Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimo etapai.

Pagrindinio priėmimo metu nagrinėjami stojančiųjų, siekiančių įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, prašymai. Papildomo priėmimo metu pirmumo teise gali pretenduoti asmenys, siekiantys pirmosios profesinės kvalifikacijos, į likusias laisvas vietas gali pretenduoti profesinę (-es) kvalifikaciją (-as) jau turintys asmenys.

Pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki 5 pageidavimų, papildomame – iki 3. Pageidavimus galima koreguoti ir panaikinti. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.