2021-08-20

Pagrindinio priėmimo laikotarpiu vasario-rugpjūčio mėn. profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 16 695 sutartis (2020 m. – 17 037), 16 553 jų mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 830). Iš visų mokymo sutartis sudariusių asmenų 11 615 jau turi vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 11 755), o 5 080 jo dar nėra įgiję (2020 m. – 5 282). Šių metų abiturientų priimta 1 676 (2020 m. – 1 538), šiais metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą – 3 322 (2020 m. – 3 624).

Daugiausia sutarčių šiais metais sudaryta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 3 876 (2020 m. – 3 828), Paslaugų asmenims – 2 796 (2020 m. – 3 216), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose – 1 995 (2020 m. – 1 896).

Vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys daugiausia sutarčių sudarė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (1 530). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 588, Šiaulių profesinio rengimo centre – 471 asmuo. Didžiausią moksleivių skaičių surinko Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (471), taip pat Paramediko (397), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (393) modulinės profesinio mokymo programos.

Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (434), Šiaulių profesinio rengimo centru (298) ir Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (245). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (732), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 527 moksleiviai, o Virėjo – 292.

Sutartis mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius rugpjūčio mėn. sudarė 374 būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 269). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (174). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 113, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 44 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (56), Šiaulių profesinio rengimo centre (43), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (34). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimo, nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.

Rugpjūčio 19–25 d. vyks papildomas priėmimas. Prašymus dėl valstybės finansuojamų vietų galės teikti tie stojantieji, kurie profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos nesudarė pagrindinio priėmimo metu. Šiame etape į savo prašymą galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 d. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.

Pagrindinio priėmimo metu (žiemos ir vasaros etapai) sudariusių mokymo sutartis (dėl mokymo programų) asmenų skaičius pagal švietimo sritis

Švietimo sritisMokymo sutarčių skaičius
2021 m.2020 m.
Inžinerija ir inžinerinės profesijos3 8763 828
Paslaugos asmenims2 7963 216
Architektūra ir statyba1 9951 896
Sveikatos priežiūra1 5941 811
Verslas ir administravimas1 2651 312
Informacijos ir ryšio technologijos1 003982
Socialinė gerovė950746
Transporto paslaugos838973
Menai822873
Gamyba ir perdirbimas820843
Žemės ūkis632506
Saugos paslaugos48
Miškininkystė2926
Žuvininkystė2725
Iš viso:16 69517 037

2021 m. pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) metu su profesinio mokymo įstaigomis dėl mokymo programų sudarytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaigaMokymo sutarčių skaičius
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgijęĮgiję vidurinį išsilavinimąIŠ VISO
Alytaus profesinio rengimo centras232409641
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras115115230
Jonavos politechnikos mokykla57121178
Joniškio žemės ūkio mokykla583189
Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras4774121
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras1941 5301 724
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla22152174
Kauno informacinių technologijų mokykla60226286
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras79214293
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija6814
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras175472647
Kauno taikomosios dailės mokykla32204236
Kauno technikos profesinio mokymo centras187480667
Kėdainių profesinio rengimo centras9180171
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras98288386
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla188114302
Klaipėdos technologijų mokymo centras111130241
Klaipėdos turizmo mokykla9097187
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla6876144
Marijampolės profesinio rengimo centras4345881 022
Mažeikių politechnikos mokykla120107227
Mokykla „Art of Beauty“03636
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras8379387
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras5986145
Plungės technologijų ir verslo mokykla7395168
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“75363438
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras61136197
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla40112152
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla263662
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla2974103
Šiaulių profesinio rengimo centras298471769
Šilutės profesinio mokymo centras9397190
Švenčionių profesinio rengimo centras32123155
Tauragės profesinio rengimo centras7267139
Trakų r. Aukštadvario gimnazija02929
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla87211298
Utenos regioninis profesinio mokymo centras53120173
Varėnos technologijos ir verslo mokykla272754
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla276794
Viešoji įstaiga Amatų mokykla32326
Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras65241306
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla19104123
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras68270338
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras5970129
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla452469
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla6553118
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras198216414
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla5182133
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras1181182
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras8289171
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras130241371
Vilkijos žemės ūkio mokykla326092
Vilniaus agroekologijos mokymo centras39115154
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla147270417
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras13344357
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla245263508
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras99389488
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija09797
Vilniaus technologijų mokymo centras104279383
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras25126
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras294675
Zarasų profesinė mokykla37112149
Iš viso:5 08011 61516 695

Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.