Mėnesį trukęs bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas pirmojo etapo prašymų registravimas baigėsi. Šiame etape prašymus pateikė 4 230 pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų ir 618 asmenų neįgijusių pagrindinio išsilavinimo. Iš jų formaliuosius reikalavimus atitinka 4 717 asmenų: atitinkamai 4 116  ir 601.

„Pernai bendrajame priėmime rugsėjo 1 d. buvo priimta 6 214 asmenų stojusių į programas, skirtas neturintiems ir turintiems pagrindinį išsilavinimą asmenims. Šiemet pasirinkta ankstesnė pirmojo etapo priėmimo data pasiteisino. Kaip matome, iki priėmimo pabaigos likus dar dviems mėnesiams, sistemoje jau registravosi ir prašymus pateikė 75 proc. visų atitinkamo išsilavinimo asmenų pernai pasirašiusių sutartis su profesinio mokymo įstaigomis“, – sakė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) vyriausiasis konsultantas Paulius Baltokas.

Stojantieji šiemet galėjo rinktis iki 3 pageidavimų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas iš 598 profesinio mokymo įstaigų pateiktų mokymo programų, skirtų pagrindinį išsilavinimą turintiems ir jo neįgijusiems asmenims. Iš viso bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pareikšti 7 621 pageidavimas: 7 500 į valstybės finansuojamas vietas ir 121 į nefinansuojamas vietas.

Didžiausio pasisekimo sulaukė Automobilių mechaniko, Virėjo ir Apdailininko (statybininko) modulinės profesinio mokymo programos. Moksleiviai noriai rinkosi ir tokias programas, kaip Padavėjo ir barmeno, Kirpėjo, Suvirintojo ar Technikos priežiūros verslo darbuotojo.

Pagal visus pageidavimus didžioji dalis stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas, kaip ir pernai, rinkosi  inžinerines profesijas (22 proc.), kiek mažiau – paslaugas asmenims (20 proc.). Taip pat populiarios architektūros ir statybos bei verslo ir administravimo sritys. Šioms švietimo sritims pirmenybę teikė tiek turintys profesinę kvalifikaciją, tiek jos neturintys stojantieji.

Iki liepos 7 d. moksleiviai sužinos, kur yra kviečiami mokytis. Kvietimai bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu taip pat juos galima matyti informacinėje sistemoje. Nuo liepos 9 d. iki liepos 12 dienos pakviesti mokytis asmenys turi atvykti į atitinkamą profesinio mokymo įstaigą sudaryti mokymosi sutarties.

Antrasis etapas truks iki rugpjūčio 1 d. Jame galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl vietų, likusių po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo.

Vidurinį išsilavinimą turintiems stojantiesiems pagrindinis priėmimas į etapus neskaidomas, todėl jie prašymus registruoti gali iki rugpjūčio 1 dienos. Jų šiuo metu užsiregistravo per 4 tūkstančius.

Rugpjūčio 13 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas. Neįgijusiems vidurinio išsilavinimo asmenims jis truks iki rugpjūčio 30 d., o įgijusiems – iki rugpjūčio 28 d.

Švietimo sričių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal visus pageidavimus

Švietimo sritisPageidavimų dalis, %
Inžinerija ir inžinerinės profesijos21,87
Paslaugos asmenims20,08
Architektūra ir statyba12,52
Verslas ir administravimas11,88
Informacijos ir ryšio technologijos7,29
Menai6,16
Gamyba ir perdirbimas6,08
Sveikatos priežiūra5,49
Žemės ūkis3,9
Transporto paslaugos2,53
Socialinė gerovė1,72
Miškininkystė0,2
Saugos paslaugos0,2
Žuvininkystė0,07

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

 

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915