Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Papildomame priėmime dalyvausiantys asmenys galės pretenduoti į 7 514 laisvų valstybės finansuojamų vietų. Daugiausia jų liko Inžinerijos ir inžinerinių profesijų ir Paslaugų asmenims švietimo srityse.

 

Švietimo sritis Likusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Architektūra ir statyba 1 096
Gamyba ir perdirbimas 816
Informacijos ir ryšio technologijos 646
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 1 347
Menai 268
Miškininkystė 56
Paslaugos asmenims 1 322
Saugos paslaugos 18
Socialinė gerovė 146
Sveikatos priežiūra 68
Transporto paslaugos 342
Verslas ir administravimas 1 002
Žemės ūkis 336
Žuvininkystė 51
Iš viso 7 514

 

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime galės teikti tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji. Pastarieji galės teikti naujus prašymus arba patikslinti jau teiktus per pagrindinį priėmimą, nes jo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.

Atkreipiamas dėmesys, kad šiame etape į savo prašymą bus galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į likusias laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Papildomo priėmimo rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt