I. Pirmasis papildomas priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 2) pateikimas BPIS. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-01-27 – 2020-02-11
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-01-27 – 2020-02-07
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-02-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020-02-13 – 2020-02-14

II. Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 3) pateikimas BPIS. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-05-20 – 2020-08-07
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-05-20 – 2020-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-10 – 2020-08-11
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020-08-12 – 2020-08-14

III. Antrasis papildomas priėmimas

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas ir pageidavimų (iki 2) pateikimas BPIS. 2020-08-15 – 2020-08-26
Testų, jei taikomi, laikymas 2020-08-17 – 2020-08-24
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020-08-17 – 2020-08-26
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020-08-27 – 2020-08-28
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020-08-31 – 2020-09-01