Rugpjūčio 13 d. prasidedančiame papildomame priėmime asmenys, norintys mokytis profesinio mokymo įstaigose, galės pretenduoti į 7 923 laisvas valstybės finansuojamas vietas. Daugiausia jų liko Verslo ir administravimo bei  Inžinerijų ir inžinerinių profesijų švietimo srityse.

Įgijusieji vidurinį išsilavinimą savo prašymus galės registruoti iki rugpjūčio 28 d., neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo ir jį įgijusieji – iki rugpjūčio 30 dienos. Prašymus galės teikti pagrindiniame priėmime dalyvavę, bet neturintys pasirašytų profesinio mokymo sutarčių stojantieji, taip pat asmenys, nesiregistravę sistemoje pagrindinio priėmimo metu.

Pageidaujantys dalyvauti papildomame priėmime Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje turės teikti naujus prašymus ir galės pateikti iki 2 pageidavimų.

 

Švietimo sritisLikusių laisvų valstybės finansuojamų (vf) mokymo vietų skaičius
Architektūra ir statyba923
Gamyba ir perdirbimas1 217
Informacijos ir ryšio technologijos856
Inžinerija ir inžinerinės profesijos1 301
Menai274
Miškininkystė50
Paslaugos asmenims821
Saugos paslaugos54
Socialinė gerovė379
Sveikatos priežiūra67
Transporto paslaugos355
Verslas ir administravimas1 379
Žemės ūkis213
Žuvininkystė34
Iš viso7 923

 

Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą rasite tinklalapyje www.lamabpo.lt