokius dokumentus turiu pateikti?

Asmuo turi pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.

Kaip sužinoti apie stojančiojo tinkamumą mokytis pasirinktoje mokymo programoje?

Stojantysis apie jo tinkamumą pasirinktoms programoms informuojamas BPIS ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaip sužinoti, kad pateiktas prašymas yra užregistruotas?

Stojantysis užsiregistravęs BPIS profesinio mokymo posistemyje, užpildęs duomenis, skiltyse PAGEIDAVIMAI / UŽPILDYTAS PRAŠYMAS gali matyti  savo pateikto Prašymo būseną.

Ką daryti, pamiršus bendrojo priėmimo informacinės sistemos slaptažodį?

Pamiršus savo prisijungimo duomenis, reikia spustelėti čia.

Ką daryti, jeigu bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) klaidingai įvedžiau duomenis?

Prašymo forma dėl klaidingai įvestų asmens duomenų koregavimo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.