Priklausomai nuo turimo išsilavinimo, profesinio mokymo įstaigose galima įgyti tokią profesinę kvalifikaciją:

Asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimoAsmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimąAsmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą
Profesinę kvalifikaciją
(vyresniems nei 16 m.)
(mokymosi trukmė 2 metai)
Profesinę kvalifikaciją
(mokymosi trukmė 2 metai)
Profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė 1-2 metai)
Profesinę kvalifikaciją ir pagrindinį išsilavinimą
(iki 16 metų)
(mokymosi trukmė 3 metai)
Profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą
(mokymosi trukmė 3 metai)
Specialiųjų poreikių asmenims (trukmė 3 metai)
  • Į profesinio mokymo įstaigas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.
  • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.
  • Mokinių priėmimo klausimus sprendžia profesinio mokymo įstaigos Mokinių priėmimo komisija. Daugiau galimybių pasirinkti norimą mokymo programą turi tie mokiniai, kurių yra geresni mokymosi pasiekimai ir kurie anksčiau pateikia prašymus su reikiamais dokumentais.
  • Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.
  • Mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.
  • Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.
  • Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.
  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.
  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti bei kt. Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) tinklalapyje www.aikos.smm.lt
  • Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.

Sektoriniai praktinio mokymo centrai

Naujai suremontuotos patalpos, moderni, šiuolaikiška įranga. Taip šiandien atrodo atnaujintos Lietuvos profesinio mokymo įstaigos. Neatpažįstamai jos pasikeitė per pastaruosius metus, kai sėkmingai veikiančiose profesinio mokymo įstaigose už ES lėšas įkurti šiuolaikiški sektoriniai praktinio profesinio mokymo centrai.

Pagal Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programą įrengti 42 tokie centrai, kurių įranga gali naudotis ir kitos profesinio mokymo įstaigos, taip pat kolegijos, universitetai bei įmonės.

Pastaruoju metu vis daugiau jaunuolių renkasi profesinį mokymąsi. Tokį šių mokyklų populiarumą nulėmė kelios priežastys. Visų pirma, profesinės mokyklos dėl trumpesnio mokymo laiko gali operatyviau atsiliepti į kvalifikuotų specialistų paklausą rinkoje, todėl baigusiems lengviau susirasti darbą.

Be to, profesinė mokymo įstaiga neužtveria kelių tolesnėms specialybės studijoms kolegijoje ar universitete. Netgi priešingai – jeigu gerai mokeisi, stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai, o baigiamojo kvalifikacijos egzamino įvertinimas gali atstoti vieną valstybinį egzaminą. O šiuolaikinėje rinkoje ypač vertinami darbuotojai, greta universiteto ar kolegijos diplomo turintys ir profesinę kvalifikaciją, įgytą profesinio mokymo įstaigoje.