Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-06-01 – 2021-08-11
Testų, jei taikomi, laikymas2021-06-07 – 2021-08-10
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-13
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-13 – 2021-08-18 iki 14 val.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas2021-08-19 – 2021-08-25
Testų, jei taikomi, laikymas2021-08-20– 2021-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)2021-08-27
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.
Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
ProcesasDatos
Prašymų priėmimas Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS)2021-09-07 – 2021-09-122021-09-20 – 2021-09-262021-10-04 – 2021-10-102021-10-18 – 2021-10-242021-11-01 – 2021-11-072021-11-15– 2021-11-21
Prašymų atitikties formaliesiems reikalavimams tikrinimas2021-09-07 – 2021-09-132021-09-20 – 2021-09-272021-10-04 – 2021-10-112021-10-18 – 2021-10-252021-11-01– 2021-11-082021-11-15 – 2021-11-22
Kvietimo mokytis išsiuntimas (el. paštu) stojantiesiems2021-09-142021-09-282021-10-122021-10-262021-11-092021-11-23
Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas2021-09-152021-09-292021-10-132021-10-272021-11-102021-11-24
BPIS parengimas kitam etapui. Profesinio mokymo įstaigos BPIS pažymi programas2021-09-16 – 2021-09-172021-09-30 – 2021-10-012021-10-14 – 2021-10-152021-10-28 – 2021-10-292021-11-11 – 2021-11-12

2021 m. Bendrojo priėmimo datos į profesinio mokymo įstaigas spausdinimui