Kaip užpildyti prašymą?

Stojantieji, prisijungę prie LAMA BPO informacinės sistemos, užpildo sistemoje pateiktą prašymo formą.

Ką daryti, jeigu praradau išsilavinimo dokumentus?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs mokymosi pasiekimų dokumentus, mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti jo dublikatą.

Praradau išsilavinimo dokumentus. Mokykla, kurioje mokiausi, šiuo metu reorganizuota / likviduota / pertvarkyta. Ką turėčiau daryti?

Reorganizuotos, likviduotos, pertvarkytos ar pertvarkytos vidaus struktūros mokykloje besimokiusiam asmeniui mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar jo dublikatą išduoda mokyklos archyvą perėmusi mokykla. Platesnės informacijos apie mokyklą, kuri perėmė tvarkyti archyvą, teirautis miesto savivaldybės švietimo skyriuje.

Keitėsi mokyklos pavadinimas. Kokį pavadinimą rašyti LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Prašyme pabaigtos mokyklos pavadinimą įveskite, kaip jis yra pateiktas išsilavinimą liudijančiame dokumente.

Jeigu bendrojo ugdymo mokyklą baigiau 2009 m. ir anksčiau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, LAMA BPO informacinėje sistemoje reikia pridėti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. 

Jeigu bendrojo ugdymo mokyklą baigiau 2010 m. arba vėliau, ar man reikia savo išsilavinimo dokumentų kopijas prisegti LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Baigusiųjų mokyklą 2010 m. ir vėliau duomenys apie mokymosi pasiekimus Sistemoje gaunami iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrų automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, Stojantysis informuojamas elektroniniu paštu, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas.

Keitėsi mano vardas / pavardė, kokius dokumentus turiu pateikti?

Asmuo turi pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų sąrašą?

Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2.

Kaip sužinoti apie stojančiojo atitiktį mokytis?

Stojantysis apie jo tinkamumą pasirinktoms programoms informuojamas sistemoje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Kaip sužinoti, kad pateiktas prašymas yra užregistruotas?

Stojantysis užsiregistravęs LAMA BPO  profesinio mokymo IS, užpildęs duomenis, skiltyse PAGEIDAVIMAI / UŽPILDYTAS PRAŠYMAS gali matyti  savo pateikto Prašymo būseną.