Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva šiais metais pirmasis priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etapas vyko sausio 27 – vasario 14 dienomis. Prašymus mokytis ir siekti profesinės kvalifikacijos galėjo teikti vidurinio ugdymo programą baigusieji asmenys.

Tai suteikė galimybę studijas aukštosiose mokyklose nutraukusiems studentams įsitraukti į mokymosi procesą anksčiau – pasirašiusieji mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis užsiėmimus lankyti pradės jau nuo vasario 17 d. Ankstyvajame priėmime dalyvavo ne visos šalies profesinio mokymo įstaigos, mokinių priėmė tik 22, kitos priėmimą pradės nuo gegužės 20 d., kai prasidės pagrindinis priėmimas.

Ankstyvajame priėmime su profesinėmis mokyklomis sutartis sudarė 515 moksleivių. Didžiausią naujų mokinių skaičių surinko Sveikatos priežiūros (119), taip pat Transporto paslaugų švietimo sričių mokymo programos (108). Populiarios ir Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (98), Paslaugų asmenims (69) ir Verslo ir administravimo švietimo sričių mokymo programos (48).

Pav. Naujų mokinių skaičius pagal švietimo sritis

Naujų mokinių skaičiumi pirmauja Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras ir Alytaus profesinio rengimo centras (žr. 1 lentelę). Populiariausia mokymo programa – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (Alytaus profesinio rengimo centras) (žr. 2 lentelę).

 

1 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius

Profesinio mokymo įstaiga Sutarčių skaičius
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 68
Alytaus profesinio rengimo centras 61
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 51
Šiaulių profesinio rengimo centras 47
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 33
Marijampolės profesinio rengimo centras 33
Klaipėdos laivininkų mokykla 28
Varėnos technologijos ir verslo mokykla 22
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras 21
Plungės technologijų ir verslo mokykla 19
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 17
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 17
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras 14
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 13
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 13
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras 12
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla 10
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ 10
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla 10
Vilniaus technologijų mokymo centras 8
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 8
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
IŠ VISO 515

 

2 lentelė. Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos

Eil. Nr. Profesinio mokymo

įstaiga

Programos pavadinimas Pasirašiusiųjų sutartis skaičius
1 Alytaus profesinio rengimo centras Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 24
2-3 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa 22
2-3 Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 22
4 Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 21
5-6 Marijampolės profesinio rengimo centras Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 19
5-6 Plungės technologijų ir verslo mokykla Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 19
7 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa 18
8 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 17
9-10-11 Šiaulių profesinio rengimo centras Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10-11 Alytaus profesinio rengimo centras Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 15
9-10-11 Klaipėdos laivininkų mokykla Laivo elektriko modulinė profesinio mokymo programa 15

 

Visa informacija apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas talpinama LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.