Kaip užpildyti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programą?

Priėmimas į formaliąsias profesinio mokymo įstaigų formaliojo profesinio mokymo programas vykdomas centralizuotai registruojantis ir pildant prašymą bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Ar reikia pildyti prašymą mokytis, jei renkuosi valstybės nefinansuojamą profesinio mokymo programą?

Priėmimas mokytis pagal profesinio mokymo programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose vykdomas centralizuotai. Prašymą reikia teikti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Savo lėšomis mokytis renkasi asmenys, negavę valstybės finansuojamų vietų dėl didelės konkurencijos arba asmenys, valstybės lėšomis jau įgiję kelias profesines kvalifikacijas.

Kaip užpildyti prašymą mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį?

Mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius priimami tik bendrojo ugdymo mokykloje besimokantys mokiniai. Priėmimas vykdomas centralizuotai, mokiniai registruojasi ir prašymus pildo bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Plačiau skaitykite: Prašymo teikimo BPIS instrukcija.

Kam skirtas profesinio mokymo programų modulis?

Formaliojo profesinio mokymo programos modulis yra programos dalis, skirta kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti (atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei darbo rinkos poreikius). Tokio modulio apimtis paprastai yra nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų. Palyginimui, minimali formaliojo profesinio mokymo programos apimtis yra 30 kreditų.

 

Ar informacinėje sistemoje būtina pridėti išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas?

Po 2009 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo duomenys įkeliami iš valstybinių registrų automatiniu būdu.

Jei išsilavinimo duomenų registruose nėra, stojantysis iš pateikto sąrašo turi pasirinkti įgyto išsilavinimo dokumento pavadinimą (kaip nurodyta Jums išduotame dokumente) ir pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

 

Ką daryti, jei praradau išsilavinimo dokumentus?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dokumentų dublikatą.

 

Praradau išsilavinimo dokumentus. Mokykla, kurioje mokiausi, šiuo metu reorganizuota / likviduota / pertvarkyta. Ką turėčiau daryti?

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

 

Kiek mokymo programų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Pagrindinio priėmimo metu į prašymą galima įtraukti iki trijų pageidavimų. Papildomo priėmimo metu – iki dviejų. Kadangi dėl susidariusio konkurso ar dėl per mažo pasirinkusiųjų programą skaičiaus ar dar kitų priežasčių galite kvietimo ir negauti, visada rekomenduojama pasirinkti ne mažiau dviejų programų.

 

Ką reiškia pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“?

Pageidavimo būsena „Tenkinami formalūs reikalavimai“ reiškia, kad užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus, ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

 

Mano pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“. Ar tai reiškia, kad esu priimtas (-a) mokytis ?

Pageidavimo būsena „Mokykla patvirtino tinkamumą programoje“ dar nereiškia, kad esate kviečiamas (-a) mokytis. Tačiau ši būsena nusako, kad dalyvaujate priėmimo konkurse, nes profesinio mokymo įstaiga nustatė, kad Jūs tenkinate stojimo į profesinio mokymo programą keliamus reikalavimus.

 

Kur galiu rasti prašymo nagrinėjimo būseną?

Visą informaciją apie užpildytą prašymą rasite skiltyje SUVESTINĖ. Bendrajame priėmime dalyvaujate, jei Jūsų prašymas tenkina formaliuosius reikalavimus, t. y. užpildėte visą informaciją apie save, pridėjote visus reikalingus dokumentus ir įtraukėte bent vieną pageidavimą į savo prašymą.

 

Ką daryti, jeigu nepavyksta prisijungti prie bendrojo priėmimo informacinės sistemos?

Jei praradote savo vartotojo numerį ir / ar slaptažodį, spustelėti čia.

 

Ką daryti, jeigu bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) klaidingai įvedžiau duomenis?

Elektroniniu paštu atsiųsti užpildytą ir pasirašytą prašymą taisyti duomenis. Plačiau rasite čia: Prašymo forma