Pagrindinis
priėmimas
Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmajai
kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
2017-06-01 – 2017-08-18
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo
pasirinkimas
2017-08-18 – 2017-08-23
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajamiki 2017-08-24
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose2017-08-25 – 2017-08-30
Likusių laisvų vietų paskelbimas2017-08-31
Papildomas priėmimas*Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje2017-08-31 – 2017-09-06
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas2017-09-07 – 2017-09-10
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajamiki 2017-09-11
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose2017-09-12 – 2017-09-15