I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2020-01-27 – 2020-02-11
Testų, jei taikomi, laikymas2020-01-27 – 2020-02-07
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2020-02-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2020-02-13 – 2020-02-14
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2020-05-20 – 2020-08-07,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – 08-14

Testų, jei taikomi, laikymas2020-05-20 – 2020-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2020-08-10,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims 08-18

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2020-08-12 – 2020-08-21
III. Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).2020-08-22 – 2020-08-26
Testų, jei taikomi, laikymas2020-08-22 – 2020-08-24
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2020-08-22 – 2020-08-26
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2020-08-27 – 2020-08-28
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2020-08-31 – 2020-09-01,  o PM įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – 09-02
IV. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarkaNuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę –  prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį. Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos).