Nuo rugpjūčio 13 d. norintys mokytis profesinio mokymo įstaigose kviečiami pildyti prašymus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 28 d., neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo ir jį įgijusieji – iki rugpjūčio 30 dienos.

Prašymus galės registruoti ir nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, ir pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių asmenys. Papildomame priėmime galima pretenduoti tiek į valstybės finansuojamą, tiek į valstybės nefinansuojamą mokymo vietą, jeigu asmuo nebuvo gavęs arba nepriėmė jokio kvietimo mokytis pagrindiniame priėmime.

Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime turės teikti naujus prašymus, kadangi pagrindiniame priėmime teikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami. Papildomo priėmimo metu stojantieji galės pateikti iki 2 pageidavimų.

Kvietimų mokytis moksleiviai sulauks iki rugpjūčio 31 d. Juos dalyvaujantys papildomame priėmime asmenys gaus elektroniniu paštu, taip pat galės matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

Sutartys bus sudaromos nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 7 d. profesinio mokymo įstaigose. Sutarties sudarymo metu reikės pateikti priėmimui įforminti būtinus dokumentus, nurodytus tos profesinio mokymo įstaigos, kurioje ketinama mokytis.

 

Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.

LAMA BPO atstovė spaudai

Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė

El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt

Mob. tel. +370 616 45915