Reikalavimai testui
Kai pasirinktoje programoje yra reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, organizuojamas testas stojančiojo specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms nustatyti. Nustatytą stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos.

Stojančiojo papildomo tinkamumo mokytis pagal tam tikrą programą įvertinimo poreikį nustato ir testų rengimą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Testus rengia juos naudoti numačiusios ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą gavusios profesinio mokymo įstaigos pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro nustatytą tvarką.
Mokymo programas, dėl kurių numatyti testai, stojantysis gali pasirinkti (įrašyti į savo prašymą) ne vėliau kaip 24 val. iki testų tvarkaraštyje nurodytos vėliausios datos. Rezultatai apie stojančiojo tinkamumą pagal testo rezultatus įkeliami į BPIS, stojantysis apie juos papildomai informuojamas el. paštu.
Testų aprašus rasite čia:

Stojančiųjų testo užduočių reikalavimų aprašas 2020m.
Stojančiųjų testo užduočių reikalavimų aprašas 2021 m.

Profesinio mokymo įstaigos, kurios vykdo testus
Stojančiojo tinkamumą programai pagal atlikto testo rezultatus pripažįsta visos atitinkamą programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. 2022 m. testus organizuoja šios profesinio mokymo įstaigos:

– Kauno informacinių technologijų mokykla;
– Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla;
– Vilniaus technologijų mokymo centras;
– VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras.

Profesinio mokymo programos, kurioms taikomi testai
Asmeniui, užsiregistravusiam sistemoje ir į savo prašymą įtraukusiam profesinio mokymo programas, dėl kurių reikia atlikti testą, reikiami testai priskiriami BPIS skiltyje „TESTAI“. Asmuo gali pasirinkti vieną iš tvarkaraštyje numatytų testavimo datų. 2022 m. testai numatyti tik  dėl Informacijos ir ryšio technologijos švietimo srities mokymo programų. 

Kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti stojančiojo tinkamumą, testą turi atlikti visi stojantieji į šias mokymo programas:
– .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061301)(T43061304);
– JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061303)(P42061303)(T43061306);
– Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M44061110)(T43061305)(P42061301)(P43061302);
– Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M44061110) (T43061305) (P42061301)(P43061302);
– Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43061308)(P43061305);
– Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43061308)(P43061305);
– PHP programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43061307)(P43061304)(P42061302).
Testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės. Testo metu gali būti pateikiami klausimai ar užduotys iš kompiuterio vartojimo pagrindų, loginio mąstymo, taip pat programavimo pagrindų, atitinkančių vidurinio ugdymo Informacinių technologijų išplėstinio kurso programą.

Testų tvarkaraštis
Registruotis dalyvauti vykdomuose testuose galima:

pagrindinio priėmimo metu, birželio 7 d.  –  rugpjūčio 4 dienomis;
papildomo priėmimo metu, rugpjūčio 19 d.  –  rugpjūčio 22 dienomis.
BPIS pateikiama informacija apie programose numatytus testus ir testavimo datas bei vietos pasirinkimo galimybes.

Profesinio mokymo testų grafikas