• Registruokis LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje
  • Prisijunk prie BPIS su gautu vartotojo numeriu (nepamirškite savo slaptažodžio) ir pateik informacinėje sistemoje prašomą informaciją (jei ji neįkelta automatiškai) – apie savo išsilavinimą, įgytas kvalifikacijas ir kt.
  • Pasirink pageidaujamas profesinio mokymo programas
  • Išlaikyk, testą jei taikomas pasirinktai programai
  • Pridėk trūkstamus dokumentus prašymo teikimo formoje iki nustatyto termino pabaigos
  • Gavęs kvietimą mokytis, sudaryk mokymo sutartį su profesinio mokymo įstaiga; jei reikia bendrabučio pažymėk Prašyme ir kreipkis į profesinio mokymo įstaigą