Nuo liepos 13 d. iki rugpjūčio 1 d. vyks antrasis pagrindinio priėmimo etapas, kuriame  bus nagrinėjami visi prašymai (išskyrus sudariusiųjų mokymo sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų) į visas pirminio ir tęstinio mokymo programas, bus galima pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas mokymo vietas. Šiame etape kvietimai bus teikiami iki rugpjūčio 6 d., o sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 10 dienos.

Jau teikę prašymus, bet dar nekviesti pirmajame etape arba nepasirašę sutarčių ir norintys dalyvauti antrajame etape asmenys  gali keisti pageidavimų eiliškumą ar įtraukti naujų pageidavimų. Laukiama ir naujų prašymų. Juos gali teikti asmenys, neturintys išsilavinimo arba jau turintys vidurinį ar ir aukštąjį išsilavinimą. Bus skirstomos vietos, dar neužimtos ar nepanaudotos pirmajame etape. Jų yra per 15 tūkstančių.

Švietimo sritisLikusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Inžinerija ir inžinerinės profesijos2 842
Paslaugos asmenims2 304
Architektūra ir statyba1 763
Verslas ir administravimas2 447
Informacijos ir ryšio technologijos1 424
Gamyba ir perdirbimas1 590
Menai609
Žemės ūkis525
Transporto paslaugos679
Miškininkystė62
Socialinė gerovė752
Žuvininkystė75
Sveikatos priežiūra715
Saugos paslaugos90
Iš viso15 877

 

 Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt