Nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 26 d. vyks papildomo priėmimo prašymų mokytis profesinio mokymo įstaigose registravimas. Papildomame priėmime dalyvausiantys asmenys galės pretenduoti į 7 514 laisvų valstybės finansuojamų vietų. Daugiausia jų liko Inžinerijos ir inžinerinių profesijų ir Paslaugų asmenims švietimo srityse.

 

Švietimo sritisLikusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Architektūra ir statyba1 096
Gamyba ir perdirbimas816
Informacijos ir ryšio technologijos646
Inžinerija ir inžinerinės profesijos1 347
Menai268
Miškininkystė56
Paslaugos asmenims1 322
Saugos paslaugos18
Socialinė gerovė146
Sveikatos priežiūra68
Transporto paslaugos342
Verslas ir administravimas1 002
Žemės ūkis336
Žuvininkystė51
Iš viso7 514

 

Prašymus dalyvauti papildomame priėmime galės teikti tiek asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu, tiek pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji. Pastarieji galės teikti naujus prašymus arba patikslinti jau teiktus per pagrindinį priėmimą, nes jo metu pateikti prašymai į papildomą priėmimą automatiškai neperkeliami.

Atkreipiamas dėmesys, kad šiame etape į savo prašymą bus galima įtraukti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į likusias laisvas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas.

Papildomo priėmimo rezultatus stojantieji sužinos prieš prasidedant naujiems mokslo metams – iki rugpjūčio 29 dienos. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt